You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Mai pot recupera banii dați cu împrumut prietenilor?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Există situații în care multe persoane, din dorința de a ajuta, oferă bani cu împrumut prietenilor și, ulterior, aceștia din urmă se fac „nevăzuți”. În multe din cazuri, în situația în care nu a fost împrumutată o sumă considerabilă, persoanele preferă să nu efectueze niciun demers pentru recuperarea sumelor de bani, în schimb îi mai pot recupera dacă sunt acordate sume considerabile?

Potrivit legislației naționale, această acțiune a unei persoane de a remite, da unei alte persoane o sumă de bani pentru o anumită perioadă de timp poartă denumirea de contract de împrumut de consumațiune.

Din punct de vedere legal, pentru a remite o sumă de bani unei alte persoane este necesar să fie încheiat un contract scris în acest sens.

Însă, există situații când, fiind de bună credință, persoana care acordă suma de bani cu titlu de împrumut nu dorește sau nu se gândește să încheie un contract care să ateste existența împrumutului.

Iată de trebuie să știi când acorzi bani cu titlu de împrumut:

- trebuie să încheiei un contract în formă scrisă – nu este necesar să fie un contract încheiat la notar sau să fie neapărat într-un format tipărit, ci doar să conțină datele de identificare ale fiecărei persoane, să fie trecută suma de bani care se acordă cu titlu de imprumut și termenul de restituire;

- trebuie să ai cel puțin un martor – ce este important de subliniat este că martorul nu trebuie să fie rudă cu persoanele în cauză, ci prieten sau cunoștință și trebuie să asiste ori la încheierea contractului ori la momentul când se acordă suma de bani, dacă nu se acordă prin transfer bancar;

- vorbește în scris cu persoana cu care ai încheiat împrumutul și păstrează conversațiile cu aceasta, pot fi folosite ca probă în eventualitatea unui proces;

- acordă banii prin intermediul tranferului bancar și păstrează extrasul de cont sau ordinul de plată - și acestea pot fi folosite în cadrul unui eventual proces.

Însă, în măsura în care totuși nu a fost încheiat un contract de împrumut și nu am urmat pașii anteriori se mai pot recupera banii?

Răspunsul este depinde. În principiu, sumele de bani pot fi recuperate doar dacă se introduce pe rolul instanțelor judecătorești o acțiune prin care se solicită obligarea prietenului la plata sumelor de bani acordate cu titlu de împrumut.

În cadrul procesului intentat, persoana care a acordat sumele de bani cu împrumut, trebuie să dovedească existența împrumutului dintre acesta și prietenul său.

Astfel, în măsura în care nu a fost încheiat un contract de împrumut se pot recupera sumele de bani acordate doar dacă există o dovadă că acele sume au fost achitate.

Cum pot dovedi existența împrumutului dacă nu am contract?

În principiu, în măsura în care, din motive de loialitate, bune credință sau alte asemenea motive, nu a fost încheiat contractul în formă scrisă, se poate dovedi existența împrumutului prin:

- conversații scrise – fie prin e-mail, Whatsapp sau SMS, în cadrul cărora să fie surprinse discuții despre împrumut în sensul acordării sumelor de bani ori să fie o surprinsă o recunoaștere a împrumutatului;

- martori – care să nu fie rudă cu persoanele în cauză și care să fi asistat ori la discuții premergătoare împrumutului ori la momentul când a fost remisă suma de bani, în măsura în care împrumutul a fost acordat prin numerar;

- extras de cont/ordin de plată – cu privire la suma ce a fost achitată cu titlu de împrumut;

- înregistrări audio din convorbirea telefonică cu împrumutatul prin care să se ateste sau să se recunoască existența împrumutului;

- înregistrări video în cadrul cărora să fie surprinse imagini ori cu momentul acordării sumei de bani ori cu împrumutatul care recunoaște existența împrumutului;

ATENȚIE! Pentru a nu săvârși infracțiunea de violarea vieții private, înregistrarea video trebuie să fie realizată DOAR PE SPAȚIUL PUBLIC.

În aceste condiții, în măsura în care persoana care a remis suma de bani și care nu deține un contract de împrumut scris, poate solicita instanței de judecată obligarea împrumutatului să achite sumele de bani datorate precum și dobânda legală.

Până când pot sa introduc o astfel de acțiune?

Potrivit legislației în vigoare, persoana care a împrumutat o sumă de bani altei persoane poate să ceară în instanță obligarea acestuia în termen de 3 ani de la data când împrumutatul trebuia să restuituie suma împrumutată.

O acțiune introdusă peste acest termen va fi respinsă pe motiv că s-a împlinit termenul de prescripție.

Ce însemnă prescripția? Se sterge dreptul meu de a primi înapoi suma împrumutată?

Dreptul de a primi suma împrumutată de la prieten nu se sterge prin interenirea prescripției, în schimb dreptul persoanei care a împrumutat suma de bani  să solicite autorităților publice (instanță de judecată, poliție) ajutorul pentru recuperarea sumelor de bani se șterge după 3 ani.

Practic, persoana care a împrumutat va avea în continuare dreptul să primească banii înapoi însă nu va mai avea dreptul să întroducă o cerere de chemare în judecată prin care să solicite instanței obligarea împrumutatului să achite sumele de bani datorate.

Astfel, pentru a se asigura că pot primi sumele de bani datorate persoanele în cauză trebuie să vorbească cu un avocat și să introducă o cerere de chemare în judecată în cel mult 3 ani.

Iată o decizie a Judecătoriei Sectorului 1 București

Prin cererea de chemare în judecată introdusă  și înregistrată sub nr. de mai sus pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, reclamantul C____ F_______, în contradictoriu cu pârâtul I____ M____, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea acestuia la plata sumei de _____ lei, cu titlu de datorie restantă şi a dobânzii legale aferente aplicabilă de la 10.08.2020 şi până la plata efectivă. Totodată, a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat, în esenţă, faptul că, în baza relaţiei de prietenie pe care a avut-o cu pârâtul, i-a împrumutat acestuia suma de _____ lei, la data de 09.09.2019, încheind în acest sens un contract în prezenta martorului A____ M____ O_____.

[...]

Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul C_____ F____ în contradictoriu cu pârâtul I____ M_____ având CNP _____________, cu domiciliul în Bucureşti.

Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de            lei, cu titlu de împrumut nerestituit.

Obligă pârâtul la plata către reclamant a dobânzii legale penalizatoare, calculate conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din O.G. nr. 13/2011, de la data de 10.08.2020 şi până ladata plăţii integrale a debitului principal.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate