You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Hotarare definitiva liberare conditionata favorabila condamnatului!

Bogdan Palade
Bogdan Palade

              Care sunt conditiile de acordare a liberarii conditionate?

Potrivit art. 100 Cod penal:

(1) Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă:

a) cel condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;

b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;

d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.

(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiţionată, după executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depăşeşte 10 ani, sau a cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în alin. (1) lit. b)-d).

(3) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin jumătate din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.

(4) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (2) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin jumătate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.

(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiţionate şi atenţionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

(6) Intervalul cuprins între data liberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat.

 

Practica judecatoreasca favorabila condamnatului:

TRIBUNALUL ILFOV- SECȚIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ nr…..

Ședința publică din data de…..

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentat de procuror…

Pe rol soluționarea cauzei penale având ca obiect contestația formulată de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție împotriva sentinței penale nr…. din data de……..pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București în dosarul penal nr……., privind pe condamnatul ……..

Potrivit art. 369 alin. 1 C. pr. pen., ședința de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio.

La apelul nominal făcut în ședința publică, a răspuns condamnatul …………., aflat in stare de detenție, asistat de av…………. care depune la dosar delegație de substituire a domnului av. Palade Bogdan și împuternicire avocațială a acestuia.

Procedura de citare este legal îndeplinita .

Analizând sentința atacată prin prisma motivelor indicate în contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Cutte de Casație și Justiție și sub toate aspectele de fapt și de drept prin prisma acestor reglementări, respectiv în condițiile prevăzute de art. 4251 alin. 4 C.pr.pen. rap. la art. 416 C.pr.pen. și att.418 C.pr.pen., tribunalul apreciază că prezenta contestație nu este fondată pentru considerentele ce vor fi expuse în cele ce urmează.

Din examinarea comparativă a dispozițiilor art. 100-101 C. pen. și art. 59- 60 C. pen. din  1969 privitoare la liberarea condiționată, rezultă că au fost înăsprite condițiile de acordare a liberării condiționate condamnaților la pedeapsa închisorii pentru toate tipurile de infracțiuni deoarece, deși fracțiunile de pedeapsă au rămas neschimbate (cu excepția infracțiunilor săvârșite din culpă, a infracțiunilor săvârșite de condamnați cu vârsta de peste 60 de ani pentru care fracția de pedeapsă s-a majorat), au fost introduse noi cerințe pe care condamnații trebuie să le îndeplinească.

În ce privește legea aplicabilă, reținând că fapta pentru care condamnatul ………. a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare din a cărei executare se solicită liberarea condiționată a fost săvârșită după intrarea în vigoare a noului cod penal, Tribunalul reține incidența în speță a noilor dispoziții legale în materie.

Potrivit art. 100 alin. 1 C. pen. liberarea condiționată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă: a) cel condamnat a executat cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, sau cel puțin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani; b) cel condamnat se află în executarea pedepsei. în regim semideschis sau deschis; c) cel condamnat a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite  prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nici o posibilitatea să le îndeplinească; d) instanța are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate”.

Astfel, din probatoriul existent la dosar se constată că petentul ………….. a fost condamnat de Tribunalul București, prin sentința penală nr. ………, la 4 ani și 6 luni (1643 zile) închisoare, pentru fapte de corupție, prev. de art.291 C.pen.; de asemenea, se constată că, cel în cauză, a executat fracția minimă obligatorie (1095 zile închisoare), până la data de,,,,,,,,,,, având executate 1334 zile de închisoare.

Din caracterizarea și procesul verbal nr………….. întocmite de Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate rezultă că petentul condamnat, aflat la a doua analiză a situației sale juridice, a fost repartizat pentru executarea pedepsei în regim semideschis, că aceasta este cunoscut cu antecedente penale, ca a avut un comportament foarte bun, că a participat la activitățile și programele de educație și asistență psihosocială desfășurate la nivelul secției de deținere, că a desfășurat activități productive câștigând 178 de zile, că a fost recompensat de 13 ori (de la data ultimei analize a fost recompensat de 3 ori) și nu a fost sancționat disciplinar; de asemenea, s-a reținut că pe parcursul executării pedepsei a menținut legătura cu mediul de suport prin intermediul vizitelor.

Față de aceste împrejurări, instanța constată că petentul …………… a dat dovezi temeinice de îndreptare în sensul dispozițiilor art. 100 C. pen. în sensul că a avut o conduită conform regulamentului locului de detenție, a participat la programe de reintegrare socială și, concluzionând, apreciază că acesta s-a adaptat la mediul penitenciar, dând dovezi temeinice de îndreptare.

Pentru aceste considerente, în acord cu prima instanță, tribunalul reține că perioada efectiv executată de condamnatul ………………. este suficientă pentru reeducarea sa, astfel că în temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b rap la art. 587 alin. 3 C. pr. pen. urmează să respingă ca nefondată contestația formulată de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție împotriva sentinței penale nr……… din data de ………… pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București în dosarul penal nr……….. și să dispună punerea de îndată în libertate a condamnatului …………….., de sub puterea mandatului de executare a pedepsei nr. ………… emis de Tribunalul București.

În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b rap la art. 587 alin. 3 C. pr. pen. respinge ca nefondată contestația formulată de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție  Direcția Națională Anticorupție împotriva sentinței penale nr….. din data de …….. pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București în dosarul penal nr……..

Dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului …………, fiul lui….. și ……, născut la data de ………….în loc. ………, identificat cu CNP…………………..de sub puterea mandatului de executare a pedepsei nr. ………. emis de Tribunalul București.

În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.

Fără cale de atac.

Pronunțată în ședință publică azi, 31.05.2018.

 

Avocat bun specializat in drept penal (penalist) Bucuresti, Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, Constanta, Mangalia, Cernavoda, Urziceni, Calarasi, Buzau, Giugiu, Pitesti, Ramnicu Valcea, Craiova, liberare conditionata admisa, liberare conditionata in noul cod de procedura penala, speta liberare conditionata, cerere liberare conditionata.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate