You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cerere somaj tehnic in fals -sanctiune

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ce sancțiuni riscăm pentru completarea neconformă a declarației pe propria raspundere prin care sunt consemnate diminuările încasărilor angajatorilor?

Având în vedere contextul actual din România, declararea stării de urgență a condus la adoptarea unor măsuri legislative menite să sprijine cetățenii și entitățile economice care sunt afectate atât direct de contextul epidemiologic, cât și indirect.

Trebuie să știți că potrivit Ordonanței de urgență nr. 30/2020 cetățenii care au încheiat contracte individuale de muncă până la data declarării stării de urgență, anume 16 martie 2020, pot beneficia de asistență s0cială, sumele urmând a fi acordate din bugetul de stat.

Pentru a beneficia de asistența socială contractul indiviadual de muncă trebuie să fie suspendat temporar, iar angajatorul trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

  • întrerupe total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, pe perioada stării de urgență și în mod obligatoriu trebuie să dețină certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

 

  • reduce activitatea ca urmare a efectelor epidemiei cu COVID-19 și nu are capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților. Această diminuare se constată în urma unei declarații pe proprie răspundere din care să reiasă o diminuare cu un procent de minumum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 și incapacitatea de a plătă a  toturor angajaților.

De asemenea, pot beneficia de asistență socială din bugetul statului și alte persoane, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență nr. 30/2020, anume profesioniștii (cum sunt  reglementați de Codul civil – spre exemplu avocați, notari etc.). Pentru a putea beneficia și aceștia trebuie să îndeplinească anumite condiții:

  • nu trebuie să aibă calitatea de angajatori;

 

  • își întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice;

 

  • această întrerupere trebuie să subziste pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020.

Astfel, se pune întrebarea: ce sancțiuni riscăm pentru completarea neconformă a declarației pe propria raspundere prin care sunt consemnate diminuările încasărilor angajatorilor?

Potrivit art. 326 Cod penal, persoanele care  NU îndeplinesc condițiile enunțate mai sus și care atestă fapte care nu corespund adevărului, în vederea producerii unei consecințe juridice, atestări care pot produce efecte juridice atât pentru persoana care declară, cât și pentru o altă persoană, se pedepsește cu pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de la 3 luni la 2 ani.

Consecințele juridice la care se referă dispozițiile penale mai sus enunțate pot fi cele în sensul obținerii de către salariați a indemnizației de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar care să nu depășească 75% din salariul mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Deși o astfel de prevedere privind acordarea asistenței sociale din bugetul statului sunt adoptate pentru susținerea economică, susținere care poate fi încurajatoare pentru angajatorii care nu pot susține din punct de vedere financiar plata salariilor, trebuie ca atestările din declarația pe propria răspundere să fie atent calculate și menționate pentru a nu risca întocmirea unui dosar penal pentru infracțiunea de fals în declarații și ulterior condamnarea fie la pedeapsa amenzii, fie la pedeapsa închisorii cuprinsă între 3 luni și 2 ani.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate