You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Drepturile persoanei vatamate

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Îndrumări pentru persoanele vătămate în cazul soluțiilor de

clasare sau renunțare la urmărirea penală

 

Ați avut sau aveți calitatea de persoană vătămată în urma săvârșirii unei infracțiuni iar modalitatea de efectuare a urmăririi penale sau soluția dată nu este una tocmai echitabilă?

Iată ce trebuie să știti pentru a vă apăra interesele în cazul unei proceduri fictive de urmărire penală:

Înainte de toate, încep prin a preciza că, din punct de vedere legal,  persoana care a suferit o vătămare prin comiterea unei infracțiuni are calitatea de persoană vătămată în procesul penal și are o serie de drepturi procesuale.

 

În primul rând, consider ca principalul lucru pe care trebuie să-l faceți încă de la data săvârșirii faptei este de a consulta/angaja un avocat specializat în acea arie de drept penal astfel încât interesele dumneavoastră sa fie apărate de la bun început dar și pentru a evita acele erori de procedură care din păcate se întâmplă tot mai des în sistemul nostru de drept.

 

În al doilea rând, trebuie să cunoașteți faptul că, cel puțin la nivel teoretic, noul Cod de procedură penală a reglementat mai multe garanții procesuale care să asigure persoanei vătămate efectivitatea exercitării dreptului său la un proces echitabil, respectiv:

 1. a) dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;
 2. b) dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
 3. c) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;
 4. d) dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate;
 5. e) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
 6. f) dreptul de a fi ascultată;
 7. g) dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;

g1) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română. În cazurile urgente se pot folosi mijloace tehnice de comunicare, dacă se apreciază că acest lucru este necesar şi că nu împiedică exercitarea drepturilor persoanei vătămate;

g2) dreptul de a i se comunica traducerea într-o limbă pe care o înţelege a oricărei soluţii de netrimitere în judecată, atunci când nu înţelege limba română;

 1. h) dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;
 2. i) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
 3. j) alte drepturi prevăzute de lege.

 

Sintetizând, trebuie să aveți în vedere că organul de cercetare penală are obligația de a vă aduce la cunoștință drepturile indicate mai sus și să vă pună în vedere că aveți dreptul de a studia dosarul și de a vă pune la dispoziție actele procesuale si procedurale efectuate.

Dar, de cele mai multe ori, organele de cercetare penală își îndreaptă toată atenția asupra persoanei ce a săvârșit acea infracțiune iar interesele dumneavoastră în calitate de persoană vătămată sunt afectate sau există și cazuri în care gravitatea infracțiunii este scăzută iar o soluție simplă este de a scăpa cât mai repede de dosar prin pronunțarea unei soluții de clasare sau renunțare la urmărire penală.

Chiar și așa, dacă considerați că această soluție nu este una tocmai corectă, nu ezitați în a lua legătura cu un avocat pentru a demara căile legale pentru a ataca aceste soluții, respectiv prin formularea unei plângeri la prim-procurorul parchetului sau la instanța de judecată în fața judecătorului de cameră preliminară.

Pe lângă aceste drepturi si obligații cu caracter general, legiuitorul român a înțeles impactul negativ pe care îl are săvârșirea unei infracțiuni asupra persoanelor vătămate astfel încât a adoptat o serie de măsuri speciale de protecție ce pot fi luate în cadrul unui proces penal atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege:

 • supravegherea și paza locuinței acesteia sau asigurarea unei locuințe temporare;
 • însoțirea și asigurarea protecției persoanei vătămate sau a membrilor de familie ai acesteia în cursul deplasărilor;
 • protecția datelor de identitate;
 • audierea/ascultarea acesteia fără a fi prezentă, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea și imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente.
 • nepublicitatea ședinței de judecată pe durata ascultării acesteia;

 

ALTE DREPTURI ALE PERSOANELOR CARE AU FOST VICTIME ALE UNOR INFRACȚIUNI

 1. Consilierea psihologică a victimelor unor infracțiuni

Conform Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, consilierea psihologică se acordă gratuit, la cerere, pentru:

 • victimele tentativei la infracțiunile de omor și omor calificat;
 • victimele infracțiunii de violență în familie, prevăzută la art. 199 din Codul penal;
 • victimele infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare vătămarea corporală a victimei;
 • victimele infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor și corupere sexuală a minorilor;
 • victimele infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului;
 • victimele infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile și ale tentativei la acestea.

Cererea pentru acordarea consilierii psihologice gratuite se depune la serviciul de probațiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima.

Această cerere poate fi depusă numai după sesizarea organelor de urmărire penală privire la săvârșirea infracțiunii.

 

2. Compensatia financiara din partea statului

 

Compensația financiară din partea statului este o modalitate de compensare a prejudiciului suferit de victimele unor tipuri de infracțiuni în cazurile în care aceste despăgubiri nu pot fi obținute din partea autorului infracțiunii.

Aceasta se poate obține de către persoanele asupra cărora s-a săvârșit una dintre următoarele infracțiuni:

 • o tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat;
 • o infracțiune de vătămare corporală;
 • o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei;
 • o infracțiune de viol, act sexual cu un minor sau agresiune sexuală;
 • o infracțiune de trafic de persoane sau trafic de minori;
 • o infracțiune de terorism;
 • orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență.

Compensația financiară din partea statului mai poate fi obținută și de către soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor de mai sus.

Compensația se acordă victimei numai dacă aceasta a sesizat organele de urmărire penală în termen de 60 de zile de la data săvârșirii infracțiunii ori, în cazul în care aceasta s-a aflat în imposibilitate de a sesiza organele de urmărire penală, în termen de 60 de zile de la data la care a încetat starea de imposibilitate.

Compensația financiară din partea statului se acordă în următoarele cazuri:

 • în cazul în care făptuitorul este cunoscut, dacă acesta este insolvabil sau dispărut, astfel încât nu se poate obține repararea prejudiciului de la acesta, iar prejudiciul nu a fost obținut nici de la o societate de asigurare;
 • în cazul în care făptuitorul este necunoscut.

Condițiile și procedura pentru obținerea acestor compensații sunt detaliate în cadrul Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor.

În concluzie, din experiența dobândită în astfel de dosare, vă spun cu sinceritate că aceste drepturi sunt pe departe de a fi nişte drepturi efective, fiind recunoscute mai curând la nivel pur teoretic de către organele judiciare ÎN LIPSA unor insistențe acerbe din partea unui avocat care cunoaște toate aceste proceduri și care are pârghiile legale de a sesiza și alte organe de control.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate