You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Pensie intretinere in natura si in bani

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Decizia Tribunalului Bucuresti nr...

Din data de: ....10.2022

Analizând cererea de apel, pe baza susținerilor părților, a probelor administrate și a dispozițiilor legale aplicabile, reține următoarele:

Se reține că în cauză este în discuție pensia de intreținere, nu și cheltuielile cu afterschool și meditații, menționate într-o clauză separata în convenția părților.

Tribunalul apreciază intemeiate motivele de apel în parte.

Astfel, pensia urmează a fi stabilită parțial în formă pecuniară, având în vedere faptul că din actele dosarului rezultă că au existat luni în care contribuția tatălui a fost sub plafonul stabilit în convenția părților (f. 204 și urm. Vol. III fond, f. 8 și rum. Vol. IV fond), tatăl nu a achiziționat mereu produse adecvate vârstei copilului, din corespondența părților depusă la dosar rezultă existența unor momente tensionate între părți pe fondul discuțiilor legate de contribuția tatălui la cheltuielile de creștere și educare a minorei (f. 29 și urm. vol. I dosar fond, f. 84 și urm dosar curent).

De asemenea, tribunalul apreciaza că stabilirea unei părți din pensie în formă pecuniară este de natură a facilita acoperirea nevoilor minorei pe măsură ce acestea apar, de către părintele rezident.

Pe de altă, parte, reținând interesul și implicarea tatălui în viața minorei, aspect care rezultă din probatoriul administrat, inclusiv corespondența părților (de ex. f. 320 — 321), tribunalul urmează a stabili pensia de întreținere parțial și în natură, pentru a da posibilitatea tatălui de a fi prezent în viața și alegerile minorei, să participe la achiziționarea de către minoră a bunurilor care îi sunt necesare.

Din aceste motive, tribunal va admite apelul civil, va schimba în parte sentința atacată, în sensul că va modifica în parte măsurile stabilite prin convenția părților autentificată sub nr de notarul public ...., cu privire la obligația de întreținere a minerei..... născută la ......2010, în sensul că:

  • obligă pârâtul la plata în natură a unci părți din obligația de întreținere în favoarea minorei până la concurența sumei de 1.000 lei lunar, la care se adaugă și suma forfetară de 1.750 lei / lunar cu titlu de parte a obligației de întreținere plătibilă în bani, începând cu data pronunțării și până la majoratul minorei sau alte dispoziții. Tribunalul va mentine celelalte dispoziții ale sentinței atacate.

Având în vedere faptul că o parte din motivele de apel au fost reținute ca întemeiate, tribunalul va dispune ca fiecare parte să își suporte propriile cheltuieli de judecată.

PENTRRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII DECIDE

Admite apelul civil declarat de apelanta-reclamantă .............cu domiciliul procesual ales pt comunicarea actelor de procedura la CA Palade Bogdan în București, Sos. București - Ploiești nr. 15, etaj 2, sector l, clădirea IRIDEX, împotriva sentinței civile nr. .... din .06.2021 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București, în dosarul nr. ..../301/2020, având ca obiect „ pensie întretinere măsuri suplimentare ”, în contradictoriu cu intimatul-pârât .................

Schimbă în parte sentința atacată, în sensul că:

Modifică în parte măsurile stabilite prin convenția părților autentificată sub nr ..../09.12.2016 de notarul public ...., cu privire la obligația de întreținere a minorei ..... născută la .....2010, în sensul că: obligă pârâtul la plata în natură a unei părți din obligația de întreținere în favoarea minorei până la concurența sumei de 1.000 lei lunar, la care se adaugă și suma forfetara de 1.750 lei / lunar cu titlu de parte a obligației de întreținere plătibilă în bani, începând: cu  data data pronunțării și până la majoratul minorei sau alte dispoziții.

Dispune ca fiecare parte să suporte propriilecheltuieli de judecată.

Definitivă.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate