You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Plangere contraventionala model

Bogdan Palade
Bogdan Palade

plangere contraventionala model

Hotarare judecatoreasca Judecatoria Sector 2 Bucuresti

 

Analizând întreg materialul probator administrat în prezenta cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, potrivit procesului verbal de contravenție seria …., petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1305 lei și cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, reținându-se în sarcina sa fapta constând în aceea că, la aceeași dată, a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare…. din direcția Voluntari către București, sos. Andronache și nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferată când semnalele cu lumini roșii și semnalul sonor erau în funcțiune, continuându-și deplasarea peste calea ferată.

Instanța constată că s-a reținut încălcarea dispozițiilor art. 102 alin. 3 lit. c) din OUG nr. 195/2002.

În drept, potrivit art. 34 alin. (l) din O.G. 2/2001, instanța urmează a verifica legalitatea și temeinicia procesului verbal de constatare a contravenției, prin raportare la probele administrate în cauză.

Cu privire In legalitatea procesului verbal, instanța constată că acesta a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor art. 17 din O.G. 2/2001, cuprinzând toate mențiunile prevăzute de lege sub sancțiunea nulității absolute exprese. Se reține, totodată, că toate criticile petentului vizează exclusiv temeinicia, iar nu legalitatea procesului verbal.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal, instanța, având în vedere criteriile stabilite de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Escoubet c. Belgiei, se admite că sancționarea petentului cu amendă contravențională în cuantum de 1305 lei și cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile pentru săvârșirea unei contravenții constituie o acuzație în materie penală.

Totuși, instanța reține că, în cazul în care sancțiunea ce poate fi aplicată în cauză, deși exclusiv punitivă, nu atinge o anumită gravitate și mai ales nu poate fi înlocuită cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu o amendă penală, garanțiile impuse de art. 6 CEDO nu sunt la fel de extinse în materie contravențională ca în materie penală. În acest sens, instanța constată că procesul verbal întocmit se bucură de prezumția de legalitate, veridicitate și autenticitate, acest fapt fiind în concordanță cu jurisprudența CEDO. Aceste trei prezumții relative de care se bucură procesul verbal de contravenție nu sunt de natură să înfrângă total prezumția de nevinovăție a petentului, ci presupun doar o inversare a sarcinii probei în favoarea intimatei. Or, această inversare a sarcinii probei este compatibilă cu art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, astfel cum a reținut Curtea în cauza Nicoleta Gheorghe c. României.

În concluzie, instanța reține că dreptul la un proces echitabil al petentului este respectat, în ciuda faptului că acesta are sarcina de a răsturna prezumțiile relative de care se bucură procesulverbal de contravenție pentru a-și proba nevinovăția. Pentru respectarea drepturilor petentului, sarcina instanței rămâne aceea de a respecta limita proporționalității între scopul urmărit de autoritățile statului de a nu rămâne nesancționate acțiunile antisociale și respectarea dreptului la apărare al persoanei sancționate contravențional. De asemenea, dreptul la apărare al petentului este respectat, în măsura în care acesta are acces la un „tribunal” în sensul art. 6 CEDO în fața căruia poate administra probe prin care să-și probeze nevinovăția.

În mod concret, instanța observă că petentului i s-a acordat ocazia de a-și prezenta punctul de vedere prin introducerea plângerii contravenționale și de a solicita încuviințarea și administrarea probelor pe care le consideră concludente. Analizând întregul probatoriul administrat, instanța observă, însă, că petentul nu a reușit să probeze susținerile sale, răsturnând astfel prezumțiile relative de legalitate și temeinicie anterior indicate.

În acest sens, conform înregistrării video depuse la dosar (minutul 9:42), se surprinde cu claritate fapta descrisă în procesul verbal de contravenție, mașina petentului, a cărei marcă și culoare rezultă din verificările dispuse din oficiu de instanță (f. 52), continuându-și deplasarea peste linia de cale ferată în ciuda semnalelor vizuale și acustice în funcțiune. În egală măsură, înregistrarea video infirmă cu claritate susținerile petentului, în sensul că echipaje de poliție ar fi intervenit și modificat manual semnalele acustice și vizuale, în mod intempestiv — dincolo de caracterul vădit necredibil al acestei acuzații, nesusținute de niciun alt mijloc de probă înregistrarea video arată cu claritate că semnalele acustice și vizuale își urmau cursul firesc.

Pe cale de consecință, instanța constată temeinicia procesului-verbal contestat, reieșind că fapta petentului întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzute și sancționate de art. 102 alin. 3 lit. c) din OUG nr. 195/2002.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate