You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Infractiunea de luare de mita medic

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Luarea de mită sau oferirea de cadouri medicilor?

Pentru că este de actualitate, având în vedere răspândirea rapidă a infecției cu noul Coronavirus SARS-CoV-2, atenția persoanelor se fixează pe conduita medicilor în tratarea persoanelor infectate.

Fiind organizate mai multe evenimente pentru strângerea de fonduri în vederea achiziționării de elemente necesare pentru a desfășura activitatea ( combinezoane, măști etc.) se poate pune problema dacă medicii răspund penal atunci când sunt primite astfel de „ajutoare” din partea organizațiilor, fundațiilor sau chiar din partea persoanelor fizice.

În primul rând, pentru ca medicii să fie răspunzători din punct de vedere penal pentru infracțiunea de luare de mită, aceștia trebuie să îndeplinească o condiție indispensabilă, anume să aibă calitatea de funcționar public, fiind amplu dezbătută în domeniul juridic  această calitate a medicului.

ATENȚIE! I.C.C.J prin Decizia nr. 26/03.12.2014 a hotărât că  medicul care este angajat cu contract de muncă la un Spital public sau la o altă unitate de tratament din sistemul public va răspunde pentru infracțiunea de luare de mită.

Chiar dacă medicul este angajat la o clinică privată (persoană juridică de drept privat), răspunderea penală nu este înlăturată, ci va răspunde pentru o variantă atenuată a infracțiunii de luare de mită, deoarece activitatea desfășurată de medici este o activitate desfășurată cu publicul.

În aceste condiții, iată ce trebuie să știți despre infracțiunea de luare de mită:

Luarea de mită este infracțiunea prin care funcționarul public primește sau pretinde sume de bani ori alte foloase care nu i se cuvin ( de exemplu produse agroalimentare) pentru a îndeplini, urgenta sau neîndeplini o acțiune ce intră în îndatoririle de serviciu ale acestuia.

Un exemplu revelant este atunci când rudele unui pacient internat la un spital public oferă o sumă de bani unei asistente medicale pentru ca aceasta să efectueze cu prioritate tratamentul medical al pacientului.

În primul rând, caracteristic acestei infracțiuni este rezultatul urmărit de făptuitor, anume obținerea unor sume de bani sau a altor foloase pentru îndeplinirea, neîndeplinirea sau urgentarea îndatoririlor pe care acesta le are cuprinse în fișa postului.

Modalitățile în care această infracțiune poate fi comisă sunt:

  • pretinderea, cererea unei sume de bani;
  • acceptarea unei sume de bani;
  • acceptarea promisiunii unei sume de bani.

De asemenea, scopul pentru care se atribuie o sumă de bani poate fi:

  • îndeplinirea, efectuarea unei acțiuni, deși făptuitorul era obligat să o îndeplinească prin fișa postului;
  • neîndeplinirea unei acțiuni;
  • urgentarea sau întârzierea unei acțiuni;

Astfel stabilit cadrul legal, iată ce trebuie să știți în legătură cu faptele comise de medici:

În rândul populației, din cauza dorinței de a rezolva problema întâmpinată rapid și prompt, s-a generat „obiceiul” de a oferi medicului diferite foloase materiale (bani, produse agricole etc.).

În această situație, se pune problema dacă acțiunea de a primi de la pacienți diferite sume de bani sau alte foloase materiale se încadrează în infracțiunea de luare de mită sau  în donația prevăzută de Codul civil.

Articolul 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2003 oferă pacientului dreptul de a oferi angajaților (asistente medicale, medici, infirmiere etc.) sau chiar spitalului sau unității medicale plăți suplimentare sau donații.

Deși acest drept este prevăzut expres de lege I.C.C.J. prin Decizia nr. 19/04.06.2015 a hotărât că medicul va răspunde penal dacă pretinde sau primește sume de bani sau alte donații de la pacienți deoarece, în forma în care se realizează această acțiune, nu reprezintă o faptă justificativă, astfel cum este definită de legislația penală, nefiind exercitat un drept al pacientului.

În aceste condiții, revenim la întrebarea inițială, „vor răspunde medicii din punct de vedere penal dacă primesc „ajutoare” din rândul populației?”. Răspunsul este NU.

Echipamentul medical și elementele necesare pentru tratarea persoanelor infectate cu Coronavirus SARS-CoV-2 nu vor fi atribuite unui anumit medic în vederea îndeplinirii, urgentării atribuțiilor de serviciu, ci acestea sunt atribuite UNITĂȚII MEDICALE pentru a fi utilizate de medici și de asistente medicale pentru a le utiliza în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. În acest caz sunt incidente dispozițiile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2003.

Înainte de a concluziona, trebuie să subliniez că medicii, în situația în care săvârșesc acțiuni care se încadrează în sfera infracțiunii de luarea de mită, chiar dacă există acest drept ca unitatea spitalicească să primească donații, vor raspunde penal.

Sancțiunile prevăzute de art. 289 Cod penal, pentru medicii care primesc, pretind sau acceptă promisiunea unei sume de bani pentru îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea sau întârzierea unei acțiuni ce intră în îndatoririle de serviciu, va fi sancționat penal cu pedeapsa închisorii de la 3 la 10 ani și înterzicerea de a ocupa profesia sau activitatea.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate