You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contestaţie durată proces (art.488 ind. 2 Noul Cod de procedura penala)

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Contestaţie durată proces (art.488 ind. 2 Noul Cod de procedura penala)

 Condiţii:

  • judecătorul constată că au fost efectuate acte de urmărire penală în vederea soluţionării cauzei penale, acestea având un caracter ritmic şi că nu se poate imputa organelor de urmărire penală vreun moment de inactivitate.
  • Excede judecătorului de drepturi și libertăți efectuarea de aprecieri cu privire la probatoriul ce trebuie administrat în continuare, acesta neputând decât să aprecieze cu privire la respectarea de către organele de cercetare a termenului rezonabil prin prisma criteriilor enumerate mai sus.
  • Faţă de aceste aspecte judecătorul constată că, luând în considerare şi volumul de muncă la nivelul secţiilor de poliţie, au fost efectuate în cauză acte de procedură, la intervale medii de timp, care au făcut ca dosarul să nu fie lăsat în nelucrare.
  • Chiar dacă perioada de doi ani şi şase luni (din momentul începerii urmăririi penale) este aparent îndelungată, faţă de circumstanţele concrete ale cauzei menţionate mai sus, judecătorul apreciază că nu a fost încălcată durata rezonabilă a procedurilor.
  • Aceasta cu atât mai mult cu cât, însuşi art. 4881 , reglementează o condiţie de admisibilitate minimă cu privire la termenul scurs de la data începerii urmăririi penale şi până la data posibilităţii formulării contestaţiei, condiţie referitoare la scurgerea unui an de la începerea urmăririi penale.

Potrivit art. 488

Introducerea contestaţiei:

(1) Dacă activitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplineşte într-o durată rezonabilă, se poate face contestaţie, solicitându-se accelerarea procedurii.

(2) Contestaţia poate fi introdusă de către suspect, inculpat, persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. În cursul judecăţii, contestaţia poate fi introdusă şi de către procuror.

(3) Contestaţia poate fi formulată după cum urmează:

a) după cel puţin un an de la începerea urmăririi penale, pentru cauzele aflate în cursul urmăririi penale;

b) după cel puţin un an de la trimiterea în judecată, pentru cauzele aflate în cursul judecăţii în primă instanţă;

c) după cel puţin 6 luni de la sesizarea instanţei cu o cale de atac, pentru cauzele aflate în căile de atac ordinare sau extraordinare.

(4) Contestaţia poate fi retrasă oricând până la soluţionarea acesteia. Contestaţia nu mai poate fi reiterată în cadrul aceleiaşi faze procesuale în care a fost retrasă.

Noul Cod de Procedură Penală actualizat prin:

Lege nr. 255/2013 – pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale din 19 iulie 2013, Monitorul Oficial 515/2013;

 

Art. 4882

Competenţa de soluţionare

(1) Competenţa de soluţionare a contestaţiei aparţine după cum urmează:

a) în cauzele penale aflate în cursul urmăririi penale, judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă;

b) în cauzele penale aflate în cursul judecăţii sau în căile de atac, ordinare ori extraordinare, instanţei ierarhic superioare celei pe rolul căreia se află cauza.

(2) Când procedura judiciară cu privire la care se formulează contestaţia se află pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, competenţa de soluţionare a contestaţiei aparţine unui alt complet din cadrul aceleiaşi secţii.

Art. 4883

Conţinutul contestaţiei

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

a) numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa persoanei fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanei juridice, precum şi calitatea în cauză a persoanei fizice sau juridice care întocmeşte cererea;

b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia şi sediul profesional;

c) adresa de corespondenţă;

d) denumirea parchetului sau a instanţei şi numărul dosarului;

e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;

f) data şi semnătura.

 

Avocat drept penal, Avocat specializat in drept penal, Avocat penalist Bucuresti, Sector 1,2,3,4,5 si 6, Avocat bun penal, Avocat bun penalist Bucuresti, Ploiesti, Giurgiu, Buftea, Cornetu, Constanta, Slobozia, Calarasi, Oltenita, Buzau, Urziceni

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate