You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum reduc perioada de suspendare a permisului de conducere?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat plangere contraventionala

Reducerea perioadei de suspendare a permisului

La 15 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 575, legea nr. 130/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Până în prezent, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 nu a fost republicată cu o nouă numerotare,

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 urmează a fi republicată cu o nouă numerotare. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii 130/2019, Guvernul are obligația să completeze Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 195/2002.

În ceea ce privește modificăriile aduse prin legea 130/2019, a fost modificat art. 104 și introdus un nou art. 1041.

În forma anterioară, la art. 104 se prevedea:

,,La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, dar nu mai puţin de 30 de zile, în condiţiile prevăzute în regulament.’’

În urma modificării sunt detaliate condițiile în care poate opera reducerea periodei de suspendare, astfel încât această procedură să poată fi aplicată cu mai multă transparență.

Reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se poate dispune, dacă titularul cererii:

  1. a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie; și
  1. b) a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei

Pe scurt, termenul de suspendare a permisului de conducere poate fi redus fie la 30 de zile fie la 45 de zile, în funcție de gravitatea faptei comise.

În situația în care conducătorul auto a săvârșit două sau mai multe contravenții care atrag și suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate în același proces-verbal, perioada totală de suspendare nu va putea depăși 90 de zile, fiind calculată prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă.

“Art. 104

(1) La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

  1. a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
  2. b) a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei.

(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) şi art. 103 alin. (1) lit. c). Pentru fapta prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului:

  1. a) dacă depăşirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu 70 km/h;
  2. b) dacă depăşirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu mai mult de 70 km/h, doar dacă fapta a fost săvârşită o singură dată în 12 luni.

(4) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile, la cererea titularului, în cazul prevăzut la art. 103 alin. (2) şi la art. 118 alin. (5).

(5) Dispoziţiile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi cazului prevăzut la art. 1041 alin. (1), în situaţia în care faptele respective fac parte din cele prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) şi e), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 103 alin. (2) şi art. 118 alin. (5).

(6) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

  1. a) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
  2. b) a fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului;
  3. c) sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.”

3.După articolul 104 se introduce un nou articol, articolul 1041, cu următorul cuprins:

“Art. 1041

(1) În cazul săvârşirii a două sau a mai multor contravenţii care atrag şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin acelaşi proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă, fără ca aceasta să depăşească 90 de zile.

(2) Când o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică suprapunerea perioadelor de suspendare dispuse pentru fiecare contravenţie.

(3) Dacă o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, în timpul valabilităţii dovezii de reţinere a permisului de conducere, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică distinct perioade de suspendare pentru fiecare contravenţie.

(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul suspendării exercitării dreptului de a conduce prevăzut la art. 103 alin. (1) lit. c).”

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate