You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Debransarea de la termoficare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Vreau sa-mi pun centrala si vecinii nu sunt de acord sa ma debransez de la reteaua de termoficare. Nici Asociatia de proprietari nu e de acord. Cum trebuie sa procedez legal sa ma debransez de la reteaua de termoficare?

Procedura de debranșare de la sistemul de termoficare:

  • potrivit art. 30 din Legea nr. 325/2006, ” debranșarea totală a instalatiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu care nu se află în zona unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică se va face în următoarele conditii cumulative:

(a) acordul scris al asociałiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;

(b) anunțarea operatorului care are și calitatea de furnizor și a autoritčlłii administrației publice locale cu 30 de zile înainte de debranșare.

(2) Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu se face cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât și pe verticală;

b) acordul scris al asociatei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenției de realizare a unui sistem individual de încălzire;

c) anunțarea, în scris, a operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel pułin 30 de zile înainte.

De asemnenea, trebuie sa obtineti documentația tehnica. Obligația proprietarului unui apartament situat în condominiu de a prezenta documentația tehnică care reconsideră ansamblul instalațiilor termice, aprobată de către furnizor, decurge din dispozițiile Legii nr. 196/2018.

Astfel, pe de o parte, proprietarul este obligat să mențină proprietatea sa individuală, apartament sau spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, în stare bună, pe propria cheltuială, iar niciun proprietar neputând încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalți proprietari din condominiu.

Pe de altă parte, conform disp. art. 37 alin. (7), în cazul în care unul sau mai mulți proprietari din condominiu doresc modificarea instalațiilor de distribułie a gazelor și modifîcarea caracteristicilor puterii termice a elementelor de încălzire în interiorul proprietăților individuale, aceste lucrări se pot efectua numai în condițiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul serviciului de utilități publice, în care se arată efectele modificării instalației respective. Pe baza referatului tehnic, comitetul executiv al asociatiei de proprietari, cu acordul tuturor proprietarilor direct afectați de vecinătate, decide asupra efectuării modificării. In cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice și a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic menționat.

In situatia in care vecinii si Asociatia de proprietari refuza in mod nejustificat, aveti posibilitatea legala de a cere in instanta suplinirea acordului. Pentru detalii ma puteti suna la 0740 807 892

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate