You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Daune morale accident de circulatie

Bogdan Palade
Bogdan Palade

daune morale accident de circulatie

SENTINȚA CIVILĂ NR….

INSTANȚA,

Deliberand asupra cauzei deduse judecatii constata urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la data de….. pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti sub nr……, reclamanta.

în contradictoriu cu pârâta Asirom Vienna Insurance Group S.A. și intervenienta …. și Omniasig Vienna Insurance Group S.A., a solicitat ca instanta prin hotararea ce va pronunta sa dispuna obligarea paratei la plata urmatoarelor sume:

  1. obligarea paratei la plata sumei de 50.000 lei, reprezentând daune morale si a sumei de 2355,32 lei reprezentând daune materiale.
  2. obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză, în temeiul art. 453 alin. (1) C. proc. civ.

In fapt, reclamanta arata ca, la data de …., aproximativ în jurul orei 08:15 în zona ….Sector 1, București, la trecerea de pietoni a fost lovită de un autoturism ….condus de doamna….. La data producerii accidentului, reclamanta se deplasa către serviciu alături de martorii …., care, Ia momentul accidentului, se aflau pe partea cealaltă a străzii unde o așteptau.

Aceștia nu au surprins în întregime momentul impactului, dar ulterior s-au deplasat la locul accidentului pe trecerea de pietoni, fiind de față și luând cunoștință de toate circumstanțele. Ulterior, a fost urcată în ambulanță și transportată la Spitalul de Urgență Elias, în urma investigațiilor efectuate de către medicii de la spital constatandu-se că a suferit contuzie de bazin, contuzie de cot drept și dehiscență de simfiză pubiană. Dat fiind acest diagnostic, i s-a recomandat să poarte o centură pelvian.

Analizand lucrurile dosarului, instanta retine urmatoarelc:

Referitor la obligatia paratei de n achita contravaloarea despagubirilor;

Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule este regletnentata de dispozitiile Legii nr. 132/2017 si Norma A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

Potrivit art. I I din Legea nr. 132/2017: (l) Asigurătorul RCA are obligația de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat. (2) Fără a se depăși limitele de răspundere prvĂ’ăzute în contractul RCA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) și (5) și în condițiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului RCA, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru: a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial; b) prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparații, dovedite cu acte sau expertiză; c) costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condițiile legii; d) prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii persoanei prejudiciate; e) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluționării alternative a litigiului dacă soluția este favorabilă persoanei prejudiciate; f) cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparținând terțului păgubit, de la locul accidentului la locația în care se găsește centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.

De asemenea, potrivit art. 22 alin 1 din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, Despăgubirea se stabilește și se plătește în conformitate cu prevederile art. 14, iar în cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor prejudiciate prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului RCA, în limitele obligației acestuia cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenienți forțați.

Prin urmare, pentru a se naste obligatia asiguratorului la plata despagubirilor catre persoana prejudiciata trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

– existenta unei polite de asigurare valabile la data producerii evenimentului,

– evenimentul sa fie produs din culpa soferului vehicului asigurat, existenta legaturii de cauzalitate intre accident si prejudiciul suferit de terta persoana,

-existenta unei cereri de despagubire din partea persoanei prejudiciate.

Potrivit art. 1357 C.civ. – Conditiile raspunderii – (l) Cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, este obligat sa il repare. (2) Autorul prejudiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa.

Instanta retine ca intre intervenienta si parata Omniasig exista incheiata, la data incidentului rutier, polita de asigurare RCA cu Seria

Referitor la fapta ilicita si vinovatie

Potrivit art. 1.349. – (l) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Potrivit referatului cu propunere de clasare intocmit la data de … de Brigada Rutiera Bucuresti, cu ocazia deplasării la fata locului a echipei de cercetare din cadrul Brigăzii Rutiere, s-a constatat faptul ca numita …. nu a respectat prevederile art. 135 lit h) din Regulamentul pentru Aplicarea Ordonanței de Urgenta nr. 195/ 2002 rep., fiind vinovata de proceducerea accidentului, dat fiind faptul că nu a acordat prioritate de trecerere reclamantei la intersecția sensului de mers cu o trecere de pietoni.

De asemenea, intervenienta nu a negat savarsirea faptei ilicite prin intampinarile depuse la dosarul cauzei.

Potrivit art. 135 lit. h) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice: Conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere si in urmatoarele situatii: pietonului care traverseaza drumul public, prin loc special amenajat, marcat si semnalizat corespunzator ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci cand acesta se afla pe sensul de mers al vehiculului

Luand in considerare circumstantele de fapt mentionate in inscrisurile din dosarul penal, instanta considera ca reclamana a probat existenta faptei ilicite, respectiv incalcarea normei de conduita pe dumurile publice prevazuta de art. 135 lit. h) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, culpa pentru producerea acesteia revenind intervenientului, proprietar al autoturismului asigurat la parata conform politei mentionate anterior.

Referitor la prejudiciu

Potrivit art. 1385 C.civ., (l) Principiul se repara integral, daca prin lege nu se prevede altfel. (2) Se vor putea acorda despagubiri si pentru prejudiciu viitor(3) Despagubirea trebuie sa cuprinda pierderea suferita de cel prejudiciat, ( . . .), precum si cheltuielile pe care le-a facut pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.

Potrivit art. 1381 alin. 2 C.civ., dreptul la reparatie se naste din ziua cauzarii prejudiciului, chiar daca acest drept nu poate fi valorificat imediat.

Potrivit art. 1386 alin. I C.civ., repararea prejudiciului se face in natura, prin restabilirea situatiei anterioare, iar daca aceasta nu este cu putinta ori daca victima nu este interesata de reparatia in natura, prin plata unei despagubiri, stabilita prin acordul partilor sau, in lipsa, prin hotarare judecatoreasca.

Instanta retine ca prejudiciul consta in consecintele negative patrimoniale si morale suferite de o persoana ca urmare a unei fapte ilicite. Pentru determinarea cuantumului despagubirilor trebuie avut in vedere principiul repararii integrale a prejudiciului care se afla in raport de cauzalitate directa cu fapta savarsita.

Pentru ca prejudiciul sa fie susceptibil de reparare se cer a fi intrunite urmatoarele conditii: sa fie cert si sa nu fi fost reparat inca. Caracterul cert al prejudiciului presupune ca acesta este sigur, atat in privinta existentei, cat si al posibilitatii de evaluare, prejudiciul actual fiind intotdeauna cert.

Instanta retine ca reclamanta a solicitat atat daune materiale, cat si daune morale, pentru acoperirea prejudiciului patrimonial si nepatrimonial cauzat de intervenienta.

In ceea ce priveste cuantumul daunelor materiale, instanta retine ca reclamanta a solicitat plata sumei de 2355,32 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand cheltuieli medicale si de transport.

Analizand documentele justificative, instanta constata ca nu poate fi stabilita legatura de cauzalitate cu fapta ilicita a cheltuielilor prevazute in chitanta seria nr. …. de la fila I I verso si bonurile fiscale de la fila 12 din dosar, acestea nefiind lizibile.

Astfel cum a mentionat si reclamanta in cererea de chemare in judecata, documentele justificative probeaza faptul ca respectivele cheltuieli prezinta legatura de cauzalitate cu fapta ilicita, respectiv sunt cheltuieli medicale si cheltuieli de transport, acestea din urma fiind efectuate in zilele in care au fost emise chitante si de unitatile medicale.

Avand in vedere dispozitiile art. 1385- 1386 C.civ., instanta apreciaza ca intemeiata partial cererea privind cheltuielile efectuate, respectiv numai pentru suma de 2.276,27 lei, urmand sa respinga ca neintemeiata cererea pentru diferenta de 79,05 lei.

In ceea ce priveste cuantumul daunelor morale

Asa cum s-a statuat in doctrina si jurisprudenta, daunele morale constau in atingerea adusa valorilor care definesc personalitatea umana, yalori care se refera la existenta fizica si psihica a omului, la sanatate si integritate corporala, la cinste, demnitate, onoare, la prestigiu social si profesional, precum si a altor valori .

In cazul accidentelor rutiere soldate cu lezarea integritatii corporale, daunele morale sunt consecintele negative de natura nepatrimoniala cauzate victimei accidentului, prin fapta ilicita si culpabila a altei persoane (autorul accidentului), care constau in atingeri aduse personalitatii fizice, psihice si sociale, prejudiciu a carui reparare prin compensare baneasca urmeaza regulile raspunderii civile delictuale.

Cu privire la proba prejudiciului moral, instanta retine considerentele expuse in decizia nr. 153/2016 pronuntata de I.C.C.J. — Sectia I Civila: „În stabilirea existenței prejudiciului moral — definit în doctrină și în jurisprudență ca orice atingere adusă uneia dintre prerogativele care constituie atributul personalității umane și care se manifestă prin suferința fizică sau morală, pe care le resimte victima – trebuie luat în calcul caracterul și importanța valorilor nepatrimoniale, cărora le-a fost cauzat prejudiciul, situația personală a victimei, ținând cont de mediul social din care victima face parte, educația, cultura, standardul de moralitate, personalitatea și psihologia victimei, circumstanțele săvârșirii faptei, statutul social, etc. Fiind vorba de lezarea unor valori fără conținut economic și de protejarea unor drepturi care intră, ca element al vieții private, în sfera art. 8 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului, dar și de valori apărate de Constituție și de legile naționale, existența prejudiciului este circumscrisă condiției aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă corespunzătoare a prejudiciului real și efectiv produs victimei. În ceea ce privește proba prejudiciului łnoral, proba faptei ilicite este suficientă, urmând ca prejudiciul și raportul de cauzalitate să fie prezumate, instanțele urmând să deducă producerea prejudiciului moral din sinłpla existență a faptei ilicite de natură să producă un asemenea prejudiciu și a  în care a fost săvârșită, soluția fiind determinată de caracterul subiectiv, intern al prejudiciului moral, proba sa directă fiind practic imposibilă.”

Cu la stabilirea cuantumului daunelor morale, instanta are in vedere ca acesta trebuie sa aiba efect compensatoriu, neputand sa constituie venituri nejustificate pentru victime.

Statuand in echitate, avand in vedere numarul zilelor de ingrijiri medicale, precum si afectarea vietii reclamantei, probata prin declaratia martorului audiat in cauza, precum si prelungirea in timp a efectelor incidentului rutier in viata acesteia, instanta apreciaza ca suma de 25.000 lei apare ca fiind rezonabila si justificata, fiind de natura sa repare prejudiciul suportat de aceasta.

In baza considerentelor expuse anterior, cu respectarea limitelor investirii, instanta va admite in parte cererea si va obliga parata la plata catre reclamanta a urmatoarelor sume: 2.276,27 lei, reprezentand daune materiale; 25.000 lei, reprezentand daune morale, respectiv va respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratei la plata catre reclamanta a urmatoarelor sume: 79,05 lei, reprezentand daune materiale; 25.000 lei, reprezentand daune morale.

Referitor la cheltuielile de judecata

Potrivit art. 453 alin. I C.proc.civ. coroborat cu art. 451 alin. I C.proc. civ., si art. 452 C.proc.civ., instanta poate dispune obligarea partii aflate in culpa procesuala la plata cheltuielilor de judecata, daca exista o cerere in acest sens din partea persoanei care a castigat procesul, precum si dovada cheltuielilor efectuate.

Avand in vedere solutia ce urmeaza a fi pronuntata pe fondul cauzei si existenta unei cereri in acest sens, precum si dovada caracterului necesar si efectiv, instanta va obliga parata la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata constand in constand in taxa judiciara de timbru (164,34 lei, pentru daune materiale si 1355 lei, pentru daune morale), stabilita proportional cu valoarea daunelor acordate, respectiv va respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratei la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata constand in taxa judiciara de timbru (5,53 lei, pentru daune materiale si 750 lei, pentru daune morale).

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate