You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Jurisprudenta stramutare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

jurisprudenta stramutare:

Intr-o speta, s-a retinut urmatoarele:

  • La data de ….. , a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe cerer ea petentului …..prin care s-a solicitat strămutarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. …..privind stramutarea cauzei penale nr….. a Judecatoriei …..

In motivarea cererii petentul a aratat, in esenta, faptul ca a fost trimis in judecata prin rechizitoriul nr…..pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 335 alin. 1 cod penal, cauza fiind inregistrata la Judecatoria ….

Petentul a aratat ca imparţialitatea judecătorilor investiti la Judecatoria …..cu solutionarea cauzei penale nr. ….., in care are calitatea de inculpat, este afectata de faptul ca politistii care au constatat pretinsa fapta penala retinuta in sarcina sa isi desfasoara activitatea la Politia Orasului … cu sediul in apropierea judecatoriei investite cu solutionarea cauzei penale.

In aceste conditii si tinand seama de faptul ca acuza politistii care au constatat pretinsa fapta penala retinuta in sarcina sa de coruptie, este putin probabil ca intr-un oras cu xxxxx de locuitori, in care judecatorii, procurorii, politistii se cunosc  …..garantia ca prezumtia de nevinovatie va fi respectata si in cazul sau.

In acest sens petentul a invocat faptul ca judecatorul investit la Judecatoria,,,,,, cu solutionarea cauzei nr….. i-a respins in mod nelegal solicitarea de administrare a probei cu inscrisuri, fiind respinsa de un alt judecator si cererea de recuzare pe care a formulat-o impotriva judecatorul ui de caz.

Din inscrisurile depuse de petent la dosarul prezentei cauze, rezulta existenta unei suspiciuni rezonabile ca imparţialitatea judecătorilor investiti la Judecatoria…… cu solutionarea cauzei nr…… este afectata.

Potrivit a rt. 11 si 20 din Constitutia Romaniei, Conventia Europena a Drepturilor Omului reprezinta un drept intern prioritar in aplicare astfel ca, problema impartialitatii instantei trebuie analizata si din perspectiva mecanismului Conventiei EDO.

Or, potrivit art. 6 CEDO, orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale de catre o instanta impartiala care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii penale indreptate impotriva sa.

Astfel, in Hotararea De Cubber contra Belgiei, printre altele, se arata posibilitatea testarii impartialitatii in numeroase cai, fiind necesar a fi facuta o distinctie……, referitoare la parerea personala a judecatorului si o abordare obiectiva, in care sa se aiba in vedere suficienta garantiilor pe care le poate oferi acesta.

In acest sens, CEDO a conceput un mecanism de analizare a impartialitatii instantelor, care cuprinde doua analize distincte, pe baza a doua criterii individuale, care necesita o abordare separata: criteriul subiectiv si criteriul obiectiv.
In analizarea criteriului obiectiv “va trebui determinat, daca in afara conduitei personale a judecatorului, exista fapte dovedite de natura a ridica indoieli in ceea ce priveste impartialitatea acestuia. In aceasta privinta, chiar si aparentele pot capata importanta.” (Hauschildt contra Danemarcei).

Cu adevarat importanta este perceptia despre realizarea actului de justitie, fiind relevante statuarile CEDO din Cauza Micallef:

“Ceea ce este in discutie reprezinta increderea pe care un tribunal al unei societati democratice trebuie sa o inspire publicului. De aceea, un judecator asupra caruia planeaza o frica legitima de impartialitate este necesar a fi retras.” (Micallef, paragraf 98)

In aceasta privinta, chiar si aparentele pot avea o anumita importanta sau, altfel spus, justitia nu trebuie doar facuta, ci trebuie a fi vazuta ca este facuta. ( hotararea De Cubber, CEDO )

Avand in vedere existenta unei suspiciuni rezonabile ca imparţialitatea judecătorilor investiti la Judecatoria ……cu solutionarea cauzei nr…….este afectata, in baza art. 6 din CEDO si art. 74 alin. 2 Cod procedura penala va fi admisa cererea formulata de petentul …….si stramutata cauza penală nr. ……de la Judecatoria ……la Judecatoria Sector 2 Bucuresti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulata de petentul …..privind stramutarea cauzei penale nr. ……a Judecatoriei…..

Stramuta judecarea cauzei penale nr……de la Judecatoria …… la Judecatoria Sector 2 Bucuresti.

Pastreaza actele de procedura îndeplinite.

Cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.

Definitiva.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate