You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cat costa reabilitarea cazierului?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cat costa reabilitarea cazierului?

Solicita la 0740 807 892 telefonic sau pe whats app OFERTA de onorariu si ve-i primi un raspuns imediat!

SENTINŢĂ PENALĂ NR….

Instanţa acordă cuvântul cu privire la cererea de reabilitare judecătorească.

Apărătorul petentului având cuvântul, solicită admiterea cererii de reabilitare judecătorească, apreciind că sunt îndeplinite toat e condiţiile prevăzute de lege.

În ceea ce priveşte condiţia relativă la termen, solicită a se avea în vedere faptul că aceasta s-a împlinit la data de 26.08.2017, de asemenea celelalte condiţii prev. de art. 168 C.pen. sunt întrunite, arătând că acesta nu a mai suferit nici o altă condamnare astfel cum reiese din fişa de cazier judiciar aflată la dosarul cauzei.

Mai arată că petentul este o persoană integrată social, are o atitudine pro-socială, precizând că din înscrisurile ataşate la dosar reiese faptul că acesta a avut locuri de muncă stabile ulterior eliberării din penitenciar, a lucrat în calitate de instructor sportiv, iar în prezent lucrează în calitate de şofer, şi de asemenea arată că cheltuielile de judecată au fost achitate în integralitate, chitanţele fiind depuse la dosar, solicitând admiterea cererii şi să dispună reabilitarea judecătorească a condamnatului…..

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul, solicită admiterea cererii de reabilitare a condamnatului …

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cererii de reabilitare judecătorească de faţă,reţine următoarele.

La data de ….condamnatul …..a solicitat reabilitarea judecătorească a condamnării la pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr…… a Judecătoriei ….definitivă la ….

In motivarea cererii arată că a depus acte doveditoare şi că in toată această perioadă a fost încadrat in muncă, că nu a mai avut nici o condamnare in această perioadă şi că a achitat cheltuielile judiciare.

Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa constată că sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru reabilitarea judecătorească a condamnatului, fiind îndeplinit termenul de reabilitare prevăzut de art.166 alin.1 lit.b Cod penal.

De asemenea, condamnatul a făcut dovada achitării cheltuielilor judiciare către stat cu chitanţele de la filele 46,47,48.

Pentru aceste considerente, în baza art. 529  şi urm. Cod de procedura penala va admite cererea condamnatului ….şi va constata reabilitarea judecătorească a condamnării la pedeapsa de 8 ani închisoare pronunţată prin sentinţa penală nr……

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

În baza art. 529 şi urm. C.pr.pen. admite cererea condamnatului…..şi constată reabilitarea judecătorească a condamnării la pedeapsa de 8 ani închisoare pronunţată prin sentinţa penală nr…..

În baza art.275 alin.3 Cod p.penală cheltuielile judiciare rămân in sarcina statului.

Cu contestaţie in 10 zile de la comunicare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate