You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contestaţie privind durata procesului penal - model cerere

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Contestaţie privind durata procesului penal

Sediul materiei:

  • 4881 și următoarele C. proc. pen.

 

Domnule/Doamna Președinte,

 

Subsemnata/subsemnatul … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședința persoanei fizice)/Subscrisa …  (denumirea şi sediul persoanei juridice), în calitate de ….[1] , formulez, în baza art.  4881 și următoarele C. proc. pen.

 

CONTESTAȚIE PRIVIND DURATA PROCESULUI

 

obiect al dosarului penal nr…./P/… aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria …/ Tribunalul …/ Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA, DIICOT/ pe rolul Judecătoriei …/ Tribunalului …/ Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru următoarele considerente:

În fapt, prin ordonanța din data de … din dosarul nr…/P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/ Tribunalul …/ Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA, DIICOT s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la fapta constând în aceea că …, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de … prevăzute și pedepsite de art. … C. pen. Prin ordonanța din data de … s-a dispus ca urmărirea penală să se efectueze în continuare față de subsemnatul, iar la data de … mi-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect[2], fapta pentru care sunt cercetat, încadrarea juridică a acesteia și drepturile procesuale, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal. Cu aceeași ocazie am fost audiat, declarația fiind consemnată și atașată la dosarul de urmărire penală. Ulterior acestui moment[3]

Solicit a se observa că în cauză a fost termenul prevăzut de art. 4881 alin. (2) C. proc. pen.[4]

În aceste condiții, consider că în cauză urmărirea penală/judecata este tergiversată, durata acesteia nefiind justificată de complexitatea cauzei determinată de complexitatea situației de fapt sau a instituțiilor juridice potențial incidente, de comportamentul subsemnatului sau al persoanei vătămate sau de alte motive de natură obiectivă.

În drept, invoc dispozițiile art. 4881 și următoarele C. proc. pen.

Față de aceste considerente, solicit admiterea prezentei contestații și stabilirea unui termen rezonabil în care procurorul să rezolve cauza/ instanța de judecată să soluționeze cauza.

 

Data,                                                                                                  Semnătura,

 

 

 

[1] Calitatea în cauză a persoanei fizice sau juridice care întocmeşte cererea – suspect, inculpat, persoana vătămată, partea civilă sau parte responsabilă civilmente

[2] Potrivit art. 4881 alin. (2) C. proc. pen. contestația poate fi introdusă de către suspect, inculpat, persoana vătămată, partea civilă și partea responsabilă civilmente. În cursul judecății, contestația poate fi introdusă și de către procuror.

[3] Trebuie indicat stadiul procesual și justificată depășirea durate rezonabile.

[4] Potrivit art. 4881 alin. (3) C. proc. pen. contestația poate fi introdusă după cel puțin un an de la începerea urmăririi penale, pentru cauzele aflate în cursul urmăririi penale, după cel puțin un an de la trimiterea în judecată, pentru cauzele aflate în cursul judecății în primă instanță și respectiv după cel puțin 6 luni de la sesizarea instanței cu o cale de atac, pentru cauzele aflate în căile de atac ordinare sau extraordinare. De asemenea, potrivit art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, dispozițiile art. 4881-4886 din Legea nr. 135/2010, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, referitoare la contestația privind durata rezonabilă a procesului penal, se aplică numai proceselor penale începute după intrarea în vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (01.02.2014)

Avocat penalist Bucuresti, avocat penal forum, avocat bun bucuresti forum, onorarii avocat drept penal, avocat specializat drept penal

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate