You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Conducerea vehiculelor fara permis de conducere

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Conducerea vehiculelor fără permis de conducere

Existența traficului rutier presupune introducerea unui risc în societate, și anume, de producerea accidentelor rutiere. Astfel, atunci când activitatea de conducere a unui vehicul este desfășurată de persoane care nu cunosc legislaia sau nu au dobândit abilitățile necesare conducerii unui vehicul, riscurile devin majore.

În acest sens, legiuitorul român a înțeles să sancționeze penal conducerea unui vehicul de către o persoană care nu are autorizația primită de la organele abilitate, adică fără obținerea permisului de conducere.

Atenție! De asemenea, leguitorul a înțeles să incrimineze, în mod distinct, sub forma autoratului, și acțiunile care reprezintă o instigare sau o complicitate la infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a deține un permis de conducere, sancționându-l astfel și pe cel care încredințează un vehicul unei persoane despre care știa că nu are permis de conducere sau care are permisul retras sau anulat, ori permisul persoanei respective este necorespunzător din punctul de vedere al categoriei pentru vehiculul pe care urmează să îl conducă.

Pentru persoana care conduce un vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere pedeapsa prevăzută de art. 335 Cod penal este pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani.

De asemenea, pentru persoanele care conduc pe drumurile publice un vehicul și care dețin permis de conducere necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul pe care îl conduce, ori permisul i-a fost retras sau anulat, ori exercițiul dreptul de a conduce un vehicul pe drumurile publice i-a fost suspendeat, art. 335 alin. (2) Cod penal prevede pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau pedeapsa amenzii.

În alin. (3) al art. 335 Cod penal se prevede sancțiunea persoanei care încredințează un vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane prevăzute la alineatele anterioare, fiind sancționat cu aceeași pedeapsă prevăzută de lege pentru alin. (2) al art. 335 Cod penal, adică pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau pedeapsa amenzii.

În schimb, se poate pune problema dacă săvârșesc faptele incriminate de legislația penală persoanele care nu sunt cetățeni români și nu au un permis de conducere eliberat de autoritățile române.

Art. 83 din OUG nr. 195/2002 ne oferă răspunsul la această întrebare, astfel au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice persoanele care dețin permis de conducere valabil emis de autoritățile:

  1. statelor membre ale Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968;
  2. statelor membre ale Uniunii Europene;
  3. statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto.

Pentru a putea conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere național eliberat de autoritățile unui stat care nu este membru al Convenției asupra circulației rutiere și nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto trebuie să posede și permis de conducere internațional.

În ceea ce privește practica judiciară în materie, orientarea instanțelor judecătorești este de condamnare a inculpatului cu pedeapsa închisorii orientată spre minimul special, și, de asemenea, dispunerea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Astfel, Decizia nr. 127/2020 pronunțată de Curtea de Apel București în data de 26.02.2020, exemplifică măsurile dispuse de instanța față de inculpatul care a săvârșit această infracțiune:

” CURTEA DE APEL

Deliberâ nd asupra apelului penal de față, pe baza actelor şi lucrărilor de la dosar, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 289 din 12 noiembrie 2019 , Judecătoria Olteniţa , în temeiul art. 333 alin. (1)  Cod penal, cu aplic art. 396 alin. (10)  Cod de procedura penala a condamnat pe inculpatul ……….la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

În baza art. 89 alin. (1) Cod penal a anulat amânarea aplicării pedepsei închisorii de 8 luni stabilită în sarcina inculpatului, prin sentin ţ a penală nr. 293/26.10.2018 a Judecătoriei Oltenita, definitivă prin neapelare la data de 13.11.2018.

A constatat că infracţiunea pentru care s-a stabilit în sarcina inculpatului pedeapsa de 8 luni în chisoare prin sentinţa penală menţionată mai sus, este concurentă cu infracţiunea dedusă judecăţii în prezenta cauză.

Inculpatul execută pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care se adaugă un spor de 3 luni si 10 zile închisoare reprezentând 1/3 din totalul celeilalte pedepse stabilite. În total, inculpatul execută pedeapsa de 1 an, 2 luni si 10 zile închisoare.

A dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Pe durata termenului de supraveghere, inculpat trebuie să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de art. 93  alin. (1) lit. a-e Cod penal , şi anume: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Călăra şi, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93  alin. 2 lit. b) Cod penal a impus inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) Cod penal inculpatul va presta, pe parcursul termenului de supraveghere, 70 zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Primăria mun. Oltenița, jud. Călăraşi.

A atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

În baza art. 421 pct. (2) lit. a) Cod de procedură penală admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa împotriva sentinţei penale nr. 289 din 12 noiembrie 2019 a Judecătoriei Olteniţa pronunţată în dosarul…..

Desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată şi rejudecând:

Menţine dispoziţiile de condamnare la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art 335  alin. 1 Cod penal  cu aplicarea art. 396  alin. 10 Cod de procedura penala (faptă din 19.04.2018) şi de anulare a amânării aplicării pedepsei închisorii de 8 luni stabilită în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr. 293/26.10.2018 a Judecătoriei Olteniţa, definitivă prin neapelare la data de 13.11.2018.

Condamnă pe inculpatul…..la pedeapsa de 8 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. ….. a Judecătoriei Olteniţa pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 335  alin. 1 Cod penal

Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 38  alin. 1 – 39 alin. 1 lit. b) Cod penal şi stabilirea pedepsei rezultante 1 an, 2 luni si 10 zile închisoare.

În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal  raportat la art 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte cele două pedepse, în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, de 2 luni şi 20 zile închisoare, pedeapsa rezultantă fiind de 1 an, 2 luni şi 20 zile închisoare.

Menţine dispoziţiile referitoare la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 2 ani, dispoziţiile referitoare la măsurile de supraveghere şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatului, precum şi cele referitoare la obligarea inculpatului la plata de cheltuieli judiciare.

DEFINITIVĂ.

Pronunţată în şedinţa publică de azi, 26 februarie 2020.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate