You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Mandatul European de arestare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Mandatul European de arestare (MEA) este decizia juridica a unui stat membru in vederea arestarii si predarii de catre un alt stat membru a unei persoane cautate pentru efectuarea urmaririi penale, judecatii sau in scopul executarii unei pedepse/masura de siguranta privativa de libertate.

Aceasta procedura a Mandatului european de arestare se realizeaza pe baza principiului recunoasterii reciproce pentru  faptele pedepsite de legea statului care emite acest mandat si care sunt pedepsite cu privarea de libertate de un an sau mai mult.

Cine emite acest mandat european de arestare?

In Romania, conform art. 85 alin. 1 din Legea 302/2004, autoritatea emitenta este instanta de judecata competenta sa judece cauza pentru fiecare ciclu procesual, respectiv:

- in faza de urmarire penala, se emite de catre judecatorul de drepturi si libertati ce va fi desemnat de presedintele instantei;

- in faza de judecata, se emite de catre judecatorul desemnat de presedintele primei instante;

- in faza de executare, este emis de catre judecatorul desemnat de presedintele instantei de executare.

Cine sesizeaza instanta de judecata in vederea emiterii mandatului european de arestare?

Instantele de judecata se pot sesiza din oficiu cu privire la necesitatea unui mandat european de arestare insa competenta de sesizare a acesteia apartine procurorului, dupa cum urmeaza:

- in faza de urmarire penala, competenta aparține procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală;

- in faza de judecata, competenta apartine procurorului de la parchetul de pe lângă instanta de fond, indiferent dacă mandatul european de arestare a fost emis de prima instanță sau de instanța ierarhic superioară, cu exceptia situației în care urmărirea penală a fost efectuată de Direcția Națională Anticorupție;

- in faza de executare, competenta apartine procurorului de la parchetul de pe lângă instanta de fond, cu exceptia situației în care urmărirea penală a fost efectuată de Direcția Națională Anticorupție;

Care sunt conditiile pentru emiterea unui mandat european de arestare?

Art. 88 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, pentru emiterea unui mandat european de arestare trebuie ca:

- persoana pentru care se solicita mandat se afla pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene;

- mandatul de arestare preventiva sau mandatul de executare a inchisorii/ detentiunii pe viata este valabil;

- si nu a intervenit prescriptia raspunderii penale sau a executarii pedepsei ori amnistia sau gratierea;

- pedeapsa aplicata sau restul de pedeapsa ramas de executat sa fie de un an sau mai mare ori detentiunea pe viata.

In cazul in care se solicita un mandat european de arestare pentru exercitarea urmaririi penale sau a judecatii, pedeapsa prevazuta trebuie sa fie detentiunea pe viata sau inchisoare de 2 ani sau mai mare iar in cazul masurilor privative de libertate, durata masurii trebuie sa fie de 6 luni sau mai mare.

RETINETI!

Chiar daca sunt indeplinite toate aceste conditii, emiterea mandatului european de arestare nu este obligatoriu!

Astfel, judecatorul are o serie de criterii pentru a analiza necesitatea si oportunitatea emiterii unui mandat european, respectiv in functie de natura infractiunii, antecedentele penale, varsta persoanei precum si celelalte imprejurari concrete ale cauzei.

Ce solutii are instanta?

Dupa verificare acestor conditii, instanta competenta:

- poate emite mandatul european de arestare si totodata este obligata sa supravegheze luarea masurilor pentru traducerea si transmiterea acestuia;

- poate constata ca nu sunt indeplinite conditiile si refuza emiterea unui mandat european de arestare.

Atentie!

Refuzul instantei de judecata de a emite mandatul trebuie sa imbrace forma unei incheieri motivate pe care procurorul o poate ataca cu contestatie, in termen de 3 zile de la comunicare.

In cat timp se emite mandatul european de arestare?

Procedura solutionarii si emiterii mandatului de arestare este, de principiu, urgenta dar cu toate acestea, termenul difera dupa cum persoana cautata consimte sau nu la predare.

Astfel ca, in cazul in care persoana este de acord cu predarea sa statului emitent decizia definitiva se ia in termen de 10 zile de la data consimtamantului. In caz de refuz, acest termen este de 60 de zile si se calculeaza de la data arestarii persoanei cautate.

Exista si cazuri particulare cand mandatul european de arestare nu poate fi executat in termenele indicate mai sus motiv pentru care, odata cu indicarea motivelor in concret, autoritatea judiciara poate solicita prelungirea termenului cu cate 30 de zile.

In cazul in care, pana la expirarea acestor termene mandatul european de arestare nu a putut fi executata, in cazul in care persoana se mai afla in detentie, aceasta este pusa in libertate.

Exista cazuri in care autoritatea competenta este obligata sa refuze executarea mandatului european ?

Raspunsul este unul pozitiv intrucat legislatia europeana apara cetatenii tarilor membre de eventuale abuzi motiv, atunci cand:

- infractiunea indicata este acoperita de amnistie in statul membru de executare;

- din informatiile existente rezulta ca persoana cautata a fost judecata definitiv intr-un stat membru pentru aceeasi fapta iar pedeapsa a fost executata sau nu mai poate fi executata in conformitate cu legislatia din acel stat;

- din cauza varstei persoanei care face obiectul mandatului european de arestare nu poate sa raspunda penal pentru faptele din mandat, in temeiul dreptului statului unde ar urma sa execute pedeapsa;

- mandatul de arestare a fost emis in scopul urmaririi sau condamnarii unei persoane pe motiv de sex, rasa, religie, etnie, nationalitate, limba, opinie politica, orientare sexuala, etc.

Care sunt drepturile persoanei in cazul in care este arestata?

Trebuie sa aveti in vedere ca persoana poate fi arestata doar dupa audierea sa in prezenta unui avocat ales sau din oficiu iar daca persoana nu intelege limba tarii, aceasta are dreptul la un traducator si interpret.

In caz de arestare, persoana trebuie sa fie informata in scris asupra mandatului european de arestare precum si faptul ca poate consimti sau nu la predare iar in caz de refuz, aceasta trebuie audiata de catre un judecator.

Totodata, persoana are dreptul de a informa, fata intarzieri nejusitificate, autoritarile consulare si un membru de familie despre privarea sa de libertate.

Se poate contesta decizia de extradare?

Aceasta posibilitate difera in functie de consimtamantul persoanei ce face obiectul mandatului european de arestare.

Altfel spus, in cazul in care persoana a consimtit la extradare, ea nu o mai poate contesta   iar in cazul in care persoana a refuzat, decizia de extradare poate fi contestata.

Mai jos regasiti un extras dintr-o Inchiere de admitere a punerii in executare a unui mandat european de arestare:

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite sesizarea formulată de B________ B_ B_ B____ B_____ B_ B___ B________.

În temeiul art. 104 din Legea nr.302/2004 republicată dispune punerea în executare a mandatului european de arestare emis de către autorităţile judiciare din Olanda, la data de __.__.2021, împotriva persoanei solicitate R______ R______ R______.

Dispune predarea persoanei solicitate R______ R______ R______ către autorităţile judiciare din Olanda cu respectarea regulii specialităţii, conform art. 117 din Legea nr.302/2004, republicată.

Dispune arestarea persoanei solicitate R______ R______ R______ în vederea predării, pe o perioadă de 30 de zile, de la data încetării împrejurării care a determinat amânarea predării.

Se va constata faptul că, persoana solicitată, R______ R______ R______, a fost reţinuta din data de __.__.2121, ora 19:25 si până la data de __.__.2021, ora 19:25, apoi a fost arestată provizoriu începând din data de __.__.2021 pana la data de __.__. 2021 si apoi arestata la domiciliu de la data de __.__.2021 si pana la data de __.__.2021

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate