You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Copilul refuză să mearga in vizita la tata

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Copilul refuză să însoțească părintele în programul de vizită – ce este de făcut?

Astfel cum am menționat în cadrul unui articol anterior, sunt doua ipoteze întălnite în practică cu privire la imposibilitatea de a avea legături personale cu copilul, anume: din cauza refuzului constantn al mamei de a permite tatălui accesul la copil( iar acest subiect a fost tratat amplu în cadrul acelui articol) și din cauza refuzului copilului de a se deplasa cu tatăl său.

Tot în articolul anterior am menționat că actele provenite de la notarul public sau de la instanța de judecată au o putere mai amplă față de celelalte acte, astfel se poate apela la executorul judecătoresc pentru ducerea la îndeplinire a programului de vizită.

La prima privire se poate spune că minorul care nu vrea să își însoțească tatăl poate suferi de sindromul alienării parentale, aspect care nu poate fi exlus, dar sunt situații în care alienarea prezentă nu este prezentă și totuși copilul refuză să meargă cu tatăl său în programul de vizită.

Ce este de făcut în această situație?

De cele mai multe ori, chiar dacă mama cooperează cu tatăl copilului și are o atitudine proactivă în ceea ce privește desfășurarea programului de vizită, tatăl alege să depună o cerere de executare silită împotriva mamei.

Astfel, după ce executorul judecătoresc parcurge toate etapele premergătoare pe care legea le prevede, va trimite mamei o somație prin care îi pune în vedere că trebuie să își îndeplinească obligația de a facilita accesul tatălui la minor și îi oferă un termen în care să își îndeplinească aceste obligații.

Pe lângă această somație executorul judecătoresc va alătura încheierea judecătorească prin care este încuviințată executarea silită și incheierea prin care acesta stabilește cheltuielile de executare.

Ce sunt aceste cheltuieli de executare și cine trebuie să le plătească?

Legislația românească prevede faptul că executorul judecătoresc pentru activitatea pe care o depune și pentru acoperirea cheltuielilor generate de executarea silită are dreptul la un onorariu.

Dar pe lângă cheltuielile suportate de executorul judecătoresc, în cadrul cheltuielilor de executare poate fi inclus și onorariul avocatului, în situația în care tatăl alege să își angajeze un avocat care să supravegheze procedura executării silite.

Tot legislația românească prevede faptul că aceste cheltuieli vor fi achitate de debitorul din cadrul dosarului de executare silită, în speța noastră de către mama copilului minor care nu vrea să însoțească tatăl pentru îndeplinirea programului de vizită.

Astfel, chiar dacă mama încurajează minorul și depune toate diligențe necesare pentru ca programul de vizită să se îndeplinească, va trebui să plătească cheltuielile de executare silită.

Ce căi de atac are mama în acestă situație?

Pentru a nu fi obligată la plata cheltuielilor de executare aceasta are posibilitatea de a apela la un avocat și în termen de 15 zile de la data când a primit somația împreună cu încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită să depună la instanța de judecată o contestație la executare.

Ce rol are această contestație?

În cadrul cererii pe care o va depune mama minorului va trebui să demonstreze faptul că aceasta nu s-a împotrivit niciodată desfășurării programului de vizită și că aceasta a facilitat întotdeauna accesul tatălui la minor pentru a putea menține legături personale, așa cum prevede legea.

Prin această cerere și prin aceste probe mama poate să obțină anularea executării silite și astfel și anularea obligației acesteia de a plăti cheltuielile de executare impuse de către executorul judecătoresc.

Se va opri executarea silită dacă depui contestație?

Răspunsul este nu. Executarea silită va fi stopată doar atunci când se va pronunța o hotărâre judecătorească de anulare a acesteia.

Dar chiar dacă execuatea silită nu poate fi stopată prin introducerea contestației, totuși aceasta poate fi suspendată dacă mama cerere această suspendare în cadrul contestației la executare.

Ce se poate întâmpla dacă nu este suspendată executarea silită?

Potrivit legislației în vigoare, dacă nu este suspendată execiutarea silită, executorul judecătoresc va convoca mama împreună cu minorul la sediul acestuia sau se va deplasa alături de tată la domiciliul mamei.

Dacă minorul refuză să meargă cu tatăl său atunci executorul judecătoresc este obligat să încheie un proces-verbal și să sesizeze Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru ca minorul împreună cu părinții săi să parcurgă un program de consiliere psihologică.

Poate mama să fie obligată la plata penalităților?

Desigur, dacă mama nu depune contestație la executare prin care să solicite anularea executării silite deoarce aceasta a depus toate eforturile pentru ca programul de vizită să se realizeze, atunci tatăl are posibilitatea să ceară instanței de judecată aplicarea penalităților pe zi de întârziere.

Astfel cum am expus și în cadrul articolului precedent, legislația românească stabilește cuantumul penalităților între 100 și 1000 lei pe zi de întârziere.

În măsura în care cererea de aplicare a penalităților este încuviințată de instanță mama poate plăti tatălui până la 1000 lei pe zi de întârziere până când programul de legături cu minorul se va realiza.

Ce trebuie să reținem?

  1. Tatăl minorului poate introduce o cerere de executare silită chiar dacă mama acestuia nu refuză accesul tatălui ci copilul refuză să aibă legături personale cu acesta;

 

  1. În cadrul executării silite mama va fi obligată să plătească cheltuielile de executare;

 

  1. Mama are la dispoziție 15 zile să formuleze contestație la executare prin care să demonstreze că aceasta nu a refuzat tatălui accesul la minor și prin care poate să obțină anularea executării silite;

 

  1. Mama poate solicita și suspendarea executării silite în cadrul contestației la executare;

 

  1. Mama poate fi obligată să urmeze un program de consiliere psihologică alături de minor dacă nu este suspendată executarea silită și nu este introdusă contestația la executare;
  2. Mama poate fi obligată la plata de penalități pe zi de întârziere în cuantum de până la 1000 lei dacă nu este suspendată sau anulată executarea silită.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate