You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat drept penal Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Avocat drept penal Bucuresti.

Infractiunea de talharie. Potrivit dispozitiilor art. 211 Cod penal:

Tâlhăria

Furtul săvârşit prin întrebuinţare de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 18 ani.

Tâlhăria săvârşită în următoarele împrejurări:

a) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;

b) în timpul nopţii;

c) într-un loc public sau într-un mijloc de transport, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani.

Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani, dacă tâlhăria a fost săvârşită:

a) de două sau mai multe persoane împreună;

b) de o persoană având asupra sa o armă, o substanţă narcotică ori paralizantă;

c) într-o locuinţă sau în dependinţe ale acesteia;

d) în timpul unei calamităţi;

e) a avut vreuna din urmările arătate în art. 182.

 

Practica judecatoreasca infractiunea de talharie – Judecatoria Sector 3 Bucuresti:

Solutie pronuntata luna august 2018

În baza art. 48 C.p. rap. la art. 233 – 234 al. 1 lit. c, f C.p. cu aplic. art. 77 al. 1 lit. a, e C.p., art. 75 al. 2 lit. a C.p. şi art. 396 al. 10 C.p.p. condamnă inculpatul R.O. (…) la pedeapsa închisorii de 3 ani pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tâlhărie calificată de trei sau mai multe persoane împreună şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate, datorată vârstei, a persoanei vătămate Z.A.. În temeiul art. 67 al. 2 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o durată de 3 ani a exerciţiului următoarelor drepturi prev. de art. 66 C.p.: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; n) dreptul de a comunica, prin orice mijloace, cu persoana vătămată şi dreptul de a se apropia de aceasta la o distanţă mai mică de 200 m; o) dreptul de a se apropia de locuinţa persoanei vătămate la o distanţă mai mică de 200 m. În baza art. 65 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării următoarelor drepturi prev. de art. 66 C.p.: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; n) dreptul de a comunica, prin orice mijloace, cu persoana vătămată şi dreptul de a se apropia de aceasta la o distanţă mai mică de 200 m; o) dreptul de a se apropia de locuinţa persoanei vătămate la o distanţă mai mică de 200 m. În baza art. 91 alin. 1 C.p., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani stabilit conform art. 92 C.p., termen ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de Probaţiune Bucureşti. În baza art. 93 al. 1 C.p., obligă inculpatul la respectarea următoarelor măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere: – să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Bucureşti; – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; – să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; – să comunice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlarea mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 al. 2 C.p. impune inculpatei respectarea următoarelor obligaţii pe durata termenului de supraveghere: – să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.p. coroborat cu art. 404 alin. 2 C.p.p. impune inculpatului obligaţia să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 zile, la una din următoarele două entităţi: Administraţia Domeniului Public Bucureşti – Sector 3; Arhiepiscopia Bucureştilor. În baza art. 404 alin. 2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 alin. 1, 2 şi 4 C.p., care prevăd următoarele: – al. 1 – “Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei”; – al. 2 – “Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească”; – al. 4 – “Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.” În baza art. 68 alin. 1 C.p. executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi aplicată inculpatului începe de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri prin care s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei principale. În baza art. 65 C.p. pedepsei accesorii i se aplică regimul de executare al pedepsei principale. În baza art. 72 C.p. scade din durata pedepsei principale aplicate inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive din prezenta cauză de la 13.03.2018 la zi. În baza art. 399 al. 1 C.p.p. rap. la art. 241 al. 1/1 lit. a C.p.p. constată încetarea de drept a măsurii arestării preventive a inculpatului Rugină Octavian Cristi (măsura arestării preventive fiind dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 14.03.2018, dată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în dosarul nr. …….. definitivă, pusă în executare la data de 14.03.2018 prin mandatul de arestare preventivă nr. 28/14.03.2018 emis de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti), ca urmare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 399 al. 3 lit. b C.p.p. dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului R.O. de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 28/14.03.2018 emis de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti (măsura arestării preventive fiind dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 14.03.2018, dată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în dosarul nr. ….., definitivă). Cu apel in 10 zile de la comunicare.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate