You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Daune cauzate angajatorului salariat

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ești salariat și ai primit mașină de serviciu? Iată ce prevede legea în caz de accident rutier:

Accident in timpul serviciului salariatul plateste daune, daca el a cauzat accidentul:

În zilele noastre foarte multe locuri de muncă implică deplasarea cu autovehicule, iar foarte mulți angajatori aleg să ofere angajaților săi mașini de serviciu pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

De cele mai multe ori, angajatorii aleg să contracteze pe lângă polița obligatorie RCA și o poliță CASCO, care poate să ofere depăgubiri în cazul în care se petrec diferite evenimente care ar putea produce o pagubă acestuia.

Dar ce se întâmplă în situația în care mașina de serviciu nu are o poliță CASCO?

Codul muncii precizează în art. 254 faptul că salariatul poate răspunde patrimonial, bănesc pentru paguba produsă angajatorului din vina sa, în timp ce acesta îndeplinea atribuțiile de muncă.

Pentru a înțelege în concret aceste dispoziții ale legii ne putem îndrepta atenția, spre exemplu, asupra firmelor de curierat.

Salariatul, de cele mai multe ori, are prevăzut în fișa postului faptul că trebuie să conducă mașinile oferite de firma de curierat pentru a livra produsele oferite de clienții firmei dar acesta trebuie să aibă grijă ca integritatea mașinii să nu fie afectată.

Astfel, în afară de defecțiunile ce se pot produce prin folosirea normală a mașinii, curierul are obligația să nu provoace nicio stricăciune mașinii de serviciu.

Ce se întâmplă dacă curierul provocă un accident rutier în timp ce se deplasa la o anumită adresă și mașina pe care o conduce nu deține o poliță CASCO?

În această situație legislația în vigoare precizează că salariatul, curierul, va răspunde pentru paguba provocată firmei de curierat în sensul că va fi obligat să plătească costurile pentru reparația mașinii.

ATENȚIE! Această obligație de a suporta costurile reparațiilor intervine DOAR dacă accidentul este provocat DIN VINA CURIERULUI. Astfel, dacă accidentul este provocat de altă persoană și curierul nu a putut evita producerea acestuia, salariatul NU va răspunde pentru pagubele produse mașinii.

Ce este interesant și trebuie subliniat este că angajatorul, în speța noastră firma de curierat, va putea încheia o notă de constatare cu salariatul iar în cadrul acesteia să se specifice că acesta din urmă este de acord să achite pagubele provocate mașinii  din neglijența lui.

În schimb, nici această posibilitate nu poate fi utilizată în mod abuziv, legea implementând o limită până la care se poate încheia un astfel de acord, anume numai în situațiile în care paguba NU depășeste contravaloarea a 5 salarii minime brute pe economie (aproximativ 11.000 lei).

Ce se poate întâmpa dacă valoarea pagubei este mai mare sau în situația în care curierul nu vrea să acopere pagubele produse prin neglijența lui?

Exisă situații în care mașina condusă de curier să fie grav avariată sau chiar să fie declarată „daună totală”, astfel acordul menționat anterior nu poate fi încheiat din cauză faptului că paguba depășește suma de 11.000 lei.

În aceste situații, angajatorul, firma de curierat are posibilitatea să apeleze la ajutorul unui avocat și să introducă o acțiune pe rolul instanțelor judecătorești prin care instanța să oblige curierul să plătească sumele de bani necesare pentru repararea mașinii.

Este aplicabilă această situație și pentru cazurile în care salariatul, curierul refuză să plătească? Desigur, această situație fiind sigura prin care angajatorul își poate recupera banii pe care i-a utilizat pentru repararea mașinii.

Prin acțiunea introdusă pe rolul instanțelor angajatorul poate recupera banii cheltuiți, chiar dacă paguba se poate încadra în limita impusă de lege pentru nota de constatare.

Spre exemplu, curierul provoacă un accident de circulație prin neacordarea de prioritate provocând avarii mașinii, paguba fiind estimată la 3000 lei, dar curierul nu vrea să plătească, atunci singura posibilitate a firmei de curierat de recuperare a banilor este de a introduce o acțiune pe rolul instanțelor de judecată.

Această raspundere a salariaților pentru pagubele produse din vina lor se rezumă doar la cele produse mașinilor de serviciu?

Răspunsul este nu. Legislația în vigoare nu limitează răspunderea patrimonială, bănească salariatului doar pentru pagubele produse mașinilor de serviciu, ci prevede răspunderea salariatului pentru ORICE pagubă provocată angajatorului său, dacă aceasta este provocată din vina salariatului.

REȚINEȚI:

  • Angajatul poate răspunde bănesc pentru pagubele cauzate angajatorului său;
  • Răspunderea bănească a salariatului intervine DOAR dacă paguba este provocată din vina acestuia;
  • Legea prevede două posibilități de recuperare a banilor: prin nota de constatare (dacă paguba nu depășește 11.000 lei) sau prin hotărâre judecătorească (dacă paguba depășește pragul stabilit de lege sau salariatul refuză să plătească).

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate