You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Pedeapsa la consum de canabis in 2019

Bogdan Palade
Bogdan Palade

pedeapsa la consum de droguri de risc pentru consum propriu 2019

avocat drept penal Bucuresti:

Extras din sentinta penala nr….

  • În cazul infracţiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, fără drept , sub aspectul laturii obiective, elementul material, constă în deţinerea unor astfel de substanţe pentru consumul propriu..

Sub aspectul laturii subiective , instanţa reţine că probele administrate în cauză relevă că inculpatul a avut reprezentarea rezultatului, pe care l-a urmărit anume, prin săvârşirea faptei.

Potrivit art. 74 Cod penal individualizarea măsurii educative se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului care se evaluează după împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială.

Aplicând criteriile de individualizare a pedepsei la situaţia concretă a inculpatului ….., instanţa are în vedere în primul rând gradul de pericol social concret al infracţiunii săvârşite de către acesta, respectiv faptul că a deţinut cantitatea de droguri de mare risc descoperită asupra sa în vederea consumului propriu.

Instanţa apreciază că la individualizarea pedepsei trebuie avută în vedere atitudinea sinceră a inculpatului ….respectiv că a recunoscut şi regretat fapta săvârşită, faptul că este elev în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic ……., cursuri cu frecvenţă redusă, vine periodic în ţară împreună cu tatăl său, pentru a-şi finaliza studiile, aşa cum rezultă din ancheta …….întocmită de Consiliul Local al …..

Evaluând global toate criteriile anterior menţionate, instanţa apreciază că inculpatului…. îi poate fi aplicată pentru infracţiunea săvârşită măsura educativă a supravegherii pe o perioadă de două luni, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune ….. având în vedere natura si gravitatea faptei, modalitatea de săvârşire a acesteia, atitudinea sinceră a inculpatului, circumstanţele favorabile ce vin în sprijinul lui, fiind elev în clasa a XI – a de liceu , cuantum pe care instanţa îl apreciază ca fiind suficient pentru atingerea scopului sancţionator, preventiv şi educativ al acesteia.

Prin urmare, î n baza art.  118 Cod penal va aplica inculpatului ….. măsura educativă a supravegherii pe o perioadă de două luni , sub coordonarea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul…. pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept , prevăzută ş i pedepsită de art. 4 al in .1 din Legea nr. 143 din 2000.

În baza art. 121 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarea obligaţie :

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune …..la datele fixate de acesta;

În baza art. 123 alin. 1 Cod penal rap. la art 118 Cod penal se va atrage atenţia inculpatului că, dacă nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii educative sau a obligaţiei impuse, instanţa va dispune:

a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;

b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;

c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, iniţial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate