You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contestatie la executare admisa impotriva bancii

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria Sector 3 – contestatie la executare admisa impotriva bancii

Motive:

Din ansamblul mijloacelor de probă administrate în cauza instanța reține că organul de executare a fost sesizat eu cererea de executare silită la data de 31.08.2017 s-a format dosarul de executare nr…./2017 al BEJ …..

Prin încheierea pronunțată în data de 08.09.2017 în dosarul nr. …./301/2017 a Judecătoriei Sectorului 3 București (fila 212 vol. I) s-a admis cererea formulata de petentul BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ….și s-a încuviințat executarea silita a creanței in cuantum de 17,977.84 euro (la cursul BNR din ziua platii), precum și a oricăror accesorii, actualizări si cheltuieli de executare silită ce ar putea rezulta sau s-ar putea actualiza în cursul executării silite, împotriva debitorului …., in baza titlului executołiu reprezentat de contractul de credit nr. ….modificat actul aditional nr. …., la solicitarea creditorului PIRAEUS BANK ROMANIA SA.

Prin adrese(filele 208 și 209 vol. I) s-au înființat popriri pentru sumele datorate de contestator tertilor popriți, până la concurența sumei de 17977,84 euro debit restant calculat la data de 21.08.2017 și 7457 lei cheltuieli de executare.

La aceiași dată de 27.09.2017 s-a întocmit și notificarea de înființare a popririi(fila 207 vol. I).

Din analiza raportului de expertiza contabilă și a răspunsului la obiecțiuni(filele 162170 vol. II) instanța reține că suma datorată de către contestator, în temeiul titlului executoriu, era de 24338,40 euro, din care partea achitase 11168,68 euro, până la data de 27.09.2017.

Prin urmare, la data de 27.09.2017, suma datorată de către contestator era de 10760,49 euro, dar acesta era urmărit pentru suma de 17.977,84 euro.

În ce privește stabilirea caracterului abuziv a unor clauze contractuale, rămâne de discutat inadmisibilitatea unei astfel de contestații, ținând seama de prevederile art. 713 alin. 2 Cod de procedură civilă.

Potrivit art. 663 alin. 1 Cod de procedură civilă, executarea silită nu se poate face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă.

Așa fiind, executarea silită, la data de 27.09.2017, se putea săvârși numai pentru creanța cu valoarea de 10760,49 euro, cu respectarea prevederilor art. 663 alin. 1 Cod de procedură civilă.

Față de considerentele ce precedă și ținând seama de dispozițiile art. 704 Cod de procedură civilă, instanța va admite contestația în parte, va anula parțial încheierea pronunțată la 08.09.2017 în dosarul nr…./301/2017 al Judecătoriei Sectorului 3 București, notificarea de înființare a popririi nr. …/27.09.2017 și adresele de înființare a popririlor întocmite în data de 27.09.2017 în dosarul nr. 301/2017 al BEJ …, numai pentru ce depășește debitul restant de 10760,49 euro și va respinge contestația în rest ca neîntemeiată.

Conform art. 453 alin. 2 Cod de procedură civilă când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părți poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată. Instanța va acorda cheltuieli de judecată în măsura în care a fost admisă cererea, suma egală cu raportul dintre suma de achitat și sumă urmărită prin executarea silită, adică 10.760,49 euro din 17977,84 euro, rezultând procentul de 0,59854%.

În baza art. 45 alin. I lit. f. din OUG 80/2013 va dispune restituirea către contestator numai suma de 598,54 lei taxa judiciara de timbru achitată conform chitanței nr…/1/19.04.2018, emisă de CEC BANK, când prezenta va rămâne definitivă,

Având în vedere că cererea a fost admisă numai în parte și ținând seama de prevederile art. 453 alin. 2 Cod de procedură civilă, instanța va obliga intimata să plătească contestatorului 3184,24 lei, cheltuieli de judecata(4820 lei onorariu expert și 500 lei onorariu de avocat Ia care se aplică procentul de 0,59854%).

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite contestația la executare în parte formulată de contestatorul …. cu domiciliul ales la CA PAlade BOGDAN în București, STR ITCANI NR.20, ET.I, AP.4 în contradictoriu cu intimata FIRST BANK SA J40/1441/1995 CUI 7025592 cu sediul în sector 1, București, SOS NICOLAE TITULESCU, nr. 29-31.

Anulează parțial încheierea pronunțată la 08.09.2017 în dosarul nr…./301/2017 al Judecătoriei Sectorului 3 București, notificarea de înființare a popririi nr. 301/27.09.2017 și adresele de înființare a popririlor întocmite în data de 27.09.2017 în dosarul nr. 301/2017 al BEJ …, numai pentru ce depășește debitul restant de 10760,49 euro.

Respinge contestația în rest ca neîntemeiată.

Se va restitui contestatorului numai suma de 598,54 lei taxa judiciara de timbru achitată conform chitanței nr. …/1/19.04.2018, emisă de CEC BANK, când prezenta va rămâne definitivă.

Obligă intimata să plătească contestatorului 3184,24 lei, cheltuieli de judecata.

Cu apel în 10 de zile de la comunicare.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 23.12.202

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate