You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat penal Sector 1,2,3,4,5 si 6 Bucuresti si judetul Ilfov: Practica instantelor de judecata in dosare avand ca obiect: conducerea unui vehicul sub

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Potrivit art. 336 Cod penal “Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani

 

In dosarele aflate pe rolul instantelor din Bucuresti si judetul Ilfov, in situatia in care persoanele trimise in judecata au fost gasite vinovate, pedepsele aplicate au fost urmatoarele:

  1. Judecatoria Sector 1 Bucuresti:
30.03.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet PENALamanari pronuntare pt.jud.BUNEA C.G.
Tip solutie: Condamnare
Solutia pe scurt: În baza art. 336 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 4 şi 10 C.proc.pen. stabileşte în sarcina inculpatului BÎGEA MARIUS CĂTĂLIN pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. În baza art. 83 alin.1 Cod penal amână aplicarea pedepsei de 1 an ?i 6 luni închisoare. În baza art. 84 alin.1 C.pen. stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 85 alin. 1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 85 alin. 2 lit. g C.pen., impune inculpatului pe durata termenului de supraveghere obligaţia de a nu mai conduce niciun fel de vehicule pentru care se eliberează permis de conducere conform OUG 195/2002. În temeiul art. 86 alin. 1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c – e se vor comunica Serviciului de Probaţiune Bucureşti. În temeiul art. 86 alin.2 C.pen. pe durata termenului de supraveghere verificarea modului de aducere la îndeplinire a obligaţiei de a nu mai conduce niciun fel de vehicule pentru care se eliberează permis de conducere se face de organele abilitate care vor sesiza Serviciul de Probaţiune Bucure?ti cu privire la orice încălcare a acesteia. În temeiul art. 404 alin. 3 C.proc.pen. atrage atenţia inculpatului că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării, aplicarea şi executarea pedepsei în întregime. În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 1000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.03.2018.

 

  1. Judecatoria Sector 2:
20.03.2018
Ora estimata: 8:30
Complet: C4 Penal
Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: În baza art.336 alin.1 C.pen, raportat la art.61 alin.2 şi alin.4 lit.c C.pen, cu aplicarea art.396 alin.10 C.proc.pen şi a art.5 alin.1 C.pen, condamnă pe inculpatul Cristian Bogdan Alexandru la pedeapsa cu amenda penală în sumă de 4050 de lei, reprezentând echivalentul a 135 de zile-amendă (câte 30 de lei pentru fiecare zi-amendă), pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Atrage atenţia inculpatului că în cazul neexecutării cu rea-credinţă, în tot sau în parte, a pedepsei amenzii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile de închisoare, potrivit art.63 alin.1 C.pen. În baza art.274 alin.1 C.proc.pen, obligă inculpatul la 900 de lei, cheltuieli judiciare avansate de către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20.03.2018

 

  1. Judecatoria Sector 3:
12.01.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C 8 Penal
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: În temeiul art. 336 al 1 Cod Penal cu aplicarea art 53 lit.c Cod Penal si art. 61 al 4 lit c Cod Penal şi art 396 al 10 C pr pen condamnă inculpatul Georgescu Dan la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 3375 lei ( contravaloarea a 135 zile amenda, fiecare în suma de 25 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. În temeiul art. 63 Cod Penal atrage atenţia inculpatului cu privire la posibilitatea înlocuirii numărului zilelor-amendă neexecutate cu rea-credinţă cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. Dispune comunicarea hotărârii după rămânerea definitivă către DGPMB în vederea aplicării dispoziţiilor art. 114 al 1 lit. b din OUG 195/2002. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 850 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei in conformitate cu prevederile art. 410 Cod Procedura Penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.01.2018.
Document: Hotarâre  13/2018  12.01.2018

 

  1. Judecatoria Sector 4:
30.01.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C6 – penal (fost C4)
Tip solutie: Condamnare
Solutia pe scurt: În baza art. 336 alin. 1 Cp cu aplic. art. 396 alin. 10 Cpp, condamnă pe inculpatul IONIŢĂ DANIEL la o pedeapsă de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (faptă din 12.07.2016). În baza art. 91 Cp, suspendă executarea pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, stabilit în condiţiile art. 92 Cp şi care curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. 1 Cp, impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: la datele fixate de această instituţie; b)- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c)-să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; c)-să comunice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cp, impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune arătat sau organizat de acesta în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cp, impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor comunitare sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 4, pe o perioadă de 60 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 253/2013. În baza art. 404 alin. 2 Cpp, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cp privind revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 274 alin. 1 Cpp, obligă inculpatul la plata sumei de 600 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.01.2018.
Document: Hotarâre  290/2018  30.01.2018
  1. Judecatoria Sector 5:
08.01.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C1 penal
Tip solutie: Amânarea aplicării pedepsei
Solutia pe scurt: În baza art. 336 alin. 1 c.p. cu aplic. art. 396 alin.4 şi alin.10 c.p.p., raportat la art. 83 C. pen., stabileşte pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare în sarcina inculpatului PUFULETE ZSOLT LAURENŢIU , pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, în data de 23.07.2014. În baza art.83 alin.1 C. pen., amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art.85 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul este obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.; În baza art.404 alin.(3) C. proc. pen., atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., obligă pe inculpat la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, . Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 08.01.2018
Document: Hotarâre  8/2018  08.01.2018

 

  1. Judecatoria Sector 6:
11.12.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: 7-P
Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: În temeiul art. 396 alin. (2) şi (10) C.proc.pen., condamnă pe inculpatul Palaghia Mihai Ovidiu pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzute de art. 336 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.proc.pen., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4.500 lei (225 zile-amendă X 20 lei). În temeiul art. 67 alin. (1) C.pen., interzice inculpatului Palaghia Mihai Ovidiu, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea dreptului prevăzut de art. 66 alin. (1) lit. i) C.pen. (dreptul de a conduce vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere). În temeiul art. 63 alin. (1) C.pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de neexecutare cu rea-credinţă, în tot sau în parte, a pedepsei amenzii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea. În temeiul art. 397 alin. (1) C.proc.pen. raportat la art. 1357 C.civ., respinge ca inadmisibilă acţiunea civilă formulată de Regia Autonomă de Transport Bucureşti (fila 31 d.u.p.). În temeiul art. 274 alin. (1) C.proc.pen., obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 1.100 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11.12.2017.
Document: Hotarâre  613/2017  11.12.2017
  1. Judecatoria Buftea:
01.03.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C3 AM.PR.
Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: În baza art. 396 alin. 1, 4 şi 10 din C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen. stabileşte pedeapsa de 8 luni închisoare în sarcina inculpatului Mihalache Gheorghe pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului prevăzută de art. 336 alin.1 C.pen. (fapta din data de 4.08.2016) În baza art. 83 alin. 1 C. pen. amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit în condiţiile art. 84 C. pen, termen care curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 85 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin. (1) din C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune Ilfov. În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat (urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 01.03.2018.
Document: Hotarâre  71/2018  01.03.2018
  1. Judecatoria Cornetu:
15.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C8 C.P./FOND
Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: În temeiul art.336 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.396 alin. 1, 2, 10 Cod proc.pen. condamnă pe inculpatul GAVRILĂ PETRIŞOR (…) la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. În baza art.91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art.93 alin.1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 94 alin. 1, Cod Penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1, lit. c)-e) se comunică serviciului de probaţiune Bucureşti. În baza art.93 alin.2 lit. b) Cod penal impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune Bucureşti sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art.93 alin.3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul uneia dintre următoarele două institu?ii: Fundaţia Pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare sau DGASPC Sector 3 Bucureşti, pe o perioadă de 100 de zile. În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen., art. 91 alin.4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. privind cauzele de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere ?i asupra dispozi?iilor art.97 Cod penal privind anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit. a, lit.b, Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii, potrivit art.68 alin.1 lit. b Cod penal. În baza art. 65 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, lit.b, Cod penal ca pedeapsă accesorie, care se va executa dacă pedeapsa principală va deveni executabilă. Prezenta hotărâre se va comunica, la data rămânerii definitive, Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ilfov care va proceda potrivit disp. art. 97 alin. 5 din OUG nr. 195/2002. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 1.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român (urmărire penală şi instanţă). Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.11.2017.
Document: Hotarâre  577/2017  15.11.2017

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate