You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum mă poate ajuta avocatul in cursul urmarii penale?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat drept penal

Cum mă poate ajuta avocatul in cursul urmarii penale?

 •  În multe cazuri, persoanele care au deschis un dosar penal pe numele lor, aleg să apeleze la avocat după ce dobândesc calitatea de suspect/inculpat. În acest fel, persoana în cauză face o alegere greșită, care o lipsește practic de exercitarea într-o manieră eficientă a celui mai important drept al său – dreptul la apărare. Pentru orice dosar penal este important cum începe, faza judecății pornește de la actele procesuale întocmite în cadrul urmăririi penale, de aceea trebuie să ne asigurăm că acestea sunt întocmite cu respectarea dreptului la apărare.

Cu cât o persoană care are un dosar penal se consultă mai repede cu un specialist, cu atât poate preîntâmpina efectuarea unor greșeli în cadrul întocmirii propirului dosar, lucru ce va ajuta la obținerea unei soluții cât mai bune pentru client.

 •  Suspectul/inculpatul singur sau prin avocat au dreptul de a consulta dosarul. Se recomandă ca înaintea oferirii oricărei declarații, dosarul să fie studiat de un avocat. Este adevărat că organul de urmărire penală informează suspectul/inculpatul cu privire la acuzația reținută, însă probele din dosar nu sunt aduse la cunoștința celui audiat. De aceea, declarația dată, fără consultarea dosarului, poate duce la înrăutățirea propriei situații, întrucât suspectul/inculpatul nu are imaginea de ansamblu a dosarului, nu cunoaște care este stadiul urmăririi penale și prin cele afirmate poate contribui la propria acuzare. De multe ori, investigația dintr-un dosar de urmărire penală se ghidează pe cele declarate de părțile investigate, anchetatorii verifică faptele afirmate de suspect/ inculpat (spre ex dacă se afla în data declarată la locul declarat). Prin acest fel anchetatorii analizează în ce măsură persoana anchetată a declarat adevărul.

Clientul trebuie să ia în calcul că există confidențialitatea comunicărilor dintre el și avocat și de aceea trebuie să îi dea toate detaliile apărătorului ales pentru ca acesta să poată consturi o apărare eficientă. În cazul în care persoana urmărită penal este reținută sau arestată preventiv, organele de urmărire penală trebuie să asigure cadrul pentru respectarea dreptului de a comunica direct cu apărătorul ales, în condiții care să asigure confidențialitatea.

 •  Pe parcursul audierii, suspectul/inculpatul poate întrerupe desfășurarea acesteia pentru a se consulta cu avocatul său. Altfel spus, confruntat cu o întrebare incriminatoare pentru el, persoana audiată poate solicita un moment pentru o discuție confidențială cu avocatul său, astfel încât să afle implicațiile răspunsului său. De aceea se recomandă ca persoana cercetată penală să nu meargă la declarații neînsoțită de avocat. Acesta asigură un echilibru pentru persoana cercetată. Pe de o parte există organul de cercetare penală care pune presiune pe suspect/inculpat pentru a obține anumite declarații, pe care să le redea ulterior într-o manieră propice acuzării și pe de altă parte există avocatul care apără drepturile și interesele persoanei audiate. Avocatul va putea obiecta ori de câte ori nu este de acord cu întrebările formulate și se va asigura că organul de urmărire penală nu încalcă principiul loialității administrării probelor. Potrivit acestui principiu:

,,Principiul loialităţii administrării probelor

(1)Este oprit a se întrebuinţa violenţe, ameninţări ori alte mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri în scopul de a se obţine probe.

(2)Nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare care afectează capacitatea persoanei de a-şi aminti şi de a relata în mod conştient şi voluntar faptele care constituie obiectul probei. Interdicţia se aplică chiar dacă persoana ascultată îşi dă consimţământul la utilizarea unei asemenea metode sau tehnici de ascultare.’’

 • După consultarea dosarului de urmărire penală și înțelegerea acuzațiilor reținute în sarcina clientului său, avocatul va solicita să fie prezent la efectuarea oricărui act de urmărire penală. Astfel, ori de câte ori se va audia un martor, avocatul suspectului sau al inculpatului va fi chemat pentru a participa la audiere, putând adresa întrebări martorului. Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul de a solicita să fie încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate. Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

Avocatul poate propune probe în apărarea clientului său, prin care să dovedească nevinovăția acestuia sau cel puțin atenuarea acuzațiilor aduse.

 •  Dacă în urma desfășurării urmăririi penale se constată că încadrarea juridică nu este corectă, avocatul va propune schimbarea acesteia, situație în care limitele de pedeapsă se pot modifica, clientul fiind urmărit pentru o infracțuiune mai puțin gravă.

La efectuarea actelor de urmărire penală, avocatul suspectului sau al inculpatului prezent, poate face obiecțiuni, iar acestea vor fi menționate de organul de urmărire penală.

 •  Pe parcursul urmăririi penale, avocatul suspectului/inculpatului poate formula cereri și depune memorii. Prin acestea va contribui la clarificarea situației de fapt, în interesul clientului pe care îl reprezintă.

Potrivit dispozițiilor art. 336-339 Cod proc. penală, orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală. dacă prin acestea consideră că i s-a adus o vătămare intereselor sale legitime. Spre exemplu, avocatul suspectului solicită să se adminsitreze anumite probe de către organele de urmărire penală, care refuză această cerere. Împotriva refuzului se poate formula plângere, care va fi soluționată de procurorul ierarhic superior. Procurorul este obligat să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire şi să comunice de îndată persoanei care a făcut plângerea un exemplar al ordonanţei.

 •  Chiar dacă nu vorbim de o negociere propriu-zisă, în cursul urmăririi penale, avocatul poate consilia persoana pe care o rezprezintă și să stabilească o înțelegere cu procurorul. Această înțelegere va îmbrăca forma unui acord de recunoaștere a vinovăției.

In cursul urmăririi penale, după punerea în mișcare a acțiunii penale, inculpatul și procurorul pot încheia un acord, ca urmare a recunoașterii vinovăției de către inculpat. Acordul de recunoaștere a vinovăției trebuie să fie avizat de procurorul ierarhic superior și ulterior confirmat de instanța de judecată. În acest caz inculpatul va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii.

 • Pe cale de consecință, contribuția avocatului la apărarea supsectului/inculpatului în faza de urmărire penală este un mecanism complex, care contribuie la înlăturarea acuzației aduse sau cel puțin la atenuarea acesteia. Așa cum am afirmat, dosarul se formează în această fază, iar persoana cercetată trebuie să se asigure că în faza judecății va putea obține o soluție favorabilă.

De aceea lipsa unui avocat al suspectului / inculpatului pe parcursul urmăririi penale, echivalează cu exercitarea de-o manieră ineficientă pentru persoana cercetată a dreptului la apărare, care poate contribui, fără să realizeze, la propria acuzare. O persoană urmărită penal trebuie consiliată de un profesionist care să îi reprezinte interesele și care să echilibreze raportul de putere în relația cu organele de urmărire penală. Pe scurt dacă nu vrei să riști, nu te duce fără avocat la poliție și la parchet!

 

SUNATI ACUM!

 

  Sunt de acord ca datele transmise prin intermediul acestui formular de contact să fie folosite conform politicii de confidențialitate avocatbogdanpalade.ro

   

   

  Bogdan Palade

  Telefon: 0740 807 892


  Postari recomandate