You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Pedeapsa cumparare influenta

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ce pedepse riscă persoanele care cumpără influență?

Corupția, din păcate, face parte din cotidian, fiind o problemă care este larg răspândită și care ocupă primele pagini ale ziarelor.

Problemele generate de fenomenul corpuției s-au extins pe teritoriul României încă din perioada comunistă. Chiar dacă legislația penală din acestă perioadă sancționa drastic fenomenul corupției, totuși, în rândul populației se obișnuia să se apeleze la „atenții și cadouri” pentru rezolvarea problemelor dar și pentru a avea „pile”.

Cumpărarea de influență este una dintre cele mai răspândire infracțiuni de corupție. Am putea aprecia că această infracțiune  este „o dare de mită pe seama” unui funcționar public.

Astfel, la fel ca și traficul de influență, cumpărarea de influență reprezintă, în esență, o speculare, o exploatare a influenței pe care o persoană o are sau lasă să se creadă că o are asupra unui funcționar public, fiind denumită în mod popular această infracțiune prin termenul de „pile”.

Cumpărarea de influență este o infracțiune aflată în strânsă legătură cu infracțiunea de trafic de influență, dar aceastea două nu sunt corelative, astfel poate exista infracțiunea de cumpărare de influență FĂRĂ A EXISTA infracțiunea de trafic de influență.

Ce semnificație are noțiunea de funcționar public?

Potrivit dispozițiilor legale, funcționarul public este acea  persoană care este numită într-o funcție publică și care exercită prerogative de putere publică. Astfel, persoana care este funcționar public are atribuții și responsabilități în scopul realizării prerogativele puterii legislative, executive și judecătoresți.

Iată câteva exemple concludente:

 • prefect;
 • primar;
 • polițist;
 • jandarm;
 • secretar în minister;
 • secretar al unității administrativ-teritoriale etc.

Un alt aspect important care trebuie să fie analizat este dat de înțelesul noțiunii de influență. Noțiunea de „influență” trebuie înțeleasă în sensul de capacitate, aptitudine a unei persoane de a avea un impact, de a produce o schimbare în comportamentul unei persoane.

În concret, atunci când o persoanp are influnță asupra unui funcționar public (înseamnă că are capacitatea anterior menționată, iar atunci când se lasă să se creadă  că acea persoană  are influență aspra unui funcționar public însemnă că aceasta va crea o imagine eronată (falsă) asupra capacității anterior menționată.

În aceste condiții, iată ce trebuie să știți despre infracțiunea de cumpărare de influență:

În primul rând, ne punem întrebarea „cine poate comite această infracțiune?”. Subiectul activ (făptuitorul, infractorul) nu este circumstanțiat, adică infracțiunea poate fi comisă de ORICE PERSOANĂ, inclusiv de o persoană juridică.

Asemănătoare cu infracțiunea de dare de mită, cumpărarea de influență poate fi comisă și prin intermediul altei persoane. Persoana interpusă nu va răspunde penal în calitate de autor, ci va răspunde în calitate de complice sau de instigator.

Spre exemplu, dacă o persoană oferă o sumă de bani secretarei primarului, aceasta lăsând să seînțeleagă faptul că are influență asupra primarului în luarea deciziilor care țin de atribuțiile de serviciu ale acestuia, iar suma de bani oferită de făptuitor va fi remisă, dată efectiv prin intermediul șoferului făptuitorului, atunci șoferul va răspunde pentru complicitate la infracțiunea de cumpărare de influență.

Un aspect esențial pentru existența acestei infracțiuni este că acțiunile făptuitorului, de dare sau oferire de bani sau de alte foloase materiale unei persoane care are influență asupra unui funcționar public, să se producă cu scopul de a îndeplini un act care intră în îndatoririre de serviciu ale funcționarului public.

Dacă reluăm exemplul de mai sus, făptuitorul oferă suma de bani secretarei primarului pentru ca aceasta din urmă să își exercite influența asupra primarului pentru eliberarea unei autorizații de construire.

Cum se poate comite această infracțiune?

Textul de lege, art. 292 Cod penal, prevede că aceasta se poate realiza în 3 modalități:

 • promisiunea;
 • oferire;
 • darea unei sume de bani sau de alte foloase;

Care este diferența dintre aceste modalități?

Prin promisiune făptuitorul își ia angajamentul că în viitor îi va oferi o sumă de bani sau alte foloase materiale unei persoane care are influență asupra funcționarului public. Prin oferire făptuitorul îi prezintă, îi infățisează, îi arată sumele de bani sau foloasele materiale de care va beneficia persoana care are influență asupra funcționarului dacă aceeptă propunerea sa, iar prin dare acesta îi remite efectiv acelei persoane suma de bani sau foloasele materiale.

O condiție esențială pentru existența infracțiunii este ca promisiunea, oferirea sau darea de bani ori de alte foloase(bunuri, lucruri etc.) să fie făcute atât direct, cât și indirect (anume să se folosească modalități, expresii din care persoana „influentă” să înțeleagă „cumpărarea” influenței) iar aceaste acțiuni pot fi făcute atât pentru sine (anume pentru infractor) cât și pentru altă persoană.

Pentru ca infracțiunea să fie reținută și făptuitorul să fie sancționat penal acțiunea de cumpărare a influenței trebuie să se raporteze la bani sau la alte foloase. Dacă nu se oferă bani sau alte foloase nu poate fi reținută această infracțiune.

De asemenea, ca și în cazul infracțiunii de trafic de influență, fapta „cumpărătorului” trebuie să se făcă asupra unei persoane pentru ca aceasta din urmă să determine un funcționar public la o anumită conduită.

În concluzia celor enunțare, pot susține că pentru existența infracțiunii de cumpărare de influență trebuie parcurse următoarele etape:

 • să se promită, să se ofere sau să se dea o sumă de bani sau de alte foloase unei persoane;
 • persoana respectivă trebuie să aibă influență sau să se lasă să se creadă că are o influență asupra unui funcționar public;
 • să se promită făptuitorului de către persoana influentă că aceasta va acționa pe lângă funcționarul public pentru a îndeplini cele solicitate pentru care a primit suma de bani.

SANCȚIUNI

Cumpărarea de influență, ca și celelalte infracțiuni de corupție, este sancționată penal cu pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani și de asemenea, interzicerea exercitării unor drepturi.

ATENȚIE! Și în cazul acestei infracțiuni, leguitorul român a prevăzut anumite situații în care este înlăturată răspunderea făptuitorului.

Astfel, în alin. (2) al art. 292 Cod penal, este prevăzută înlăturarea răspunderii penale a făptuitorului dacă denunță fapta înainte ca organele penale să fie sesizate cu privire la această faptă.

Dacă revenim la exemplul anterior cu secretara primarului, dacă persoana care cumpără influența secretarei va denunța săvârșirea acestei infracțiuni după ce a fost remisă suma de bani, atunci răspunderea penală a „cumpărătorului” va fi înlăturată.

Un alt beneficiu al acestor cauze de înlăturare a pedepsei este dat de restituirea banilor sau bunurilor făptuitorului. În concret, dacă cumpărătorul denunță fapta și secretara va fi sancționată penal pentru infracțiunea de trafic de influență, atunci i se vor restitui cumpărătorului sumele de bani care au fost oferite.

În concluzie, chiar dacă sunt fapte care sunt sancționate penal, făptuitorii sunt încurajați  de leguitor să recunoască aceste fapte, având la bază „dorința” de stopare a fenomenului corupției pe teritoriul României.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate