You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Infractiune viol drepturi victima

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ce drepturi are victima unui viol?

Infracțiunea de viol prevăzută de art. 218 Cod penal are ca scop sancționarea faptelor care reprezintă o încălcare gravă, directă a libertății sexuale a persoanei.

De asemenea, tot prin infracțiunea de viol se poate aduce atingere și altor valori, cum ar fi dreptul la viață, la integritate corporală și sănătate, la libertate fizică și psihică, demnitate umană.

Având în vedere faptul că este o infracțiune care este în strânsă legătură cu libertatea sexuală a persoanei, trebuie precizat că subiectul activ al infracțiunii (făptuitorul) poate fi ORICE persoană, iar subiectul pasiv al infracțiunii (victima), de asemenea, poate fi ORICE persoană.

De ce este importantă această mențiune? De-a lungul timpului, legislația penală s-a modificat, iar în mod greșit s-a reținut de către populație faptul că infracțiunea de viol poate fi comisă doar de un bărbat. Astfel, putem avea subiect activ (făptuitor) atât de sex masculin, cât și de sex feminin.

ATENȚIE! În varianta tip prevăzută de Codul penal, cercetarea penală asupra infracțiunii de viol începe doar după depunerea plângerii prealabile de către victima infracțiunii.

Având în vedere că dosarul de urmărire penală se deschide doar după depunerea plângerii de către victimă trebuie să indic că victima are dreptul de a formula și depune plângerea maximum 3 luni de la data comiterii infracțiunii, conform dispozițiilor procedurale.

În aceste condiții, primul pas pe care trebuie să îl facă victima unui viol este să anunțe autoritățile despre săvârșirea infracțiunii.

Ulterior, recomandarea este ca victima să apeleze la un avocat pentru a afla, în concret, drepturile și obligațiile pe care le are în cursul urmăririi penale.

Printre cele mai importante drepturi pe care le are victima violului este dreptul de a beneficia de asistență juridică din partea unui avocat în cursul procesului, atât în fața poliției, procurorului, cât și în fața instanței de judecată.

Un alt drept important pe care îl are victima violului este dreptul de a se constitui parte civilă în cadrul procesului penal.

Ce implică acest drept și de ce e important? Partea civilă este reprezentată de victima infracțiunii care are anumite pretenții civile de la infractor. În acest sens, dacă victima infracțiunii a suferit un prejudiciu, o pagubă o poate recupera de la infractor.

În cazul infracțiunii de viol, prejudiciul poate fi reprezentat de banii achitați pentru efectuarea unor tratamente și investigații medicale, sumele de bani achitate cu titlu de onorariu pentru avocat și lista nu se finalizează aici.

Având în vedere că este o infracțiune asupra libertății sexuale a persoanei, despre consimțământul acesteia cu privire la întreținerea relațiilor intime care a fost încălcat, deseori victimele au nevoie de terapie psihologică.

Unul dintre cele mai întâlnite diagnostice este cel de Sindrom de stres post-traumatic, care, de cele mai multe ori, are repercusuni grave asupra calității vieții unei persoane.

În acest sens, cheltuielile pe care le face victima cu terapiile psihologice, intră în prejudiciul produs ca urmare a comiterii înfracțiunii de viol.

ATENȚIE! Pe lângă prejudiciul material (paguba) pe care victima îl poate solicita în cursul procesului penal (exemplele fiind enunțate anterior), aceasta poate solicita și obligarea făptuitorului la plata de daune morale ca urmare a suferințelor psihice la care a fost supusă.

Revenind la aspectele ce implică acest drept al victimei, trebuie menționat că pentru a beneficia de recuperarea cheltuielilor și de daune morale, victima violului trebuie să facă o cerere prin care precizează organului de poliție sau procurorului sau judecătorului faptul că aceasta dorește să se constituie parte civilă, indicând și prejudiciul său.

Până când se poate formula o astfel de cerere? Potrivit dispozițiilor procedural penale, cererea de constituire parte civilă poate fi formulată până la începerea cercetării judecătorești, adică la poliție sau la parchet sau chiar în fața judecătorului.

Având în vedere faptul că am inclus în cadrul prejudiciului sau cheltuielilor ce pot fi recuperate și costurile terapiei psihologice, se poate pune întrebarea „Îmi pot schimba cuantumul cheltuielilor solicitate în cadrul cererii de constituire parte civilă?”. Răspunsul este afirmativ, se poate formula în cadrul procesului penal cerere de majorare pretenții civile în funcție de documentele justificative (facturi, bonuri, chitanțe) pe care le deține victima violului.

Un alt drept important pe care îl are victima unui viol este în strânsă legătură cu dreptul de a beneficia de asistență juridică din partea unui avocat și anume dreptul de a propune administrarea de probe.

Iată motivul pentru care se afirmă că unul dintre cele mai importante drepturi pe care îl are victima este cel al asistenței juridice din partea unui avocat, acesta poate să efectueze în numele victimei toate cererile și demersurile pentru ca drepturile acesteia să fie aplicate în cursul procesului penal.

Revenind la dreptul victimei de a propune administrarea de probe, aceasta printr-o cerere formulată îi poate solicita procurorului să se utilizeze în cadrul dosarului de urmărire penală anumite probe care sunt relevante pentru soluționarea cauzei.

Spre exemplu, aceasta poate solicita procurorului să se administreze proba cu expertiza medico-legală la INML, prin care se pot aduna probe biologice prin care se poate identifica făptuitorul, infractorul, în cazul în care identitatea acestuia nu este cunoscută, precum și constatarea săvârșirii violului.

În momentul relațiilor intime, corpul uman produce anumite substanțe biologice care sunt purtătoare de ADN. În măsura în care este colectată o probă biologică și se poate extrage ADN-ul din aceasta, șansele de identificare a făptuitorului, a infractorului, atunci când nu este cunoscut, sunt mult mai mari.

Și nu în ultimul rând, trebuie menționat un alt drept al persoanei vătămate, care și acesta este în strânsă legătură cu dreptul de a beneficia de asistență juridică din partea unui avocat, este dreptul de a contesta durata soluționării cercetării penale.

Anume, în practică sunt situații când cercetarea în cadrul dosarului penal poate să dureze foarte mult, câțiva ani, mai ales atunci când victima violului are o poziție procesuală pasivă.

Pentru aceste situații, când cercetarea de către poliție sau procuror durează prea mult, victima violului poate formula o cerere judecătorului prin care să solicite stabilirea unui termen în care procurorul și polițiștii să fie obligați să finalizeze urmărirea penală.

REȚINEȚI:

- Atunci când se săvârșește un viol leguitorul român a prevăzut drepturi și obligații atât pentru infractor, cât și pentru victima infracțiunii, printre care:

· dreptul de a fi asistat sau reprezentat de un avocat;

· dreptul de propune administrarea de probe, de a ridica excepții și de a pune concluzii

· dreptul de a se constitui parte civilă  - prin care victima poate primi o sumă de bani în situația în care suferă o pagubă, un prejudiciu.

- În varianta tip cercetarea penală începe doar la plângerea prealabilă a victimei, care poate fi depusă în termen de maximum 3 luni de la data comiterii infracțiunii.

Iată un extras dintr-o decizie a Curții de Apel București cu privire la infracțiunea de viol:

„PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

[...]

În baza art. 218 alin. (1) Cod penal condamnă pe inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de viol.

În baza art.397 Cod procedură penală coroborat cu art. 1357 Cod civil obligă pe inculpatul G___ să plătească părţilor civile următoarele sume de bani, cu titlu de daune morale:

3000 de euro, în echivalent în lei, la cursul BNR, de la data plăţii, pentru partea civilă N______; 3000 de euro, în echivalent în lei, la cursul BNR, de la data plăţii, pentru partea civilă A________; 1500 de euro, în echivalent în lei, la cursul BNR, de la data plăţii, pentru partea civilă P______.

În baza art. 397 Cod procedură penală coroborat cu art. 1357 Cod civil obligă pe inculpatul M_____, să plătească părţii civile C_____, suma de 1500 de euro, în echivalent în lei, la cursul BNR, de la data plăţii, cu titlu de daune morale.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.07.2020”.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate