You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat evacuare chirias rau platnic

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Contractul de inchiriere inscris la ANAF este titlu executoriu si se inscrie in Registrul Național de Publicitate Mobiliară atunci cand se doreste evacuarea chiriasului rau-platnic

Noi impedimente în procedura executării silite, atunci cand proprietarul unui apartament detine un contract de inchiriere inregistrat la Anaf si doreste evacuarea chiriasului care nu si-a platit chiria si nici utilitatile ?

Executarea silită este una dintre cele mai răspândite modalități de recuperare a datoriilor sau de a obliga o persoană să respecte dispozițiile din titlul executoriu.

Potrivit dispozițiilor din Codul de procedură civilă român, obligațiile prevăzute în cadrul unui titlu executoriu trebuie să se îndeplinească de bunăvoie. În cazul în care persoana obligată nu își execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se îndeplinește cu ajutorul executorului judecătoresc.

Tot Codul de procedură civilă român ne spune ce este un titlu executoriu. Titulurile executorii sunt acele acte în care se prevăd anumite obligații față de o persoană sau față de mai multe persoane și care pot fi puse în executarea silită.

Care sunt actele ce pot constitui titluri executorii?

Conform legislației în materie, titlurile executorii pot fi:

 • Hotărârile judecătorești;
 • Încheierile și procesele-verbale întocmite de executorii judecătorești;
 • Actele autentificate de notar;
 • Titlurile de credit;
 • Înscrisurile sub semnătură privată.

ATENȚIE!  În cadrul categoriei titluri de credit sunt incluse cambia, biletul la oridin, cecul precum și alte titluri de credit pe care legislația națională le definește ca fiind titluri exectorii.

Înscrisurile sub semnătură privată sunt acele acte care sunt semnate de toate părțile acestuia, indiferent de suportul său material (pe hârtie, electronic etc.) și care nu trebuie sa îndeplinească nicio altă formalitate (spre exemplu să fie încheiat sau autentificat de un notar public).

ATENȚIE! Pentru ca înscrisurile sub semnătură privată să poată fi puse în executare trebuie ca acestea să fie înregistrate în registrele publice.

Spre exemplu contractele de închiriere apartamente, chiar dacă nu sunt încheiate la notar, ci semnate doar de proprietar și chiriaș, capată caracterul de titluri executorii dacă sunt înregistrate la organele fiscale.

Astfel, fac parte din categoria titlurilor executorii următoarele înscrisuri sub semnătură privată:

 • contractul de închiriere;
 • contractul de împrumut;
 • contractul de asistență juridică;
 • contractele de ipotecă mobiliară;
 • biletele la ordin;
 • contractele de credit bancar etc.

În aceste condiții, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlu executoriu, persoana îndreptățită poate să facă o cerere către executorul judecătoresc prin care să solicite punerea în executare a titlului executoriu.

La data de 08.09.2020 Parlamentul României a adoptat o Legea nr. 196/2020 prin care se impun anumite condiții pentru punerea în executare a titlurilor excutorii reprezentate de înscrisuri sub semnătură privată.

Intrată în vigoare la data de 11.09.2020, Legea nr. 196/2020 condiționează începerea executării silite a titlurilor executorii reprezentate de înscrisuri sub semnătură privată, de înscrierea acestora în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

Lista titlurilor executorii care trebuie să fie supusă acestor înregistrări suplimentare este foarte lungă, dar trebuie să fie amintite următoarele:

 • contractul de împrumut;
 • biletele la ordin;
 • cambia;
 • cecul;
 • contractele de leasing;
 • contratele de închiriere;
 • contractele de arendă;
 • contractele de asistență juridică etc.

În aceste condiții, ne putem pune întrebarea dacă vor exista situații problemațice în practică și dacă vor constitui un impediment în procedura executării silite?

Una dintre cele mai mari probleme sunt legate de aplicabilitatea în timp a acestor dispoziții noi. Daca ele se vor aplica actelor și procedurilor efectuate după data de 11 septembrie 2020 sau dacă se vor aplica și titlurilor executorii aflate deja în cursul executării silite.

Pe scurt, modificările introduse prin Legea nr. 196/2020 sunt de natură a impune obligativitatea înscrierii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară tuturor titlurilor executorii reprezentate  de înscrisuri sub semnătură privată, indiferent dacă legea care le reglementează impun sau nu această obligație de publicitate.

REȚINEȚI:

 • Obligațiile care nu sunt executate de bunăvoie pot fi aduse la îndeplinire prin intermediul executorului judecătoresc;
 • Doar obligațiile din cadrul unui titlu executoriu pot fi îndeplinite prin procedura executării silite;
 • Titlurile executorii pot fi reprezentate de hotărâri judecătorești, acte notariale, înscrisuri sub semnătură privată;
 • Noile modificări legislative prevăd obligația de înscriere a titlurilor executorii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară pentru a putea demara procedura executării silite.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate