You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Conducere sub influenta bauturilor alcoolice

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat conducere sub influenta bauturilor alcoolice

Caz in practica instantelor de judecata unde inculpatului i-a fost inlatura interdicatia de a conduce pe drumurile publice. Hotarare definitiva a Curtii de apel Bucuresti:

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI SECȚIA 1 PENALĂ

Dosar nr…..

DECIZIA PENALĂ NR….

Ședința publică de la 6 decembrie 2018

MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI este reprezentat de procuror …..

Pe rol, se află soluționarea apelului declarat de inculpatul …… împotriva sentinței penale nr…….pronunțată de Judecătoria Cornetu, în dosarul nr…….

În temeiul dispozițiilor art.420 alin.l l raportat la art.372 alin.l Cod procedură penală, Curtea procedează la verificarea identității apelantului inculpat, fiind depusă la dosar Cartea de identitate a acestuia în fotocopie.

După ce Curtea pune in vedere apelantului inculpat dreptul de a nu face nicio declarație, atrăgându-i-se totodată atenția ca ceea ce declară poate fi folosit si împotriva sa, acesta arată că își menține declarațiile date anterior și nu dorește să dea declarație suplimentară în fața Curții.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat, în baza art. 420 alin.6 Cod procedură penală, Curtea acordă cuvântul în dezbateri asupra apelului.

Apelantul inculpat, având cuvântul, solicită admiterea apelului și — în principal – în urma rejudecării, să fie îndepărtată interdicția de a conduce autovehicule, în sensul prevăzut de art.6 pct.6 din O.U.G. nr. 195/2002.

În subsidiar, solicită să fie modificată perioada pentru care operează interdicția de a conduce autovehicule, în sensul reducerii.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită respingerea apelului inculpatului și menținerea sentinței instanței de fond, pe care o consideră legală și temeinică. Dezbaterile declarându-se închise, Curtea reține cauza în pronunțare.

CURTE A,

În temeiul art.85 alin. I Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul a fost obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

  1. să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, la datele fixate de acesta;
  2. să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
  3. să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;
  4. să comunice schimbarea locului de muncă;
  5. să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art.85 alin.2 lit.b Cod penal, a fost obligat inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 30 zile lucrătoare, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 3 București sau Fundației pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare București.

În temeiul art.85 alin.2 lit.g Cod penal, s-a interzis inculpatului să conducă autovehicule în sensul prevăzut de art.6 pct.6 din O.U.G. nr. 195/2002 pe durata termenului de supraveghere.

În temeiul art. 404 alin.3 Cod procedură penală, s-a atras atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art.274 alin. I Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român (urmărire penală și instanță).

Pentru a hotărî astfel, judecătorul fondului a reținut aceeași situatie de fapt cu cea menționată în rechizitoriul nr….. din data de ….. al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, constând în aceea că, în data de ….., în jurul orei 22:00, a condus pe DN 3, pe raza comunei Brănești, jud. Ilfov, autoturismul marca Dacia Logan cu număr de înmatriculare ….., deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o îmbibație alcoolică peste limita legală de 0,80 g/l alcool pur în sânge (proba I conține 1,40 g 960 alcool, proba II conține 1,20 g 960 alcool, conform buletinului de analiză toxicologică nr….. din data de …. emis de INML București).

Situația de fapt, astfel cum a fost descrisă, a fost temeinic dovedită prin mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale, pe care inculpatul și le-a însușit întocmai, solicitând judecarea cauzei în procedura abreviată.

Mijloacele de probă pe baza cărora instanța de fond a stabilit vinovăția inculpatului au fost individualizate și analizate pe larg în considerentele sentinței apelate, concluzionânduse că, în drept, fapta inculpatului N…… întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prevăzute și pedepsite de art. 336 alin. I Cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce a fost stabilită în sarcina inculpatului, judecătorul fondului a avut în vedere criteriile generale prevăzute de art.74 Cod penal, reținând în concret că inculpatul a condus pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, cu un grad ridicat de alcoolemie — 1,40 g/l, pe timp de noapte, când vizibilitatea este redusă și posibilitatea de a produce accidente este mult mai mare, pe un drum circulat din interiorul unei localități, creând o stare de real pericol pentru siguranța circulației pe drumurile publice; forma de vinovăție cu care a acționat este intenția directă, iar cu privire la circumstanțele personale ale inculpatului: acesta are vârsta de 50 de ani, nu are antecedente penale, este necăsătorit, loc de muncă stabil — muncitor, fiind bine integrat social, pe parcursul procesului penal a avut o atitudine sinceră și a realizat gravitatea faptelor comise recunoscând fapta comisă, circumstanțe ce au fost reținute în favoarea sa.

Instanța de fond a arătat că nu trebuie pierdut din vedere faptul că infracțiunile la regimul rutier, de natura celor săvârșite de inculpat, au o frecvență foarte mare, îngrijorătoare în ultima perioadă de timp și că se impune aplicarea unor sancțiuni pentru conștientizarea inculpatului, cât și a altor conducători auto care prin nerespectarea normelor de bază privind siguranța circulației pe drumurile publice pun în pericol grav integritatea corporală/viața celorlalți participanți la trafic. În plus, instanța de fond a apreciat că inculpatul ar trebui să înțeleagă foarte bine pericolul pe care l-a creat pentru ceilalți participanți la trafic urcând la volan după ce a consumat alcool, la o oră și într-o zonă cu trafic intens.

Ținând cont, pe de o parte, că fapta inculpatului prezintă pericol public, dar și de circumstanțele personale ale inculpatului, pe de altă parte, prima instanță a stabilit acestuia pedeapsa închisorii orientate spre minimul special prevăzut de lege, precum și incidența prevederilor art.396 alin. 10 din Cod procedură penală.

În ceea ce privește necesitatea aplicării pedepsei, judecătorul fondului a constatat că, în cauză, sunt îndeplinite condițiile art.83 Cod penal, apreciind că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată, dispunând amânarea aplicării pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condițiile art.84 alin.l Cod penal, obligând inculpatul să respecte măsurile impuse de lege și atrăgând atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării acestora și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere.

În ceea ce privește obligația prevăzută de art.85 alin.2 lit.g Cod penal, instanța de fond a reținut că, în speță, se impune aplicarea acesteia față de gravitatea faptei săvârșite, ingerarea unei cantități mari de alcool anterior conducerii autoturismului pe drumurile publice — aproximativ 1 litru de bere în timpul serii, la un grătar cu prieteni, după care s-a urcat la volanul mașinii, nivelul ridicat de alcoolemie la momentul prinderii în flagrant de către organele de poliție rutieră — 1,40 960, faptul că prin atitudinea sa a pus în pericol un număr mare de persoane, zona de drum intens circulată pe care a condus, demonstrând o inconștiență a inculpatului. Având în vedere obiceiul inculpatului de a consuma băuturi alcoolice într-o cantitate considerabilă în timpul zilei și de a conduce într-o astfel de situație, judecătorul fondului și-a format convingerea că fără aplicarea interdicției, inculpatul nu ar conștientiza pericolul care îl presupune conducerea unui autoturism pe drumurile publice având în sânge o îmbibație alcoolică mult peste limita legală și ar repeta cât de curând fapta.

Împotriva acestei sentințe, în termenul legal (în data de….), a declarat apel inculpatul…..criticând-o pentru netemeinicie, în esență, sub aspectul greșitei stabiliri în sarcina sa și a obligației prevăzute de dispozițiile art.85 alin.2, lit.g Cod penal, în sensul de a nu conduce niciun autovehicul pe durata termenului de supraveghere, considerând că o atare măsură este excesivă în raport cu circumstanțele sale personale, astfel încât a solicitat ca în urma rejudecării cauzei, în principal, să fie îndepărtată interdicția de a conduce autovehicule în sensul prevăzut de art.6 pct.6 din O.U.G. nr. 195/2002, iar, în subsidiar, să fie redusă perioada pentru care operează respectiva interdicție.

Apelul declarat în cauză a fost înaintat de către Judecătoria Cornetu și Înregistrat pe rolul acestei Curți la data de 05 noiembrie 2018.

Analizând actele și lucrările dosarului, prin prisma motivelor susținute de inculpatul …, precum și din oficiu, potrivit art.417 alin.2 din Codul de procedură penală, sub toate aspectele de fapt și de drept ale cauzei, Curtea constată că apelul inculpatului este fondat, în limitele și pentru considerentele care se vor arăta în cele ce urmează:

Prima instanță a stabilit o situație de fapt conformă probatoriului cauzei și o încadrare juridică legală, niciunul dintre aceste aspecte nefiind contestat în fața Curții.

Astfel, Curtea reține că, la data de …., în jurul orelor 22.00, inculpatul ……a condus pe DN 3, pe raza comunei Brănești, jud.llfov, autoturismul marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare …., deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o îmbibație alcoolică peste limita legală de 0,80 g/l alcool pur în sânge (proba I conține 1,40 g %o alcool, proba II conține 1,20 g %o alcool, conform buletinului de analiză toxicologică nr…. din data de …. emis de INML București), fapta sa recunoscută în fața primei instanțe și necontestată în calea de atac – realizând conținutul constitutiv al infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prevăzută și pedepsită de art.336 alin. 1 Cod penal.

Totodată, pedeapsa stabilită de prima instanță (de 10 luni închisoare) se încadrează între limitele speciale prevăzute în norma de încriminare incidentă, reduse cu o treime, prin aplicarea dispozițiilor art.396 alin.10 din Codul de procedură penală, fiind, de asemenea, just individualizată prin prisma criteriilor enumerate prin dispozițiile art.74 Cod penal, cărora li s-a dat eficiența cuvenită, astfel încât această pedeapsă, de altfel necontestată prin apelul dedus judecății, reflectă în mod adecvat atât gravitatea concretă a faptei săvârșite, cât și periculozitatea autorului acesteia.

Referitor la cererea inculpatului apelant de înlăturare a obligației impuse, pe durata termenului de supraveghere, în temeiul art.85 alin.2 lit.g din Codul penal, în sensul de a nu conduce niciun autovehicul, Curtea constată, într-adevăr, că această interdicție nu este nici necesară și nici proporțională în raport cu împrejurările reale ale săvârșirii faptei, respectiv cu circumstanțele personale ale inculpatului.

În acest sens Curtea apreciază că în momentul actual nu este necesară aplicarea acestei măsuri restrictive constând în obligația impusă inculpatului de a nu conduce niciun autovehicul pe durata termenului de supraveghere, deoarece scopul pe care legiuitorul l-a avut în vedere pentru ridicarea temporară a dreptului de a conduce a fost deja atins, în condițiile în care imediat după comiterea faptei, inculpatului i-a fł)St reținut permisul de conducere, că această perioadă de peste un an și jumătate pe parcursul căreia acesta nu a avut dreptul de a conduce autovehicule, a fost suficientă pentru a conștientiza gravitatea faptei săvârșite și consecințele care pot interveni în condițiile încălcării legii. Mai mult decât atât, Curtea subliniază și faptul că după soluționarea definitivă a prezentei cauze, potrivit prevederilor art. 103 alin. 1 lit.c din OUG nr. 195/2002, pentru inculpat mai urmează o perioadă de suspendare a dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile, interdicție de natură a contribui în mod eficient la corijarea pe viitor a comportamentul deviant al acestuia.

Pe de altă parte, având în vedere împrejurarea că inculpatul are un loc de muncă stabil și de-a lungul timpului a dat dovadă de o conduită socială corespunzătoare, neavând alte abateri de la ordinea de drept, Curtea consideră că aplicarea interdicției prev. de art.85 alin.2 lit.g Cod penal, constituie o sancțiune nejustificată.

Față de toate aceste considerente, Curtea, în temeiul art.42 1 pct.2 lit.a Cod procedură penală, va admite apelul declarat de inculpatul ….împotriva sentinței penale nr….. pronunțată de Judecătoria Cornetu, în dosarul nr….., pe care o va desființa, în parte, și în fond, rejudecând, va înlătura obligația impusă inculpatului, potrivit art.85 alin.2 lit.g Cod penal, în sensul de a nu conduce autovehicule pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării pedepsei.

Întrucât hotărârea atacată urmează a fi reformată numai sub aspectul anterior menționat, Curtea va menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

Față de soluția ce urmează a se pronunța, Curtea va face aplicarea art. 275 alin.3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare din apel rămânând în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, DECIDE:

În temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod de procedură penală admite apelul declarat de inculpatul ….împotriva sentinței penale nr…..pronunțată de Judecătoria Cornetu, în dosarul nr…..

Înlătură obligația de a nu conduce vehicule, prev. de art.85 alin.2 lit.g Cod penal, impusă inculpatului prin sentința apelată.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

În temeiul art.275 alin.3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 06.12.2018.

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate