You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum pot executa pedeapsa inchisorii la domiciliu?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Prin adoptarea Legii nr. 96/2020 pentru completarea și modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, se încearcă o diminuare a aglomerărilor din penitenciarele române.

Unul dintre motivele avute la baza acestei legi este dat de incalcarea dreptului la demnitate umana, prevăzut de art. 1 alin. (3) din Constituția României , de art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și art. 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

De asemenea, în susținerea argumentelor pentru care ar trebui adoptat proiectul de lege, Senatul adaugă faptul că multe dintre statele membre ale Uniunii Europene au adoptat astfel de măsuri, cum ar fi Italia, Cehia, Olanda și Belgia.

O prima modificare propusă prin proiectul de lege este dată de modificarea dispozițiilor Codului penal cu privire la obligațiile serviciului de probațiune. Astfel, se introduce termenul de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare pentru a se asigura exercitarea obligațiilor impuse prin art. 93 alin. (2) lit. a)și b) și alin. (3), anume urmarea unui curs de pregătire școlară ori de calificare profesională, primirea vizitelor consilierului de probațiune, prestarea muncii neremunerate în folosul comunității.

O modificare importanta este dată de EXECUTAREA LA DOMICILIU A PEDEPSEI ÎNCHISORII, urmând a se dispune executarea pedepsei la domiciliu dacă sunt îndeplinite mai multe condiții:

 • pedeapsa pentru care a fost condamnat inculpatul este de cel mult 7 ani, inclusiv pentru pedepsele rezultante în cazul concursului de infracțiuni;
 • inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, fiind execeptate de la această condiție pedepsele în care a intervenit reabilitarea;
 • inculpatul și-a manifestat acordul de pentru a presta o muncă neremunerată în folosul comunității;
 • în raport cu persoana inculpatului, vor avea în vedere conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, eforturile depuse de inculpat pentru diminuarea consecințelor infracțiunii, și instanța apreciază că executarea la domiciliu a pedepsei închisorii este suficientă, iar condamnatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă e necesară supravegherea conduitei pentru o perioadă determinată.

Nu se poate dispune măsura executării pedepsei închisorii la domiciliu, dacă:

 • inițial a fost dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dar ulterior aceasta a fost revocată;
 • inculpatul s-a sustras de la urmărirea penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților;
 • faptele comise constituie infracțiuni contra vieții (spre exemplu omor, ucidere din culpă etc.), contra integrității corporale sau a sănătății (spre exemplu vătămare corporală etc.), infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie sau asupra fătului, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale ( spre exemplu viol etc.), infracțiuni de corupție ( spre exemplu luare de mită etc.), infracțiuni de serviciu ( spre exemplu abuz în serviciu etc.), trafic de persoane sau de minori, fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice, infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice, infracțiuni privind consumul și traficul ilicit de droguri;
 • persoana a fost condamnată anterior pentru săvârșirea infracțiunii de evadare ori înlesnire a evadării ori pentru tentativă la acestea.

Astfel, dacă sunt îndeplinite condițiile anterior menționate și se dispune măsura executării la domiciliu a pedepsei închisorii, instanța de judecată va dispune și termenul de supraveghere, care va fi egal cu durata pedepsei aplicate, calculându-se de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

De asemenea, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte anumite măsuri de supraveghere, anume:

 • să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
 • să anunțe, în prealabil, schimbarea domiciliului;
 • să comunice schimbarea locului de muncă;
 • să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență;
 • să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă cuprinsă între 60 și 120 zile, în condițiile stabilite de instanță.
 • condamnatul trebuie să îndeplinească, integral, obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Pe parcursul executării pedepsei la domiciliu persoanele condamnate vor fi supravegheate în permanență prin intermediul unei brățări electronice.

Mai mult, proiectul legislativ prevede și anumite situații în care condamnatul poate părăsi domiciliul, anume:

 • în cazul îndeplinirii obligațiilor care rezultă dintr-un contract de muncă/profesional;
 • în cazul în care starea de sănătate o impune;
 • în cazul în care este necesară prezența condamnatului în fața autorităților judiciare;
 • în vederea îndeplinirii unei obligații ce săvârșește unui interes public;

Nu este necesar acordul prealabil al judecătorului de supraveghere a privării de libertate atunci când condamnatul părăsește domiciliul, dacă acesta se află în stare de necesitate, legitimă apărare, iresponsabilitate, intoxicație, eroare, ori a fost constrâsă fizic sau moral.

Supravegherea executării la domiciliu a pedepsei închisorii este efectuată de organul de poliție, în a cărui circumscriăție se află domiciliul unde execută pedeapsa persoana condamnată. Organul de poliție dispune efectuarea periodică a unor vizite inopinante, pentru verificarea respectării de către condamnat a pedepsei.

Totodată, proiectul de lege prevede și motivele pentru care se poate dispune anularea executării la domiciliu a pedepsei închisorii:

 • dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus executarea la domiciliu a pedepsei închisorii, chiar și după expirarea acestui termen, executarea la domiciliu a pedepsei închisorii se anulează;

O altă noutate adusă de proiectul de lege este dată de executarea pedepsei închisorii mixt individualizată. Astfel, dacă instanța de judecată apreciază că este necesar pentru prevenirea infractorului de la săvârșirea de noi fapte penale, instanța poate recurge la individualizarea mixtă a executării pedepsei cu închisoarea: în timpul săptămânii inculpatul va sta la domiciliu, iar în zilele de sâbătă și duminică în penitenciar.

În acest sens, adoptarea acestui proiect de lege poate fi o măsură eficientă pentru combaterea suprapopulării penitenciarelor din România, având ca scop respectarea dreptului la demnitate umană prevăzut atât de legislația internă cât și internațională.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate