You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Conducere fara permis de conducere, la prima abatere, nu se pedepseste cu inchisoare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Conducere fara permis de conducere, la prima abatere, nu se pedepseste cu inchisoare. Practica instantelor de judecata:

ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI INSTANTA RETINE URMATOARELE:

Fiind audiat de organele de umărire penală, inculpatul a recunoscut comiterea faptei pentru care este cercetat, precizând că autoturismul condus pe drumurile publice este proprietatea sa, fără însă a fi perfectat actele de vânzare cumpărare. Mai arată inculpatul că nu posedă permis de conducere arătând totodată că la data de …..2014, s-a suit la volanul autoturismului deoarece a avut 0 urgență medicală (f.7 dup).

Situația de fapt reținută mai sus rezultă din administrarea în cursul urmăririi penale a umătoarelor mijloace de probă: declarație …., verificare în evidența DEPABD privind permisul de conducere (f.22, 26, 28 dup), verificare auto cu nr. …. (f.45 dup), proces-verbal de depistare (f.5 dup), proces-verbal de control corporal (f. 6 dup), proces verbal de identificare (f.9 dup).

Așa cum s-a arătat mai sus, declarația martorului ….nu a fost avută în vedere la stabilirea situației de fapt, având în vedere că acesta a declarat că nu a fost de față când echipajul de poliție rutieră a oprit autoturismul marca BMW cu nr….. (f.8 dup).

În drept, fapta inculpatului ….. care la data de ……2014, în jurul orei 08:20, a condus pe B-dul Vasile Milea, auto BMW cu nr. de înmatriculare …., fără să posede permis de conducere, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 al.l C.pen.

Elementul material al laturii obiective a infracțiunii de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere este realizat de acțiunea de conducere a unui autovehicul pe un drum public, fără ca în prealabil inculpatul să fi promovat examenul de obținere a permisului de conducere în condițiile art.23 și urm. din O.U.G. nr.195/2002. Urmarea imediată constă în atingerea adusă relațiilor sociale referitoare la siguranța circulației pe drumurile publice și crearea unei stări de pericol, din cauza aflării pe drumurile publice a unor autovehicule conduse de persoane care nu au dobândit cunoștințele teoretice și abilitățile practice pentru obținerea permisului de conducere. Fiind o infracțiune de pericol, legătura de cauzalitate între faptă și urmarea produsă rezultă din însăși săvârșirea faptei (ex re).

In ceea ce privește locul săvârșirii, condiție esențială a infracțiunii de conducere a unui autovehicul neînmatriculat în circulație și care îi întregește conținutul constitutiv, instanța reține conducerea autovehiculului de către inculpat pe B-dul Vasile Milea din București, sector 6, drum public în accepțiunea prevăzută de art. 6 pct. 14 din O.U.G. nr.195/2002 (cale de comunicałie terestră T…] special amenajată pentru traficul rutier, l…] deschisă circularei publice).

Pe latură subiectivă, inculpatul a săvârșit infracțiunea cu intenție în modalitatea prevăzută de art.19 alin. 1 lit.b Cod penal, întrucât a avut reprezentarea consecințelor acțiunii sale și a acceptat că astfel pune în pericol siguranța circulației, chiar dacă nu a urmărit producerea ei (intenție indirectă).

La individualizarea pedepsei principale, 74 alin.(l) instanța C. are pen.: în vedere împrejurările criteriile și generale modul dede individualizare enumerate în dispozițiile art…..comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol pentru valoarea Ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, motivul Săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

In baza art. 335 alin. (1) Cod Penal, condamnă pe inculpatul ….., cu domiciliul în com. …. la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere (faptă din …..2014).

În baza art. 67 alin. (2) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și ide a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioada de 2 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.

În baza art. 65 alin. (l) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 274 alin.(l) C.proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Te afli intr-o astfel de situatie? Solicita telefonic sau pe whats app, la 0740 807 892, o OFERTA DE ONORARIU pentru a te apara in cazul tau!

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate