You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum obtin azil in Romania?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Azil în România – câți bani vor primi refugiații?

Dreptul de azil este un drept fundamental prevăzut de Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. Practic, dreptul Uniunii interzice expulzările colective și protejează persoanele împotriva strămutării, expulzării sau extrădării unde există un risc crescut de a fi supuse persoanele la pedeapsa cu moartea, torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante.

Însă trebuie să se facă diferența între refugiat și persoană solicitantă de azil. Conform legislației în vigoare pot dobândi calitatea de refugiat și, pe cale de consecință azil o persoană care necesită o formă de protecție internațională, .

În schimb, nu toate persoanele care aplică pentru obținere azilului în una din țările europene vor primi protecție internațională, iar acele persoane se numesc solicitanți de azil.

Pe cale de consecință, persoanele solicitante de azil ale căror cereri nu vor fi aprobate pot risca să fie trimiși înapoi în țările de origine.

Cine poate depune o cerere de azil?

Cererea de azil poate fi depusă de orice cetățean străin care se află pe teritoriul României sau într-un punct de trecere al frontierei și care este în necesitate de protecție internațională.

Cererile se depun personal de persoanele străine aflate pe teritoriul României sau într-un punct de trecere al frontierei la Inspectoratul General pentru Imigrări, structurile Poliției de Frontieră, centrele de reținere și arestare, structurile Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Pentru minori cu vârsta de până în 14 ani cererile de azil se vor depune de părinți sau de reprezentantul legal al acestuia.

Având în vedere că dreptul la azil este un drept fundamental al Uniunii Europene, statele membre au fost obligate să introducă anumite dispoziții și norme care să le ofere protecție refugiaților și persoanelor care necesită protecție internațională.

În aceste condiții, România a adoptat Legea nr. 122/2006 privind azilul în România prin care a instituit o serie de beneficii ale persoanelor refugiate.

În primul rând, prin legea anterior indicată, în România este garantat accesul la procedura de azil oricărui cetățean străin sau apatrid aflat pe teritoriul României sau la frontieră, din momentul manifestării de voință, în scris sau verbal.

Cât timp se acordă protecția personelor refugiate?

În măsura în care cetățenii străini au dobândit calitatea de refugiat, statul român se obligă să ofere protecție pe o durată nedeterminată.

Ce drepturi au solicitanții de azil?

Potrivit dispozițiilor legale, solicitanții de azil au următoarele drepturi:

- dreptul de a rămâne în România până la expirarea unui termen de 15 zile de la data finalizării procedurii de azil;

- dreptul de a fi asistat de un avocat în orice fază a procedurii de azil;

- dreptul de a beneficia de un interpret în orice fază a procedurii de azil, inclusiv în faza judecătorească;

- dreptul de a contacta și de a fi asistat de un funcționar al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în orice fază a procedurii de azil;

- dreptul de a fi consiliat si asistat de un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale, române sau straine, în orice faza a procedurii de azil;

- dreptul de a fi informat, în momentul depunerii cererii sau ulterior, in termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii, într-o limbă pe care o înţelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înţelege, cu privire la procedura de urmat, drepturile pe care le are şi obligaţiile ce îs revin pe parcursul procedurii de azil, cu privire la consecinţele nerespectării acestor obligaţii şi ale lipsei cooperării cu autorităţile competente, precum şi cu privire la consecinţele unei retrageri explicite sau implicite a cererii;

Iar lista nu se oprește aici, persoanelor care au nevoie de procție internațională au o serie de drepturi și garanții în toate țările Uniunii Europene.

Odată dobândită calitatea de refugiat, statul Român sprijină persoanele străine pentru integrarea acestora în societate, oferind o serie de beneficii.

Spre exemplu, în măsura în care un minor alături de părinții acestuia capătă caliatatea de refugiați, în vederea înscrierii minorului la instituțiile școlare în vederea finalizării cursurilor, acesta are dreptul la un curs intensiv gratuit pentru învățarea limbii române precum și orice alte cursuri necesare pentru înscrierea în sistemul național de învățământ.

De asemenea, aceștia beneficiază de o serie de ajutoare primite din partea statului, care îmbracă natura juridică a unor alocații:

- ajutorul pentru închirierea unei locuințe;

- ajutor pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere vara;

- ajutor pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere iarna;

În anul 2021, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern prin care intenționează să majoreze sumele alocate cu titlu de ajutoare. Spre exemplu, ajutorul pentru închirierea locuințelor va crește de la 450 la 808 lei lunar/persoană.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate