You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Pedeapsa conducere cu permis suspendat 2019

Bogdan Palade
Bogdan Palade

pedeapsa conducere cu permis suspendat 2019

Practica Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 3:

 

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

Dosar Nr…../P/2017

Ordonanta

Procuror ……, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București,

Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind pe ….,

CONSTAT:

Prin ordonanța din data de ……2017 sa dispus începerea urmăririi penale „in rem” pentru infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere (varianta III — având suspendată exercitarea dreptului de a conduce) prevăzută de art. 335 al.2 C.pen. constând în aceea că la data de ……2017 în jurul orei 0345 numitul …. a condus autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare B-….., pe Bd.l.C.Brătianu, sector 3, ocazie cu care a fost oprit pentru control de către un echipaj de poliție rutieră care a constatat că acesta avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule în perioada …..06.2017 — ……10.2017 ca urmare a săvârșirii unei contravenții la regimul circulației la data de …..2017 pe raza județului Dâmbovița.

Prin ordonanța din data de ……2018, confirmată de procuror la data de ….11.2018, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârșirea infr. prev. de art.335 al.2 C.pen. față de suspectul ……

Fiind audiat cu privire la săvârșirea faptei suspectul …. a declarat că în data de….08.2017 a condus autoturismul marca BMW cu nnr. de înmatriculare B-….., aflat în administrarea și utilizarea sa, pe Bd. I.C.Brătianu, sector 3, deși avea cunoștință despre faptul că are suspendată exercitarea dreptului de a conduce  vehicule. În perioada ….06.2018 — ….10.2017, intrucât a fost nevoit să se deplaseze la domiciliul tatălui său care era bolnav, acesta din urmă chiar decedând din cauza problemelor de sănătate la data de ….03.2018.

Analizând actele dosarului se constată că nu există un interes public în urmărirea faptei săvârșite de suspectul ….., în raport de conținutul faptei, (avea cunoștințe temeinice de conducerea unui vehicul), de modul și mijloacele de săvârșire ale acesteła (fapta sa nu a generat alte urmări), de împrejurările concrete de săvârșire a acestora, de scopul urmărit, de urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii; de persoana suspectului care nu este cunoscut cu antecedente penale, a colaborat cu organele de urmărire penală pentru aflarea adevărului fiind sincer, recunoscând comiterea faptei, de atitudinea acestuia după săvârșirea infracțiunii (a regretat comiterea faptei) iar suportarea cheltuielilor judiciare, reprezintă un avertisment pentru suspect de a se abține pe viitor de la comiterea de fapte antisociale și perioada de timp scursă de la comiterea faptei a fost suficientă pentru ca suspectul să-și îndrepte conduita antisocială, impunându-se o sancțiune mai blândă fată de persoana suspectului. în cuprinsul declarației sale, suspectul și-a exprimat acordul pentru a presta muncă neremunerată în folosul comunității.

Având în vedere că din materialul de urmărire penală rezultă că în cauză sunt aplicabile prevederile art. 318 alin. (1) și (2) din C. proc. pen., deoarece pentru infracțiunea săvârșită legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 3 ani și în raport de cele menționate, se constată că nu există un interes public în urmărirea acestuia motiv pentru care se va dispune renunțarea la urmărire penală și obligarea suspectului la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 30 de zile, suspectul exprimându-si acordul în acest sens, urmând a servi drept o măsură care să determine îndreptarea conduitei prin conștientizarea caracterului negativ al faptei sale și a necesității reevaluării modului de raportare la valorile sociale protejate de legea penală.

Față de cele expuse,

În temeiul art. 318 al.l, 2, 6 lit.c și 12 din C. proc. pen. modificat prin OUG 18/2016 rap. la art. 314 alin. (1) lit. b) din C. proc. pen.;

D I S P U N:

  1. RENUNȚAREA LA URMĂRIRE PENALĂ în cauza având ca obiect

infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere (varianta III -având exercitarea dreptului de a conduce suspendată) prevăzută de art.335 al.2 C.pen. comisă la data de …08.2017, cu privire la suspectul ….

  1. Suspectul va îndeplini obligația prestării unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 30 de zile, În afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă.
  2. Executarea obligației se va efectua în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 6 București, cu respectarea prevederilor art. 89 alin.(2) din Legea 253/2013 (o zi de muncă constă În 2 ore de activitate prestată efectiv) și ale art. 89 al (3) și (5) din Legea 253/2013 (D.G.A.S.P.C. Sector 6 urmând să Îndrume și verifice prestarea muncii și să elibereze o adeverință suspectului).
  3. În temeiul art. 318 alin.(7) C.proc.pen.., obligația dispusă va fi îndeplinită în termen de 6 luni de la comunicarea ordonanței.
  4. Se atrage atenția suspectului că, în caz de neîndeplinire cu rea-credință a obligațiilor în termenul stabilit, ordonanța se revocă în condițiile prevăzute de lege, nemaifiind posibilă o nouă renunțare Ia urmărire în aceeași cauză. Sarcina de a face dovada Îndeplinirii obligațiilor sau prezentarea motivelor de neîndeplinire a acestora revine suspectului.
  5. Sesizarea Judecătoriei Sector 3 București în vederea confirmării a soluției de renunțare la urmărire penală.
  6. Un exemplar al prezentei ordonanțe și dosarul cauzei se vor înainta judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sector 3 București în vederea confirmării soluției dispuse de procuror.
  7. În temeiul art. 274 alin.(l) C. proc. pen. cheltuielile judiciare în cuantum de 400 lei urmează a fi suportate de suspectul ….

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate