You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Formularea plângerii prealabile de catre avocatul partii vatamate. Este legala?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Lipsa plângerii prealabile. Formularea plângerii prealabile de catre avocatul partii vatamate. Este legala?

Nu se poate retine ca lipseste plângerea prealabila in cazul in care aceasta a fost formulata si introdusa la instanta, in baza contractului de asistenta juridica, de catre avocatul partii vatamate.
(Tribunalul Iasi – sectia penala, decizia nr. …………)

Prin sentinta penala nr. …………., Judecatoria Iasi, în baza art. 1 lit. f Cod procedura penala, a încetat procesul penal pentru infractiunea prevazuta de art. 180 alin. 2 Cod penal.
Pentru  a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca  dreptul persoanei vatamate de a face plângere prealabila este strict personal, exercitarea sa putând a se face si printr-un mandatar special, dispozitiile art. 222 Cod procedura penala fiind aplicabile prin analogie.
În cauza plângerea prealabila a fost formulata de aparatorul ales al partii vatamate fara ca acestuia sa i se fi dat un mandat special în acest sens. Partea vatamata avea posibilitatea de a-si însusi plângerea în termenul de 2 luni prevazut de art. 284 Cod procedura penala pentru introducerea plângerii penale directe.
Având în vedere aceste împrejurari, prima instanta a considerat ca lipseste plângerea prealabila a persoanei vatamate.
În recursul partii vatamate s-a decis casarea sentintei cu trimitere spre rejudecare.
S-a retinut ca partea vatamata s-a adresat unui avocat cu care a încheiat un contract de asistenta juridica în baza caruia avocatul ales a formulat pentru partea vatamata o plângere prealabila împotriva inculpatilor, plângere pe care a depus-o la instanta în interiorul termenului legal de 2 luni. Din aceasta conduita a partii vatamate rezulta ca aceasta a dorit si a urmarit tragerea la raspundere penala a faptuitorilor pentru infractiunea pretins comisa.
Tribunalul a considerat ca esentiala este în cazul infractiunilor la care necesitatea tragerii la raspundere penala a infractorului este lasata la aprecierea victimei infractiunii tocmai vointa persoanei vatamate de a solicita tragerea la raspundere penala a faptuitorului, vointa care în speta a fost pe deplin manifestata. 

Avocat specializat in drept penal Bucuresti, Pscani, Iasi, Avocat penalist Bucuresti, Sector 1, 2, 3, 4, 5 si 6, Giugiu, Buzau, Oltenita, Calarasi, Slobozia, Urziceni, Pitesti, Ploiesti

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate