You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum divortez de o persoana din Sri Lanka?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria Sector 2

Sentinta civila nr...

Analizând actele și lucrările dosarillui, instanta retine următoarele:

Părțile s-au căsătorit la data de ......10.2019 la in  Sri Lanka, act transcris sub nr. I din ....2020 la Ambasada României la Colombo.

Potrivit art. 373 lit. b) C. civ. „Divortul poate avea loc atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

În conformitate cu dispozițiile art. 379 alin. (l) C. civ., instanța poate să pronunțe divorțul împotriva ambilor soți, chiar atunci când numai unul din ei a făcut cerere, dacă din dovezile administrate reiese vina amândurora.

Analizând probatoriile administrate în cauză și având în vedere textele de lege anterior menționate, instanța concluzionează că raporturile dintre soți sunt grav vătămate, încât continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, astfel cum rezultă și din poziția părților.

Instanța, față de probele aflate la dosar, apreciază că destrămarea relațiilor de familie a fost cauzată de comportamentul ambelor părți, care nu au făcut eforturi în vederea continuării relației, lăsând conflictul dintre părți să escaladeze până la nivelul la care nu a mai existat posibilitatea înțelegerii.

Martora propusă de reclamantă a confirmat existența neînțelegerilor dintre părți care nu se mai pot împăca.

Apreciind că relațiile de familie sunt grav și iremediabil vătămate și reținând în acest sens culpa ambilor soți, care prin conduita lor au dat dovadă de nerespectare a valorilor morale și de neasumare a responsabilităților pe care le presupune viața de familie, instanța, în baza dispozițiilor art. 379 C. civ. va dispune desfacerea căsătoriei din culpă comună.

Cu privire la numele părților după divorț, instanța reține că potrivit art. 383 alin. (l) C. civ., ”la desfacerea căsătoriei prin divorț, sotii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. Instanta ia act de această înțelegere prin hotărârea de divorț". Conform art. 383 alin. (2) C. civ.: „Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soți sau de interesul superior al copilului, instanța poate să încuviințeze ca soții să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, chiar în lipsa unei înțelegeri între ei

Astfel, în baza art. 383 Cod civil, instanța va dispune ca părțile să păstreze numele purtate atât anterior, cât și ulterior încheierii căsătoriei.

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, potrivit dispozițiilor art. 453 din Codul de procedură civilă, instanța va face aplicarea principiului disponibilității în procesul civil și va dispune obligarea pârâtului la plata către reclamantă a sumei de 3670 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Admite cererea, având ca obiect ' 'divorț", privind pe reclamant ....

Desface căsătoria încheiată între părți la data de ....10.2019 la ..., Sri Lanka, act transcris sub nr. I din ...2020 la Ambasada României la Colombo, din culpă comună.

Dispune ca părțile să păstreze numele purtate atât anterior, cât și ulterior încheierii căsătoriei.

Dispune obligarea pârâtului la plata către reclamantă a sumei de 3670 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul București, cererea și motivele de apel urmând a fi depuse la Judecătoria Sectorului 2 București.

Pronunțată la data de 30 ianuarie 2023, în condițiile art. 402 Cod procedură civilă, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate