You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Ce pedeapsa primesti atunci cand te urci la volan sub influenta alcoolului?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ce pedeapsa primesti atunci cand te urci la volan sub influenta alcoolului?

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cursul judecătii instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În dimineaţa datei de 21.12.2014 inculpatul a plecat din Germania la volanul autoturismului marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare ME QH 151, însoţit fiind de numiţii A____ I____ şi C_______ S_____. În timp ce se aflau pe teritoriul Austriei, inculpatul a consumat băuturi alcoolice, după care, ajungând în Râmânia, pe autostrada Orăştie-Sibiu, inculpatul împreună cu cei doi pasageri au oprit la un local unde A____ D___ a consumat circa 1000 ml bere cu alcool, urcându-se din nou la volanul autoturismului respectiv cu intenţia de a ajunge la domiciliul său în judeţul Iaşi.

În jurul orelor 2335, în timp ce se deplasa pe raza localităţii Câineni, jud. V_____, din direcţia Sibiu-Râmnicu V_____, într-o curbă deosebit de periculoasă la stânga, inculpatul s-a angajat în depăşirea neregulamentară a autoturismului marca BMW X3 cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX condus de martorul Bojinca S____, context în care, pentru a evita impactul cu un camion care rula din sens opus, a revenit brusc pe banda sa de mers, acroşând astfel autoturismul marca BMW X3.

La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie, iar în urma testării cu aparatul alcooltest a inculpatului, a rezultat o alcoolemie de 0,67 mg/l alcool în aerul pur expirat

Inculpatul a fost condus la Spitalul B_____ pentru recoltarea probelor biologice. Potrivit buletinului de analiză toxicologică nr. AXXXXXXXXXXXX din 29.12.2014 , inculpatul avea o îmbibaţie alcoolică de 1,30g/l alcool în sânge pur la ora 0120 şi de 1,20 g/l alcool în sânge pur la ora 0220.

Prin raportul de expertiză medico-legală privind interpretarea retroactivă a alcoolemiei nr. 193/i/2015 s-a stabilit că în data de 21.12.2014, ora 2335, inculpatul A____ D___ ar fi avut o alcoolemie teoretică în absorbţie de cca. 1,25 g %0 alcoolemie ce provine şi dintr-o altă cantitate de băutură, nedeclarată sau nerecunoscută.

În cuprinsul declaraţiilor, inculpatul a recunoscut comiterea faptei, fiind confirmată şi de declaraţia martorului Bojinca S____.

Instanţa a reţinut situaţia de fapt descrisă anterior în urma analizei coroborate a materialului probator administrat în cauză, în faza urmăririi penale şi declaraţia inculpatului dată în faţa instanţei, respectiv: proces-verbal de constatare a infracţiunii (f. 9 -11 d.u.p), declaraţie suspect (f. 15-16 d.up), declaraţie martor Bojinca S____ (f. 17-18), fişa aparatului alcooltest (f. 19 d.up), proces-verbal de recoltare probe biologice (f. 23-24d.u.p), buletinul de analiză toxicologică alcoolemie nr. nr. AXXXXXXXXXXXX din 29.12.2014 (f. 25), raportul de expertiză medico-legală privind interpretarea retroactivă a alcoolemiei nr. 193/i/2015 (f. 33-35), înscrisuri (f. 26-28, 40-48 d.up; f. 35-37 dosar instanţă).

În drept, fapta inculpatului A____ D___, care în data de 21.12.2014, în jurul orelor 2335 a condus pe drumurile publice de pe raza localităţii Călimăneşti autoturismul marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare ME QH 151, având o îmbibaţie alcoolică de l,30 g/l alcool în sânge pur la proba I, respectiv de 1,20 g/l alcool în sânge pur la proba II şi de 1,25 g/l alcool în sânge pur la momentul producerii evenimentului rutier întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului prevăzută de art. 336 al 1 Cod penal

Analizând latura obiectivă a infracţiunii, instanţa reţine că elementul material constă în acţiunea de a conduce pe drumurile publice un autovehicul de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80g/l alcool pur în sânge.

Prin acţiunea săvârşită, inculpatul a adus o atingere valorilor sociale ce ocrotesc siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, iar legătura de cauzalitate între acţiunea ce constituie elementul material al laturii obiective şi urmarea imediată rezultă din însăşi materialitatea faptei.

Analizând latura subiectivă a infracţiunilor comise, inculpatul a acţionat cu vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor prev. de art. 16 alin 3 lit. a Cod penal întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea lui prin săvârşirea faptei.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.  74 Cod penal respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa reţine că inculpatul a condus pe drumurile publice, pe o distanţă destul de mare, cu o alcoolemie în sânge ridicată. De asemenea, instanţa are în vedere că a primit recomandări favorabile din partea cetăţenilor care îl cunosc, nu prezintă antecedente penale, fiind la primul contact cu legea penală, iar în ceea ce priveşte conduita după săvârşirea infracţiunii, acesta a recunoscut comiterea faptei şi a colaborat cu organele judiciare în vederea stabilirii adevărului.

Totuşi instnaţa apreciază că nu se poate dipune aplicarea pedepsei amenzii soliciată de inculpat prin apărător având în vede re că inculpatul a comis infracţiunea în jurul orelor 2335, pe o distanţă lungă şi pe un sector de drum intens circulat şi aglomerat, astfel încât consecinţele faptei sale putau fi mult mai mari. În acelaşi timp instanţa reţine că inculpatul a provocat şi o coliziune cu un autoturism.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare instanţa apreciază că nu se impune la acest moment executarea pedepsei în mod privativ de libertate, suspendarea acesteia sub supraveghere fiind de natură să constituie pentru inculpat un avertsiment serios pentru a nu mai săvârşii alte fapte antisociale. În luarea acestei hotărâri instanţa a avut în vedere atât circumstanţele reale, cât şi cele personale

Având în vedere şi declaraţia inculpatului de aplicare a procedurii simplificate prevăzute de art. 374 alin. 4 Cod de procedura penala, la stabilirea pedepsei instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod de procedura penala care stabilesc că inculpatul va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art.396  alin 1, 2 şi 10 Cod de procedura penala  raportat la art. 396 al. 1 Cod penal va condamnă pe inculpatul A____ D___, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Natura infracţiunii săvârşite şi pedeapsa principală stabilită conduc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 66 alin 1 lit. a, b Cod penal motiv pentru care în temeiul art. 67 alin 1 Cod penal raportat la art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen va .interzice inculpatului pe o perioadă de un an cu titlu de pedeapsă complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa reţine dispoziţiile art.91 C. pen conform cărora se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Instanţa consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de 1 an închisoare, iar inculpatul nu a mai fost condamnat penal, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor astfel încât instanţa are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 91 alin 1 Cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de trei ani, conform dispoziţiilor art.92 Cod penal.

În temeiul art. 93 alin 1  Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin 2 lit. d  Cod . pe durata termenului de supraveghere, instanţa impune inculpatului următoarea obligaţie:să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul primăriei din _______________________ cadrul primăriei din Iaşi pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

În temeiul art. 94 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi.

În temeiul art. 91 alin 4 Cod penal atenţionează inculpatul asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, respectiv se va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere potrivit art. 96 C.pen

În baza art. 221 alin. 1 Cod de procedura penala obligă inculpatul la plata sumei de 820 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 396 alin 1, 2 şi 10 C.pr.pen.  raportat la art. 336 alin 1 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul A____ D___, fiul lui I__ şi M________, născut la data de 29.08.1971 în __________________________, posesor CI, ________, nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx, cetăţenia română, căsătorit, satgiul militar îndeplinit, studii şcoala profesională, profesia muncitor în construcţii, fără antecedente penale, cu domiciliul în _____________________________, Jud Iaşi, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

În temeiul art. 67 alin 1 Cod penal raportat la art. 66 alin 1 lit. a, b Cod penal interzice inculpatului pe o perioadă de un an cu titlu de pedeapsă complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

În temeiul art. 91 alin 1 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de trei ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal

În temeiul art. 93 alin 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin 2 lit. d Cod penal pe durata termenului de supraveghere, instanţa impune inculpatului următoarea obligaţie:să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul primăriei din _______________________ cadrul primăriei din Iaşi pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

În temeiul art. 94 alin. (1) Cod penal , pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi.

În temeiul art. 91 alin 4 Cod penal  atenţionează inculpatul asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, respectiv se va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere potrivit art. 96 Cod penal

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate