You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

cont spart de social media

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cadrul legal atunci cand iti este spart contul de Social Media:

Odata cu evolutia tehnologiei, apar si noi modalitati de comitere a infractiunilor.

Asadar, daca acum zeci de ani comunicarea se facea prin scrisori sau ulterior, prin telefon fix iata ca, de mai bine de cativa ani, principala cale de interactionare este prin intermediul social media.

Astfel, asistam la aparitia unor noi metode de comitere a infractiunilor. Un exemplu ar fi infractiunea de acces ilegal la un sistem informatic, infractiune prevazuta si sanctionata de catre art. 360 Cod Penal.

Pentru a lamuri ce inseamna aceasta infractiune voi oferi ca exemplu spargerea  conturilor de social media ale influencerilor, persoanelor publice etc. .

De obicei, aceste conturi sunt vizate de catre hackeri, care le acceseaza fara existenta unui temei legal sau contractual, pentru ca mai apoi sa se solicite diverse lucruri victimei. Acest lucru se intampla si daca infractorul detine un contract in acest sens dar depaseste limitele acestui contract.

De exemplu, infractorul reuseste sa patrunda in contul de social media a unei persoane, fara a avea permisiunea acesteia si apoi colecteaza diverse informatii personale de acolo. Scopul infractorului este acela de a obtine date informatice la care nu are dreptul, prin incalcarea masurilor de securitate ale victimei, pe care apoi le copiaza. In acest caz, faptele acestuia constituie atat acces ilegal la un sistem informatic cat si transfer neautorizat de date informatice. Mai departe, daca infractorul recurge la solicitarea de foloase patrimoniale injuste de la victima, pentru a nu divulga informatiile in posesia carora a intrat, acesta savarseste si infractiunea de santaj care va intra in concurs cu cele doua mentionate anterior.

Infractiunea de acces ilegal la un sistem informatic este o infractiune de pericol, care se considera consumata in momentul realizarii actiunii incriminate. In acest caz, in momentul in care infractorul a pastruns pe contul de social media fara permisiune. Mai departe, salvarea si copierea informatiilor furate si solicitarea de anumite foloase in schimbul lor, constituie infractiuni diferite, iar pedepsele se vor contopi. Aceasta fapta poate fi comisa atat in forma continua cat si in forma continuata si se epuizeaza la data incetarii actiunii sau la data comiterii ultimei actiuni.

Prin urmare, spargerea contului cuiva de social media si folosirea informatiilor  reprezinta infractiune care se pedepseste cu inchisoare.

Iata un exemplu de condamnare pentru spargerea contului de social media, in cazul de fata fostul sot sparge contul sotiei, din motive de gelozie. Pedeapsa acestuia a fost majorata in faza apelului:

Ministerul Public vs Persoană fizică, Persoană fizică

Acesta este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CACRV:2024:003.######

Dosar nr. ####/63/2023

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL #######

SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI

DECIZIE Nr. ###/2024

Şedinţa publică de la 16 aprilie 2024

Completul compus din:

PREŞEDINTE ###-##### #### ########

Judecător ##### ###### #######

Grefier ###### ###### ####

Ministerul ###### a fost reprezentat de procuror ##### ####### din cadrul

Parchetului de pe lângă Înalta ##### de Casaţie şi Justiţie – DIICOT ST #######

Pe rol judecarea apelului declarat de P________ de pe lângă Înalta ##### de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial ####### împotriva sentinţei penale nr.### din 19 decembrie 2023 pronunţată de Tribunalul ####, în dosarul nr.####/63/2023, privind pe inculpatul ######## ###### #########.

Conform art. 405 alin 3 C.p.p., părţile nu se citează la pronunţarea hotărârii.

Prezenţa părţilor şi dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data 14 martie 2024, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie, când instanţa, având în vedere dispoziţiile art. 391 alin. 1 Codul de procedură penală, a dispus ca deliberarea, redactarea şi pronunţarea să se facă la data de 16 aprilie 2024.

C U R T E A

Asupra apelului de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr.### din 19 decembrie 2023 pronunţată de Tribunalul ####, în dosarul nr.####/63/2023, în temeiul art. 360 alin. 1 şi 3 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. (10) C.proc.pen, a fost condamnat inculpatul ######## ######-#########, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic în formă agravată, fapta din 03.02.2022.

În temeiul art. 362Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.proc.pen., a fost condamnat inculpatul ######## ######-#########, la pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de alterarea integrităţii datelor informatice, faptă din 03.02.2022.

În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen., s-a constatat că faptele din prezenta cauză sunt concurente.

În temeiul art. 38 alin. 1 C. pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C. pen, s-au contopit pedepsele de 1 an şi 4 închisoare şi de 9 (nouă) luni închisoare şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa închisorii de 1 an şi 4 luni, la care s-a adăugat un spor de o treime din pedeapsa de 9 luni închisoare, spor în cuantum de 3 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 7 luni închisoare.

În temeiul art. 91C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92C. pen.

În temeiul art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ####, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) Cod penal, s-a impus inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune ####.

În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe durata termenului de încercare de 2 ani, inculpatul va presta muncă în folosul comunităţii în cadrul Primăriei oraşului ########, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În temeiul art. 404 alin. (2) Cod procedură penală, coroborat cu art. 91 alin. (4) Cod penal, s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96Cod penal.

S-a luat act că persoana vătămată ######### ######## ######## nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În temeiul art.197 alin.1 C.p.p. următoarele bunuri sunt mijloace materiale de probă, urmând a fi arhivate cu dosarul cauzei: un plic de culoare alb, sigilat cu sigiliul MAI _____ în care se află telefonul mobil marca #######, ridicat de la inculpatul ######## ###### #########, bunuri aflate la Camera de corpuri delicte a Tribunalului ####, conform procesului verbal de predare primire din 29.06.2023 (fila 5 dosar) şi înaintate instantei, conform adresei nr. 236D/P/2022 din data de 28.06.2023 a Parchetului de pe lângă Înalta ##### de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Serviciul Teritorial #######.

A fost obligat inculpatul ######## ######-#########, la plata către stat a sumei 2000 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că la data de 28 aprilie 2023 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului #### sub nr. ####/63/2023 rechizitoriul cu nr. 236D/P/2022 din data de 27.04.2023 al Ministerului ###### - P________ de pe lângă Înalta ##### de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Serviciul Teritorial #######, prin care a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul ######## ######-#########, sub aspectul săvârşirii, în concurs, a infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi alterarea integrităţii datelor informatice, fapte prevăzute de art. 360 alin. 1 şi 3 Cod penal şi art. 362Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin 1 şi 2 Cod penal.

Prin încheierea din data de 13.06.2023, în baza art. 346 alin. 1 C.proc.pen., s-a constatat competenţa şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 236D/P/2022 din data de 27.04.2023 al Parchetului de pe lângă Înalta ##### de Casaţie şi Justiţie - DIICOT - Serviciul Teritorial #######, privind pe inculpatul ######## ######-#########, trimis în judecată în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi alterarea integrităţii datelor informatice, fapte prevăzute de art. 360 alin. 1 şi 3 Cod penal şi art. 362Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin 1 şi 2 Cod penal, s-a constatat legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei.

În faţa instanţei de judecată, la termenul de judecată din data de 04.10.2023, în conformitate cu art. 374 alin.4 Cpp, inculpatul ######## ######-######### a declarat că recunoaste săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Analizând actele şi lucrările aflate la dosarul cauzei, prima instanţă a reţinut următoarele:

În fapt, s-a reţinut că persoana vătămată ######### ########-######## a fost căsătorită cu inculpatul ######## ######-#########, cei doi divorţând în cursul anului 2021.

Cu toate acestea, întrucât din căsătorie a rezultat şi un copil minor şi inculpatul ######## ######-######### nu a acceptat situaţia, considerând că relaţia dintre ei ar putea fi reluată, legăturile nu au încetat total, cei doi continuând să discute sau să se întâlnească.

Pe fondul geloziei manifestate de inculpat, chiar şi după momentul divorţului, acesta a obţinut listingul cu convorbirile telefonice purtate de persoana vătămată, profitând de faptul că abonamentul de telefon folosit de persoana vătămată ######### ########-######## era încheiat pe numele lui, identificând şi apelând persoane cu care aceasta purtase diferite conversaţii, precum numitul ##### ######### sau prezentarea acestor listinguri familiei persoanei vătămate.

În aceste condiţii, relaţiile dintre inculpatul ######## ######-######### şi persoana vătămată ######### ########-######## au devenit încordate, aceasta luând decizia să îi blocheze profilul de Facebook.

În ziua de 07 ianuarie 2022, între inculpatul ######## ######-#########, utilizator al postului telefonic ____________, şi utilizatorul postului telefonic ____________ s-a purtat un schimb de mesaje în care acesta din urmă îl anunţă că soţia sa ar avea o aventură cu un alt bărbat şi că ar fi cazul să o lase în pace.

Ulterior, conversaţia a degenerat, cei doi ajungând să-şi adreseze reciproc insulte.

În aceeaşi perioadă, persoana vătămată ######### ########-########, asistent medical la Spitalul Orăşenesc ########, avea o relaţie cu martorul Alhammad-Al-####### ####, medic la aceeaşi unitate medicală, relaţie care nu era publică, cu atât mai mult cu cât cel din urmă avea o relaţie cu colega ei, martora ###### ####-######.

În ziua de 22 ianuarie 2022 persoana vătămată ######### ########-######## a recepţionat un mesaj prin care este anunţată că s-a încercat accesarea profilului ei de Facebook folosit „######## #########", acest lucru determinând-o să-şi schimbe parola.

#### l-a bănuit pentru această încercare de accesare pe fostul ei soţ, inculpatul ######## ######-#########, persoana vătămată nu a efectuat niciun demers de sesizare a organelor judiciare şi nici măcar de atenţionare a inculpatului.

De altfel, în declaraţia dată în calitate de suspect, chiar inculpatul ######## ######-######### recunoaşte că la un moment dat „prin iunie anul trecut când ne certasem", a încercat accesarea contului acesteia, constatând că îşi schimbase parola.

În noaptea de 02/03 februarie 2022, în jurul orei 00:40, persoana vătămată ######### ########-######## a primit un sms prin care i s-a comunicat un cod de autentificare referitor la contul Facebook folosit.

Întrucât în acel moment dormea, nu a reacţionat la sms-ul primit.

La ora 01:20 o colegă de serviciu, martora #### ########-########, a contactat-o prin intermediul messenger-ului Facebook întrebând-o ce postase.

Fiind trezită, persoana vătămată ######### ########-######## a observat că pe contul ei Facebook, atât pe „wall" cât şi la „story", era postată o captură a unei părţi din conversaţia purtată tot prin intermediul messengerul-ui cu martorul Alhammad-Al-####### ####.

Această conversaţie avea un caracter intim, devoalând legătura dintre cei doi.

Încercând să şteargă respectivele postări, persoana vătămată a constatat că nu mai avea acces la cont, parola acestuia fiindu-i schimbată.

Ulterior, după mai multe încercări făcute între orele 02:18 şi 06:46, persoana vătămată a reuşit să acceseze contul şi să schimbe parola folosind pentru contact numărul de telefon ____________ şi adresa de e-mail: ######################## pe care le folosea.

La ora 02:04, inculpatul ######## ######-######### l-a apelat prin intermediul messenger-ului pe martorul Alhammad-Al-####### ####, trimiţându-i mesaj cu conţinutul: „#####! Felicitări!".

Bănuind că persoana care i-a accesat contul Facebook, schimbându-i parola, vizualizându-i conversaţiile private existente în messenger şi efectuând capturi ale acestora, pe care le-a postat în partea publică a contului „wall" şi „story", este fostul său soţ, inculpatul ######## ######-#########, la ora 02:14, persoana vătămată l-a contactat pe acesta prin intermediul Wathsapp, atenţionându-l că va face sesizare la poliţie.

Din conversaţie se observă că, deşi inculpatul ######## ######-######### a negat că el i-ar fi accesat contul, acesta a încercat să devieze discuţia spre relaţia pe care persoana vătămată ar fi avut-o cu medicul Alhammad-Al-####### ####.

Analizând materialele puse la dispoziţie de persoana vătămată privind istoricul accesării contului „######## #########" s-au constatat următoarele:

1. Fişierul denumit "account activity" conţine date referitoare la activitatea înregistrată pe contul respective de Facebook, printre altele distingându-se următoarele:

- în perioada 21.01.2022 – 18.03.2022, în urma unui număr de 11 încercări, parola contului respectiv a fost schimbată cu succes de 6 ori;

- pe 03.02.2022 (data comiterii faptei), la ora 12:40:02 AM, de la adresa IP 86.___________ alocată de S.C. RCS&### S.A. unui client ce folosea un telefon ####### A52 localizat în #######, a fost solicitată schimbarea parolei contului respectiv; schimbarea propriu-zisă a parolei a fost realizată la aceeaşi dată, la ora 12:40:42 AM;

- pe 03.02.2022 12:40:48 AM a fost accesat contul de Facebook respectiv, de la aceeaşi adresă IP 86.___________, folosind acelaşi tip de telefon;

- pe 03.02.2022 01:04:10 AM, de la aceeaşi adresă IP 86.___________ a fost schimbată din nou parola contului;

- pe 03.02.2022 01:52:02 AM, de la adresa IP 82.78.61.237 alocată de S.C. RCS&### S.A. unui client ce folosea un telefon ##### Iphone localizat în #######, a fost accesat contul respectiv;

- pe 03.02.2022 01:54:30 AM, de la adresa IP 86.___________ alocată de S.C. RCS&### S.A. unui client ce folosea un telefon ####### A52 localizat în #######, a fost accesat contul respectiv;

- pe 03.02.2022, la orele 02:18:21 AM/ 02:40:01 AM/ 02:40:22 AM/ 03:31:10 AM/ 03:31:33 AM/ 06:45:57 AM/ 06:46:12 AM, a fost solicitată de şapte ori schimbarea parolei contului de FB respectiv, de la adresa IP 82.78.61.237 alocată unui client ce folosea un telefon ##### Iphone localizat în #######;

- pe 04.02.2022 08:13:49 PM şi 08:37:24 PM, a fost accesat contul de FB respectiv, de la adresa IP 82.78.61.237 alocată unui client ce folosea un telefon ##### Iphone localizat în #######.

2. Fişierul denumit "authorized logins" conţine date referitoare la accesarea autorizată a contului de Faceboo respectiv, mai exact faptul că accesarea autorizată a respectivului cont de FB a fost realizată la data de 03.02.2022 2:12:40am, de la un telefon ##### Iphone 13 având adresa IP 82.78.61.237;

3. Fişierul denumit "browser_cookies" conţine date privind modulele cookie ale browserelor folosite pentru accesarea contului respective de Facebook;

4. Fişierul denumit "location_history" conţine locaţiile de unde a fost accesat contul de facebook respectiv în perioada de referinţă; la data de 03.02.2020 12:46:01 AM, contul respectiv a fost accesat de la o locaţie din ########, #### având coordonatele geografice 44.############ şi 23.############, coordonate ce corespund blocului unde îşi avea domiciliul numitul ######## ######-#########, din ########, #### ###### ##### ##### #### #### ##.6, #### ####, după cum reiese din capturile de ecran realizate.

La fel s-a întâmplat şi la data de 03.02.2022 1:22:21 AM, când contul respectiv a fost accesat de la o locaţie din ######## având coordonatele geografice 44.############ şi 23.############, după cum reiese din capturile de ecran realizate.

5. Fişierul denumit "login_protection_data" conţine date privind conectările pe contul respectiv de Facebok.

6. La fel şi fişierul denumit "logins_and_logouts" care, în plus, conţine şi date privind deconectările de pe contul respectiv;

7. Fişierul denumit "mobile_devices" conţine date privind dispozitivele care s-au conectat pe contul respectiv în perioada de referinţă astfel: un telefon mobil ##### Iphone 14.5 , un telefon mobil ####### A52, un telefon mobil ####### A12, un telefon mobil ####### A20; modelul telefonului ####### A12 este acelaşi ca cel ridicat de la numitul ######## ######-######### cu ocazia percheziţiei domiciliare şi anume "####### SM-A127F";

8. Fişierul denumit "record_details" conţine înregistrări ale activităţilor efectuate pe contul respectiv în perioada de referinţă printre care şi următoarele:

- la data de 22.01.2022 10:39:20 AM, parola aferentă contului de FB respectiv a fost schimbată de la adresa IP 185.53.197.53 alocată de S.C. ###### ####### S.A. unui telefon ####### model SM-A12 ce utiliza cartela ### cu nr. de apel +###########; de precizat că acea cartelă ### nu mai era folosită, la momentul respectiv, de către ######### ########-########;

- la data de 22.01.2022 11:11:05 AM, parola aferentă contului de FB respectiv a fost schimbată din nou de la adresa IP 86.___________ alocată de S.C. RCS&### S.A. unui telefon ##### Iphone ce utiliza cartela ### cu nr. de apel +###########;

- la data de 03.02.2022 12:40:43 AM, parola aferentă contului de FB respectiv a fost schimbată din nou de la adresa IP 86.___________ alocată de S.C. RCS&### S.A. unui telefon ####### model SM-A12 ce utiliza cartela ### cu nr. de apel +###########;

- la data de 03.02.2022 01:04:10 AM, parola aferentă contului de FB respectiv a fost schimbată din nou de la adresa IP 86.___________ alocată de S.C. RCS&### S.A. unui telefon ####### model SM-A12 ce utiliza cartela ### cu nr. de apel +###########;

- la data de 03.02.2022 02:12:15 AM, modul de autentificare aferentă contului de FB respectiv a fost schimbat şi s-a trecut la autentificarea cu doi factori; această operaţiune a fost realizată de la adresa IP 82.78.61.237 alocată de S.C. RCS&### S.A. unui telefon ##### Iphone;

- la data de 04.02.2022 09:27:36 PM a fost înlăturat nr. de tel. +########### asociat contul de FB respectiv, de la un telefon ##### Iphone având adresa IP 82.78.61.237 alocată de către S.C. RCS&### S.A.;

- la data de 21.02.2022 11:47:25 AM a fost adăugat nr. de tel. +########### contului de FB respectiv, de la un telefon ##### Iphone având adresa IP 86.124.116.12 alocată de către S.C. RCS&### S.A. unui telefon ##### Iphone din #####;

- la data de 21.02.2022 05:16:21 PM a fost înlăturat nr. de tel. +########### asociat contul de FB respectiv, de la un telefon ##### Iphone având adresa IP 86.___________ alocată de către S.C. RCS&### S.A. în #######;

- la data de 21.02.2022 05:33:39 PM, parola aferentă contului de FB respectiv a fost schimbată din nou de la adresa IP 86.___________ alocată de către S.C. RCS&### S.A. unui telefon ##### Iphone;

- la data de 21.02.2022 05:36:13 PM a fost înlăturat nr. de tel. +########### asociat contului de FB respectiv, de la un telefon ##### Iphone având adresa IP 86.___________ alocată de către S.C. RCS&### S.A. în #######;

- la data de 21.02.2022 05:50:09 PM, parola aferentă contului de FB respectiv a fost schimbată din nou de la adresa IP 86.___________ alocată de către S.C. RCS&### S.A. unui telefon ##### Iphone;

9. Fişierul denumit "where_you're_logged_inconţine locaţii din care s-au efectuat conectări pe contul respectiv în perioada de referinţă.

În faza urmăririi penale s-a procedat la obţinerea de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (S.C. RCS & ### S.A. şi S.C. ###### ####### S.A.), a datelor de trafic şi a datelor de localizare (date de identificare ale clienţilor şi adresa acestora, date de identificare terminale folosite pentru conectarea la internet, datele de identificare a terminalelor folosite pentru conectare, date de identificare terminale mobile utilizate) aferente adreselor I.P. folosite pentru accesarea contului şi modificarea datelor informatice existente pe acesta, conform încheierii nr. ###/03.10.2022 emisă de Tribunalul #### Secţia Penală şi pentru Cauzele cu Minori în dosarul nr. ####/63/2022/a3.

####### acestor date a relevat următoarele aspecte:

- în perioada 28.01.2022 04:14:09-21.02.2022 05:26:11, adresa I.P. 82.78.61.237 a fost alocată, printre alţii, şi clientului "######-#########", având ID ________, pentru adresa din oraşul ########, #### ########### ### ###, #### ####; e foarte probabil ca în documentul analizat să se fi strecurat o omisiune în sensul că "######-#########" este, cel mai probabil, ######## ######-######### pentru că adresa respectivă coincide cu domiciliul fostei soţii a acestuia - oraşul ########, #### ########## ######, #### #### # ### ######### ########## ######### #### ####### ## ## ###;

- în perioada 01.02.2022 12:20:11 - 09.02.2022 11:21:03, adresa I.P. 86.___________ a fost alocată, printre alţii, şi clientului "######## ######", având ID ________, pentru adresa din oraşul ########, str. Unirii, ### ##, ### #, ### #, jud. ####; această adresă coincide cu domiciliul numitului ######## ######-#########, ######## ###### fiind numele tatălui său.

Procedându-se la percheziţia informatică efectuată asupra telefonului marca ####### A12, ridicat de la inculpatul ######## ######-######### cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în ziua de 24.05.2022, a fost identificată acea captură de conversaţie, care figurează ca fiind realizată în data de 03.02.2022, ora 02:48 şi care prin fişierul unde a fost localizată apare ca fiind trimisă, ci nu primită pe telefonul respectiv.

În declaraţiile date, inculpatul ######## ######-######### a negat faptul că i-ar fi accesat contul persoanei vătămate, că i-ar fi schimbat parola şi că i-a vizualizat conversaţiile private, că a efectuat capturi foto de pe acestea sau că le-ar fi postat în partea publică a contului „wall" şi „story".

Declaraţiile sale au fost contrazise de materialul probator administrat în cauză, care atestă fără dubiu că inculpatul se face vinovat de infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată.

Astfel, aşa cum s-a reţinut arătat mai sus, datele existente privind locaţiile de unde contul Facebook aparţinând persoanei vătămate a fost accesat indică coordonate aflate în apropierea locuinţei inculpatului ######## ######-#########, respectiv oraşul ########, str. Unirii, ### ##, ### #, ### #, jud. ####; adresă de domiciliu a inculpatului.

De asemenea, adresa I.P. 86.___________ utilizată pentru accesarea fără drept a contului a fost alocată, printre alţii, şi clientului "######## ######", având ID ________, pentru adresa din oraşul ########, str. Unirii, ### ##, ### #, ### #, jud. ####; această adresă coincide cu domiciliul numitului ######## ######-#########, ######## ###### fiind numele tatălui său.

Captura de ecran găsită la percheziţia telefonului său atestă faptul că a fost realizată la ora 00:46, imediat după ce contul Facebook al persoanei vătămate fusese accesat fără drept (00:40).

Mai mult, aceasta este diferită de cea postată fără drept pe contul persoanei vătămate, putându-se lesne observa că ceea ce s-a postat este doar o parte din captura găsită în telefonul inculpatului, fiind practic o decupare a acesteia.

##### instanţă a reţinut că inculpatul deţinea în telefon o captură de ecran mai completă decât cea postată pe Facebook.

Datele de contact, respectiv adresa de email p*****############ şi numărul de telefon 07** *** *54 folosite pentru accesarea contului corespundeau adresei de e-mail #################### şi numărului de telefon ____________ folosite de inculpatul ######## ######-#########.

De asemenea, telefoanele folosite în zilele 22.01.2022 şi 03.02.2022 pentru accesarea fără drept a contului au fost un telefon ####### A12 şi un telefon ####### A5.

Acest lucru nu poate fi o coincidenţă prin prisma faptului că inculpatul ######## ######-######### folosea la data comiterii faptei un telefon ####### A12, găsit la domiciliul său cu ocazia percheziţiei domiciliare, anterior folosind un telefon ####### A5 (aşa cum declară persoana vătămată), ####### A7 (aşa cum declară acesta).

Inculpatul ######## ######-######### a susţinut că acea captură a conversaţiei găsită pe telefonul său mobil a fost primită în aceeaşi noapte de la utilizatorul postului telefonic ____________.

Acest lucru nu este credibil, nefiind găsită la percheziţia informatică această conversaţie.

Mai mult, în momentul în care, în discuţiile începute în jurul orei 02:14 persoana vătămată l-a acuzat de accesarea contului, inculpatul doar a negat că el ar fi autorul, fără însă să pară surprins de conţinutul conversaţiei, fiind evident că ştia despre respectiva postare, fără să spună persoanei vătămate de unde ar fi putut-o obţine.

Instanţa a mai observat că în situaţia anterioară, în ziua de 13 ianuarie 2022, inculpatul îi transmisese persoanei vătămate capturi ale discuţiilor purtate cu utilizatorul postului telefonic ____________. A mai arătat că e greu de conceput că, fiind acuzat de comiterea acestor fapte, inculpatul ar fi şters respectiva conversaţie care l-ar fi exonerat de răspundere indicând că autorul ar fi altă persoană.

Mai mult, din studierea listing-ului postului telefonic cu numărul ____________ a constatat că acesta a fost activ doar în perioada 07-12 ianuarie 2022.

Acelaşi lucru a reţinut că rezultă şi din declaraţiile martorilor ##### #### ####### şi ##### ####, persoane contactate de acelaşi utilizator şi care au avut cu el acelaşi gen de conversaţii.

În plus, deşi inculpatul ######## ######-######### susţine că a aflat despre postare în jurul orei 23:00 de la martora ###### ####-######, această susţinere a arătat că a fost contrazisă chiar de martora indicată de acesta, care, fiind audiată, a declarat că l-a contactat pe inculpat mult mai târziu, în jurul orei 04:00-05:00, după ce a observat această captură de conversaţie postată pe contul „######## #########" şi în urma discuţiilor purtate cu martorul Alhammad-Al-####### ####.

A reţinut totodată că, cu ocazia audierii în faţa instanţei, inculpatul a revenit asupra poziţiei procesuale adoptată în faza de urmărire penală şi a recunoscut faptele astfel cum au fost descrise în rechizitoriu şi cum au fost reţinute de instanţă.

În consecinţă, prima instanţă a constatat îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin. (1) şi alin. (2) din Cod procedură penală în ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de art. 360 alin. 1 şi 3 Cod penal şi art. 362Cod penal, întrucât dincolo de orice îndoială rezonabilă faptele există, sunt prevăzute de legea penală, au fost săvârşite de inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, sunt nejustificate şi îi sunt imputabile inculpatului ######## ######-#########.

În drept, s-a apreciat că faptele inculpatului ######## ######-#########, aşa cum au fost descrise mai sus, care:

- la data de 03.02.2022, în jurul orei 00:40, a accesat fără drept contul facebook "######## #########" aparţinând persoanei vătămate ######### ########-######## prin utilizarea fără drept a parolei (contul fiind restricţionat prin folosirea unor programe specializate -parole), vizualizându-i conversaţiile private şi efectuând capturi foto de pe acestea;

- în aceeaşi noapte, imediat după accesarea fără drept a contului, a modificat, fără drept, parola contului facebook "######## #########" aparţinând persoanei vătămate ######### ########-########, restricţionându-i accesul la acesta şi modificând datele informatice prin acelor postări în partea publică a contului „wall" şi „story; întrunesc, în concurs, elementele constitutive ale infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi alterarea integrităţii datelor informatice, fapte prevăzute de art. 360 alin. 1 şi 3 Cod penal şi art. 362Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin 1 şi 2 Cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei aplicată inculpatului pentru fiecare dintre infracţiunile comise, prima instanţă a avut în vedere dispoziţiile art. 74 alin. 1 şi 2 din actualul Cod penal, potrivit cu care stabilirea duratei sau cuantumului pedepsei, dar şi alegerea pedepsei, atunci când legea prevede pedepse alternative, se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

S-a reţinut că, pentru a-şi îndeplini funcţiile care-i sunt atribuite în vederea realizării scopului său şi al legii, pedeapsa trebuie să corespundă sub aspectul naturii (privativă sau neprivativă de libertate) şi al duratei, atât gravităţii faptei şi potenţialului de pericol social pe care îl prezintă în mod real persoana infractorului, cât şi aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influenţa pedepsei.

Funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei pot fi realizate numai printr-o justă individualizare a sancţiunii, care să ţină seama de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se schimbe, în sensul adaptării la condiţiile socio-etice impuse de societate.

Numai o pedeapsă proporţională este de natură să asigure atât exemplaritatea, cât şi finalitatea acesteia, prevenţia specială şi generală înscrise şi în Codul penal român.

În planul gravităţii celor două infracţiuni, s-a reţinut că ambele infracţiuni au fost comise în formă simplă, ci nu continuată, inculpatul acţionând în contextul separării de concubina sa (fosta soţie cu care încerca reluarea relaţiei), pe fond de gelozie, bănuind că motivul despărţirii ar fi infidelitatea.

Modalitatea de comitere evidenţiază o lipsă de complexitate, putând fi caracterizată prin diletantism, aspect favorabil inculpatului. Totuşi, s-a reţinut că inculpatul a urmărit denigrarea persoanei vătămate, pe motiv de răzbunare, prin postarea unor imagini surprinzând anumite conversaţii purtate de aceasta cu terţe persoane, cu care era implicată în relaţii amoroase.

Tribunalul a reţinut în favoarea inculpatului că acesta este integrat în societate, are loc de muncă stabil (electrician la Salubritate ########), este la primul conflict cu legea penală, precum şi împrejurarea că a avut o atitudine sinceră în faza judecăţii, recunoscând faptele săvârşite, asumarea responsabilităţii comiterii faptei fiind un factor pozitiv.

În egală măsură, s-a reţinut şi poziţia procesuală a persoanei vătămate, care, cu ocazia dezbaterilor, a arătat că nu doreşte condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, întrucât din relaţia avută cu acesta a rezultat un minor care este foarte ataşat de inculpat şi de creşterea şi îngrijirea căruia se ocupă şi inculpatul.

##### în vedere că inculpatul a solicitat judecarea cauzei conform procedurii abreviate, prima instanţă a făcut aplicarea art.396 alin.10 C.proc.pen., urmând ca limitele de pedeapsă să fie reduse în mod corespunzător cu o treime.

Punând în balanţă toate aceste aspecte, ţinând cont de faptul că limitele de pedeapsă existente pentru infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic prevăzută de art. 360 alin. 1 şi 3 Cod penal, situate între 2 şi 7 ani închisoare, exclud posibilitatea renunţării la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, instanţa s-a orientat spre pedeapsa închisorii pentru infracţiunile comise, cu toate că infracţiunile săvârşite nu sunt de o gravitate ridicată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel P________ de pe lângă Înalta ##### de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial #######.

Prin motivele de apel formulate în scris, parchetul a solicitând reindividualizarea pedepselor în sensul majorării acestora în raport de circumstanţele reale şi personale care, în opinia parchetului, denotă un grad mult mai ridicat de pericol social pentru ordinea publică, decât cel evaluat de către instanţa de fond.

Curtea, examinând apelul, prin prisma motivelor de apel dar şi din oficiu, sub toate aspectele, conform art. 417 alin. 2 C.pr.pen., constată următoarele:

##### instanţă a soluţionat corect cauza în procedura reglementată de art. 374 alin. 4, art. 375C.pr.pen., cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

Se reţine în acest sens că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor, astfel cum a fost expusă în actul de sesizare a instanţei, recunoaşterea a intervenit înainte de începerea cercetării judecătoreşti şi sunt îndeplinite şi condiţiile prev.de art. 349 alin. 2 C.pr.pen. deoarece probele administrate în faza urmăririi penale sunt suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei.

Sub aspectul situaţiei de fapt, la fel ca prima instanţă, instanţa de apel reţine că inculpatul

######## ######-#########, la data de 03.02.2022, în jurul orei 00:40, a accesat fără drept contul facebook "######## #########" aparţinând persoanei vătămate ######### ########-######## prin utilizarea fără drept a parolei (contul fiind restricţionat prin folosirea unor programe specializate -parole), vizualizându-i conversaţiile private şi efectuând capturi foto de pe acestea după care a modificat, fără drept, parola contului facebook "######## #########" aparţinând persoanei vătămate ######### ########-########, restricţionându-i accesul la acesta şi modificând datele informatice prin postări în partea publică a contului „wall" şi „story.

Sub aspectul încadrării juridice, prima instanţă a decis corect că faptele comise de inculpat întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, prev. de art. 360 alin. 1 şi 3 C.pen. şi alterarea integrităţii datelor informatice, prev. de art. 362C.pen., în concurs real.

În ceea ce priveşte proporţionalizarea pedepselor cu închisoarea aplicate inculpatului de judecătorul fondului, aspect criticat, de procuror în cuprinsul motivelor de apel, Curtea constată că, într-adevăr, în cauză, nu s-a realizat o evaluare judicioasă a criteriilor prevăzute în art. 74 alin. 1 C. pen., nefiind valorificate în mod corespunzător toate împrejurările ce ţin de faptele comise şi de persoana inculpatului, situaţie în care au fost aplicate sancţiuni penale greşit individualizate sub aspectul duratei, sancţiuni inapte să asigure realizarea scopului preventiv-educativ.

În acest sens, se impune a se preciza faptul că, atunci când aplică pedeapsa, instanţa de judecată trebuie să evalueze, pe de o parte, elementele ce ţin de materialitatea faptei în sine, iar, pe de altă parte, datele referitoare la persoana inculpatului, numai examinate împreună aceste aspecte putând conduce la stabilirea în concret a periculozităţii sociale a celui pe care pedeapsa este chemată să-l reeduce.

În cauză, împrejurările în care inculpatul a comis fapta, relevă o periculozitate socială sporită iar o pedeapsă cu închisoare, în imediata apropiere a cuantumului minimului special prevăzut de lege, astfel cum a fost redus ca urmare a incidenţei art. 396 alin. 10 C.pr.pen., pentru fiecare dintre infracţiunile deduse judecăii, nu este aptă să-l convingă pe inculpat de necesitatea adoptării pe viitor a unui comportament care să nu contravină normelor legale instiuite în vederea protejării unor valori sociale importante.

#### de observat în acest sens faptul că inculpatul ######## ###### #########, la data de 03.02.2022, în jurul orei 00:40, a accesat fără drept contul facebook ''######## #########" aparţinând persoanei vătămate ######### ########-######## prin utilizarea fără drept a parolei (contul fiind restricţionat prin folosirea unor programe specializate -parole), vizualizându-i conversaţiile private şi efectuând capturi foto de pe acestea şi, în aceeaşi noapte, imediat după accesarea fără drept a contului, a modificat, fără drept, parola contului facebook „######## #########" aparţinând persoanei vătămate ######### ########-########, restricţionându-i accesul la acesta şi modificând datele informatice prin acelor postări în partea publică a contului „wall" şi „story.

Prin faptele sale inculpatul a urmărit denigrarea persoanei vătămate, pe motiv de răzbunare, prin postarea unor imagini surprinzând anumite conversaţii purtate de aceasta cu terţe persoane, cu care era implicată în relaţii amoroase.

Se constată totodată că inculpatul a adoptat o atitudine sinceră numai cu ocazia judecăţii, când a solicitat să fie judecat în procedură simplificată, cu ocazia audierilor din faza urmăririi penale, negând săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa.

În raport de aceste date, aspectelor reţinute de prima instanţă în favoarea inculpatului - este integrat în societate, are loc de muncă stabil (electrician la Salubritate ########), este la primul conflict cu legea penală, a avut o atitudine sinceră în faza judecăţii, recunoscând faptele săvârşite, a – li s-a acordat o valenţă mult prea mare, cu consecinţa aplicării unor pedepse greşit individualizate, care nu au aptitudinea de a asigura reformarea atitudinii inculpatului şi prevenirea reiterării comportamentului infracţional.

Ca urmare, în raport cu toate aceste elemente, legate de faptele comise şi de persoana inculpatului, Curtea apreciază că doar pedepse cu închisoarea, într-un cuantum mai mare decât cel stabilit de prima instanţă respectiv pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 360 alin. 1 şi 3 C.pen. şi pedeapsa de 1 an închisoare, pentru infracţiunea prev. de art. 362C.pen. respectă principiul proporţionalităţii şi sunt apte să conducă la realizarea scopului preventiv – educativ.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare, datele ce caracterizează favorabil persoana inculpatului în special atitudinea procesuală şi lipsa antecedentelor penale, sunt de natură să formeze convingerea în sensul că suspendarea executării sub supraveghere a fost corect individualizată de prima instanţă, nefiind necesar ca inculpatul să execute pedeapsa în regim de detenţei pentru a nu mai comite pe viitor infracţiuni.

Datele evidenţiate cu ocazia examinării duratei pedepsei închisorii şi în raport de care s-a concluzionat asupra periculozităţii sociale sporite a inculpatului impun însă concluzia că şi termenul de supraveghere stabilit de instanţa de prim grad este prea redus, situaţie în raport de care, având în vedere şi dispoziţiile art. 91 alin. 1 teză finală C.pen., conform cărora termenul de supraveghere nu poate fi mai mic decât durata pedepsei aplicate, va fi majorat de la 2 ani la 3 ani.

Pentru considerentele de mai sus, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C.pr.pen. va fi admis apelul declarat de parchet, desfiinţată în parte sentinţa apelată şi în urma rejudecării, va fi descontopită pedeapsa rezultantă de 1 an şi 7 luni închisoare în pedepsele componente şi sporul de 3 luni închisoare, care vor fi repuse în individualitate.

Se va majora pedeapsa la care a fost condamnat intimatul inculpat ######## ###### ######### pentru infracţiunea prev. de art. 360 alin. 1 şi 3 C.pen., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr.pen. de la 1 an şi 4 luni închisoare la 2 ani închisoare iar pedeapsa aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 362C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. de la 9 luni închisoare la 1 an închisoare.

În temeiul art. 38 alin. 1 C. pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. vor fi recontopite pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare la care va adauga un spor de 4 luni închisoare, reprezentând o treime din pedeapsa de 1 an închisoare, inculpatul ######## ######-######### urmând să execute în total pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare.

Se va menţine aplicarea art. 91C.pen. cu privire la pedeapsa rezultantă de mai sus, de 2 ani şi 4 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 3 ani, stabilit conform art. 92C.pen.

Întrucât nu există alte motive de nelegalitate sau netemeinicie se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt contrare prezentei.

În temeiul art. 275 alin. 3 şi 6 C.pr.pen. cheltuielile judiciare din faza apelului, inclusiv onorariul avocatului din oficiu, în sumă de 942 de lei, vor rămâne în sarcina statului şi se vor vira din fondurile Ministerului Justiţiei în contul BA ####.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite apelul declarat de P________ de pe lângă Înalta ##### de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial #######, împotriva sentinţei penale nr.### din 19 decembrie 2023 pronunţată de Tribunalul ####, în dosarul nr.####/63/2023, privind pe inculpatul ######## ###### ######### - fiul lui ###### şi #####, născut la data de ########## în oraş ########, #### ####, domiciliat în oraş ########, #### ####### ### ##, ### ##, ### #, ### #, ### #, jud. ####, CNP: #############, desfiinţează în parte sentinţa apelată şi, rejudecând:

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an şi 7 luni închisoare în pedepsele componente şi sporul de 3 luni închisoare, pe care le repune în individualitate.

Majorează pedeapsa la care a fost condamnat intimatul inculpat ######## ###### ######### pentru infracţiunea prev. de art. 360 alin. 1 şi 3 C.pen., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr.pen. de la 1 an şi 4 luni închisoare la 2 ani închisoare.

Majorează pedeapsa la care a fost condamnat intimatul inculpat ######## ###### ######### pentru infracţiunea prev. de art. 362C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. de la 9 luni închisoare la 1 an închisoare.

În temeiul art. 38 alin. 1 C. pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. recontopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de 4 luni închisoare, reprezentând o treime din pedeapsa de 1 an închisoare, inculpatul ######## ######-######### urmând să execute în total pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare.

Menţine aplicarea art. 91C.pen. cu privire la pedeapsa rezultantă de mai sus, de 2 ani şi 4 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 3 ani, stabilit conform art. 92C.pen.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt contrare prezentei.

Cheltuielile judiciare din faza apelului, inclusiv onorariul avocatului din oficiu, în sumă de 942 de lei, rămâne în sarcina statului şi se virează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul BA ####.

Definitivă.

Pronunţată azi, 16 aprilie 2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Preşedinte, Judecător,

###-##### #### ######## ##### ###### #######

Grefier,

###### ###### ####

Red.########

########N________

PS/16.04.2024

Sursa www.rejust.ro Cod RJ: 62edgeg94

Daca sunteti intr-o astfel de situatie puteti trimite pe email la contact@avocatbogdanpalade.ro cazul dumneavoastra sau imi puteti scrie pe whats app la 0740 807 892 si va raspund in cel mult 24 ore.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate