You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Pedeapsa conducere sub influenta bauturilor alcoolice

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Curtea de apel Ploiesti intr-un dosar a pronuntat urmatoarea solutie:

În baza art. 336 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală, stabileşte în privinţa inculpatului…… pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În baza art. 83 Cod penal dispune amânarea aplicării pedepsei de 10 luni închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 84 alin.1 Cod penal În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 85 alin. 2 lit.g) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere impune inculpatului obligaţia de a nu conduce niciun vehicul. În baza art.83 alin.4 Cod penal atrage atenţia inculpatului cu privire la consecinţele nerespectării măsurilor de supraveghere, a obligaţiilor ce îi revin sau în cazul săvârşirii unei infracţiuni. În baza art. 274 alin.(1) Cod procedură penală obligă pe inculpatul … la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate