You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Incetarea contractului de intretinere batran

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Am încheiat cu un bătran contract de întreținere. Cum mă apăr dacă el vrea să îl „rupă”?

Încă din cele mai vechi timpuri se făceau anumite înțelegeri între persoanele în vârstă și persoanele mai tinere, pentru îngrijirea acestora în schimbul proprietății.

Astfel, în legislația românească a apărut conceptul contractului de întreținere prin care, persoana în nevoie se obligă să îi transfere proprietatea asupra casei unei alte persoane în schimbul întreținerii sale zilnice.

Ce înseamnă întreținere zilnică?

Prin întreținere zilnică se înțelege asigurarea nevoilor curente ale persoanei în nevoie, de alimente, îmbrăcăminte, tratament medical, achitarea contravalorii facturilor precum și însoțirea persoanei la medicii de specialitate.

Aceste acțiuni se vor modifica în funcție de nevoile concrete ale persoanei în întreținere.

Ce este important de cunoscut?

Contractul de întreținere poate înceta prin mai multe posibilități:

- persoana în întreținere decedează și astfel se finalizează și obligația persoanei care s-a obligat să o întrețină sau

- una dintre părți cere pe cale judecătorească anularea contractului;

Prima modalitate de încetare a contractului, în practică, nu ridică probleme, însă nu putem afirma același lucru despre cea de a doua variantă, cea a încetării contractului pe cale judecătorească.

De cele mai multe ori, persoana întreținută, în nevoie optează pentru încetarea contractului de întreținere pe cale judecătorească.

Cum putem să ne apărăm dacă persoana întreținută solicită instanței încetarea contractului?

În legislația românească este prevăzut că în momentul în care bătrănul sau persoana în nevoie solicită încetarea contractului din vina exclusivă a celeilalte părți, atunci nu va restitui banii achitați de acesta din urma.

De ce a fost instituită o astfel de normă?

De foarte multe ori persoanele în vârstă sau în nevoie erau „păcălite” de persoanele cu care încheiau contractele de întreținere pentru obținerea casei, iar după încheierea contractului persoanele care se obligau să acorde îngrijire zilnică nu se mai prezentau.

Pentru a evita aceste situații, în care persoanele în nevoie nu se pot apăra, a instituit regula nerestituirii sumelor de bani investite de persoana care s-a obligat să îi ofere întreținere.

Pot exista însă situații în care persoana în nevoie să fie de rea-credință?

Răspunsul la această întrebare este da. În practică au fost întâlnite foarte multe situații în care persoanele întreținute au introdus cereri abuzive, având ca scop încetarea contractului fără să mai achite sumele datorate către cealaltă parte.

Mai există în practica instanțelor situații în care persoanele în vârstă, fie pe fondul afecțiunilor medicale, fie din alte motive au devenit violente cu întreținătorii săi, ulterior indicând că aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile asumate în contract.

Cum mă pot apăra dacă sunt întreținător și persoana în vârstă este de rea-credință?

Având în vedere că este vorba de o prestație periodică în natură, prin procurarea de alimente, medicamente și cele necesare traiului zilnic, întreținătorul, în primul rând, trebuie să păstreze toate bunurile de la achiziții.

De asemenea, întreținătorul trebuie să păstreze toate facturile și bonurile de la utilități, precum și scrisorile medicale sau rețele prescrise de medicul de specialitate.

În măsura în care pe perioada contractului de întreținere se renovează casa, întreținăturul trebuie să păstreze contractul de prestării servicii, precum și chitanțele și facturile materialelor folosite.

Nu în ultimul rând, este indicat ca întreținătorul să aibă și anumiți martori, care să nu fie rudă cu acesta, pentru a atesta, într-un eventual proces, faptul că întreținătorul și-a îndeplinit obligațiile.

De ce sunt importante aceste aspecte?

Într-un eventual proces în care persoana în vârstă va invoca faptul că întreținătorul nu și-a îndeplinit obligațiile și nu are ce sume să îi înapoieze, acesta din urmă, în măsura în care are martori, bonuri, chitanțe, facturi, va demonstra instanței de judecată faptul că persoana în vârstă este de rea-credință.

Pe cale de consecință, instanța de judecată va putea înceta contractul și va putea obliga persoana în vârstă să îi achite întreținătorului sumele achitate ca urmare a prestării întreținerii zilnice.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate