You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cabinet avocat drept penal Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

cabinet avocat drept penal Bucuresti

Ce pedeapsa primesti daca ai 11-12 zile ingrijiri medicale? O solutie injusta a instantei, puteam fi oricine persoana vatamata….

Practica judecatoreasca renuntare la urmarire penala loviri sau alte violente/amenintare:

JUDECĂTORIA …..

Dosar nr…..

ÎNCHEIERE NR….

Pe rol soluționarea cauzei penale având ca obiect confirmare ordonanta de renunțare la urmărirea penală, pronuntata in dosarul nr. ….., conform art. 318 al.12 Cod de procedură penală.

Dezbaterile si prezenta au fost consemnate in încheierea de ședința din data de

….., care fac parte integranta din prezenta încheiere penala, când instanța având nevoie de timp pentru de delibera, a amânat pronunțarea pentru data de azi, când în aceeași compunere, a pronunțat următoarea soluție.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Deliberând asupra prezentei cauze penale, constată că:

Prin cererea înregistrată la data de ….2018, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari a solicitat, conform art. 318 alin. 12 Cod procedură penală, confirmarea ordonanței din data de……2018, emisă în dosarul penal nr. …… prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală față de suspectul……., pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și de amenințare, prevăzute de art. 193 alin 2 Cp și

de art. 206 Cp.

Atașat a fost înaintat și dosarul de urmărire penală.

Examinând actele de cercetare efectuate în dosarul de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară reține următoarele:

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari din data de …..2018, verificată sub aspectul legalității și temeiniciei de procurorul ierarhic superior s-a dispus renunțarea la urmărirea penală față de suspectul ….., pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și de amenințare, prevăzute de art. 193 alin 2 Cp și de art. 206 Cp.

A reținut procurorul că la data de …… a fost înregistrată plângerea persoanei vătămate ….. prin care sesiza faptul că a fost lovit la mâna dreaptă cu un corp contodent de către suspectul ……, vecinul acestuia, și că ulterior a fost amenințat de către acesta.

Prin ordonanța din data de ….. s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe prev. de art. 193 alin. 1 C. pen., și amenințarea prev. de art. 206 alin. 1 C. pen.

Prin ordonanța din data de…… s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunile de lovirea sau alte violențe prev. de art. 193 alin. I C. pen., și amenințarea prev. de art. 206 alin. I C. pen., în infracțiunile de lovirea sau alte violențe prev. de art. 193 alin. 2 C. pen., și amenințarea prev. de art. 206 alin. I C. pen.

Prin ordonanța din …… s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi ță de suspectul …… sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau olențe prev. de art. 193 alin. 2 și amenințare prev. de art. 206 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 38 in. I C. pen.

Din probele administrate, respectiv declarațiile persoanei vătămate, certificatul medico-legal nr. A2/……2015, proces-verbal de vizionare a imaginilor video puse la lispoziție de către persoana vătămată precum și declarația martorului ….., a ieșit următoarea situație de fapt:

La data de ….., în timp ce persoana vătămată se afla la locuința sa din comuna……, jud. Dâmbovița, vecinul său, suspectul….., a venit în fața porții sale, cerându-i explicații cu privire la o plângere depusă anterior împotriva sa.

Persoana vătămată a venit prin curtea sa la porțile de acces pentru a vorbi cu suspectul, discuțiile dintre aceștia au escaladat într-un conflict verbal, iar suspectul …..folosind bățul cu care acesta se ajuta pentru a merge, a lovit-o de două ori în zona mâinii pe persoana vătămată.

Ulteriori acțiunii de lovire, suspectul …..a amenințat-o pe persoana vătămată, arătând că îi va da în cap și că o va omora.

Urmare infracțiunii săvârșite, persoana vătămată a necesitat, potrivit certificatului medico-legal depus la dosarul cauzei, 11-12 zile de îngrijiri medicale.

A apreciat procurorul că se poate dispune renunțarea la urmărirea penală, având în vedere împrejurările concrete în care a fost săvârșită fapta de către suspect, ținând seama și de situația personală a suspectului, acesta având vârsta de 72 de ani precum și o stare precară de sănătate și de faptul că suspectul se află la primul contact cu legea penală și că un eventual proces penal nu ar face altceva decât să întărească conflictul dintre acesta și persoana vătămată.

Fiind investit cu o cerere de confirmare a soluției de renunțare la urmărirea penală, potrivit dispozițiilor art. 318 alin. 14 c.p.p. judecătorul de cameră preliminară hotărăște prin încheiere motivată, în camera de consiliu, cu citarea persoanelor prevăzute la alin. (12), precum și cu participarea procurorului, asupra legalității și temeiniciei soluției de renunțare la urmărirea penală. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluționarea cererii de confirmare, iar confirm alin. 15, judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea și temeinicia soluției de renunțare la urmărirea penală pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul de urmărire penală și a înscrisurilor noi prezentate și, prin încheiere, admite sau respinge cererea de confirmare formulată de procuror.

În cazul în care respinge cererea de confirmare, judecătorul de cameră preliminară:

  1. desființează soluția de renunțare la urmărire penală și trimite cauza la procuror pentru a începe sau a completa urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în mișcare acțiunea penală și a completa urmărirea penală;
  2. desființează soluția de renunțare la urmărirea penală și dispune clasarea.

Analizând lucrările și materialul din dosarul de umărire penală, respectiv plângerea părții vătămate, declarația părții vătămate, declarațiile suspectului și ale martorilor, certificatul medico-legal și înregistrările video, judecătorul de cameră preliminară reține următoarele:

Potrivit art. 193 alin 2 Cod penal, fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.

Potrivit art. 206 Cod penal, fapta de a ameninta o persoana cu savarsirea unei infractiuni sau a unei fapte pagubitoare indreptate impotriva sa ori a altei persoane, daca este de natura sa ii produca o stare de temere, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, fara ca pedeapsa aplicata sa poata depasi sanctiunea prevazuta de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenintarii.

Din certificatul medico-legal nr. A…..2015 reiese că partea vătămată prezintă leziuni traumatice ce au putut fi produse prin lovire cu corp dur, la data de…….2015, pentru vindecarea cărora a necesitat un număr de 11-12 zile de îngrijiri medicale.

Cu toate acestea, nu s-a făcut dovada că suspectul a fost cel care i-a provocat aceste leziuni persoanei vătămate, reținându-se că nici unul dintre martorii audiați nu l-a văzut pe suspect lovind-o pe partea vătămată. Astfel, martorul ….. a declarat că nu cunoaște nimic în legătură cu faptele de lovire și amenințare. A arătat martorul că s-a aflat în curtea suspectului la data respectivă, unde fasona arbori, dar nu a auzit și nici nu a văzut conflictul dintre părți. De asemenea, martora …..a declarat că nu are cunoștință despre incidentul dintre părți, nu se afla la domiciliu la data respectivă, a aflat de la suspect că a acesta s-a certat cu persoana vătămată. Totodată, din cuprinsul înregistrărilor video depuse la dosarul cauzei rezultă că părțile au avut o discuție contradictorie legată de tăierea unor copaci, dar nu se observă ca suspectul să lovească partea vătămată.

În ceea ce privește ce de a doua faptă, se reține că pentru a fi săvârșită infracțiunea de amenințare este necesar ca acțiunea de amenințare să insufle victimei temerea că persoana sa va fi expusă unui pericol efectiv. Amenințarea trebuie să fie serioasă, susceptibilă să alarmeze victima, să îi provoace o restrângere a libertății psihice. Se apreciază că amenințarea este de natură să alarmeze atunci când manifestarea exterioară a făptuitorului este aptă să inspire persoanei amenințate o temere reală și serioasă că va suferi vătămările sau prejudiciul cu care a fost amenințată. În cazul de față, judecătorul de cameră preliminară constată că vorbele adresate de către suspect persoanei vătămate nu sunt de natură să provoace temere acesteia, având în vedere atât împrejurare în care au fost adresate, cât și vârsta și stare de sănătate a suspectului.

Față de aceste considerente, constatând că fapta de lovire există, conform concluziilor certificatului medico-legal, dar nu s-a făcut dovada că a fost săvârșită de către suspect, iar în privința faptei de amenințare, constatând că fapta săvârșită de suspect nu este prevăzută de legea penală, judecătorul de cameră preliminară, va desființa ordonanța din data de ….2018, emisă în dosarul penal nr. ……2015, prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și de amenintare, prevăzute de art. 193 alin 2 Cp și de art. 206 Cp și dispune clasarea cauzei.

In baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de prezentul proces vor rămâne în sarcina statului.

Prezenta încheiere este definitivă, fată de dispozițiile art. 318 alin. 16 Cod procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII DISPUNE

În temeiul art. 318 alin. 14 și 15 lit. b Cod procedură penală, respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari.

Desființează ordonanța din data de ……2018, emisă în dosarul penal nr. …../2015, prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și de amenințare, prevăzute de art. 193 alin 2 Cp și de art. 206 Cp și dispune clasarea cauzei.

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate