You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Plângere soluție netrimitere judecată admisa

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Plângere soluție de neurmărire/netrimitere judecată art.340 NCPP admisa:

JUDECĂTORIA ALEXANDRIA JUDEȚUL TELEORMAN

DOSAR NR…./740/2020

ÎNCHEIERE PENALĂ NR….

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria, a fost reprezentat de procuror ….

Pe rol fiind judecarea cauzei penal privind pe petentul …. domiciliat în comuna Plosca, județul Teleorman, având ca obiect plângere soluții de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP).

Despre mersul dezbaterilor s-a consemnat în încheierea de ședință din data de 05.10.2020, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 12.10.2020 și 13.10.2020, când a pronunțat prezenta încheiere penală.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

Deliberând asupra plângerii de față, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. …740/2020 la data de 27.05.2020, a formulat plângere împotriva soluției de clasare dispusă prin ordonanța de clasare din data de 25.02.2020, pronunțată în dosarul penal nr. …., cu privire la săvârșirea infracțiunii de distrugere, faptă prev. de art. 253 alin. 1 Cp.

In motivare, petentul a precizat că în mod injust procurorul de caz a apreciat că în speță nu sunt îndeplinite condițiile de tipicitate subiectivă ale infracțiunii de distrugere, anume că numitul …. nu ar fi acționat cu intenție directă, prin fapta sa cauzând un prejudiciu în valoare de 8631,90 lei, conform raportului de expertiză întocmit de expertul ….

A arătat că numitul ….. a prevăzut consecințele faptei sale de a lăsa nesupravegheat grupul de animale în cultura altei persoane și a acceptat producerea prejudiciului, fapt ce reiese din raportul de expertiză evaluatorie în care prejudiciul a fost estimat la 7173,28 kg de floarea soarelui, iar în aceste condiții, nu se poate susține că un grup de animale de mărimea celor în cauză pot produce acest prejudiciu într-un timp limitat, fiind evidentă intenția directă a numitului, în prezenta cauză infracțiunea fiind comisă prin acțiunea făptuitorului de degradare.

A mai arătat că potrivit CD-ului cu înregistrarea video, atașat plângerii formulate împotriva soluției de clasare din ordonanța din data de 25.02.2020, se poate observa că numitul …. admite faptul că i-a cerut fiului său …. să plaseze animalele în cultura de pe terenul agricol al Societății ….SRL, fiind săvârșite faptele cu intenție directă. Totodată susține că, potrivit aceleiași înregistrări video, …. admite faptul că i-a cerut fiului său …..să plaseze animalele în cultura de pe terenul societății SC…. SRL, în mai multe zile, în timpul nopții, fapta fiind săvârșită în forma de participație proprie, ….și fiul său ….. având calitatea de instigator și de autor al infracțiunii de distrugere.

Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul de cameră preliminară apreciază că soluția de clasare dispusă în cauză nu este legală și temeinică pentru urinătoarele considerente:

Prin ordonanța nr…./P/2019 din 25.02.2020 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria, fiind confirmat referatul organelor de cercetare penală, s-a dispus clasarea cu privire la săvârșirea infracțiunii de distrugere, prev. de art. 253 alin. I C.pen., reținându-se că fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

Această soluție a fost confirmată de procurorul ierarhic superior prin ordonanța nr…./11/2/2020 din data de 03.04.2020 cu ocazia soluționării plângerii conform art. 339 C.proc.pen.

In cuprinsul referatului cu propunerea de clasare s-a reținut că fapta sesizată de către numitul …. nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege întrucât animalele găsite pe cultura s-a de floarea soarelui nu ar fi fost duse acolo cu intenția de a distruge cultura respectivă, ci din neglijența celui ce le avea spre supraveghere.

La formarea acestei concluzii a fost avută în vedere, cu precădere, declarația numitulu ….care a arătat că la daa de 21.07.2019 1-a trimis pe filul său, ….., cu turma de capre (500) la pășunat pe islazul comunei Plosca, iar acesta din neglijență a rătăcit un număr de aproximativ 60 de capre care au pătruns pe cultura numitului ….

Ca regulă generală, orice litigiu presupune existența unor interese contrarii promovate în fața justiției.

Magistratul procuror chemat să rezolve diferendul astfel ivit a examinat justețea aspectelor sesizate, prin prisma elementelor probatorii strânse în cauză, iar pe baza acestora șia format o convingere fermă asupra temeiniciei acuzațiilor și a dat o soluție care, în mod invariabil, este nefavorabilă pentru cel puțin una dintre părțile aflate în litigiu.

La termenul de judecată din data de 05.10.2020, petentul, prin reprezentant, a depus la dosarul cauzei înregistrare video, pe suport CD, referitoare, conform susținerilor acestuia, la o discuție purtată de către numitul …. cu …., proprietarul caprelor, persoană pretins a fi răspunzătoare de producerea prejudiciului.

Judecătorul de cameră preliminară reține că din cuprinsul înregistrării video rezultă că se poartă o discuție între mai multe persoane, iar una dintre acestea, pretins a fi numitul …, recunoaște că în mod intenționat a urmărit lăsarea caprelor spre pășunat în lanul de cultură al interlocutorului, însă din greșeală a apreciat că proprietar ar fi o altă persoană.

Față de cele expuse, se constată că eroarea asupra identității proprietarului bunului distrus nu exonerează de la răspundere pe cel care cu intenție a acționat în acest scop.

Astfel, având în vedere cuprinsul înregistrării video, se impune a se proceda la identificarea persoanelor între care se poartă dialogul surprins, perioada astronomică vizată, după cum și restul aspectelor care pot prezenta interes în cauză.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 341 alin. 6 lit. b Cod procedură penală, va admite plângerea formulată, va desființa ordonanța de clasare din data de 25.02.2020 pronunțată în dosarul nr…./P/2019 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria și va dispune trimiterea dosarului la Parchet pentru completarea urmăririi penale.

În temeiul art. 275 al. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

În baza art. 341 alin. 6 lit. b Cod procedură penală, admite plângerea formulată, desființează ordonanța de clasare din data de 25.02.2020 pronunțată în dosarul nr…./P/2019 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria și dispune trimiterea dosarului la Parchet pentru completarea urmăririi penale.

În temeiul art. 275 al. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunțată în camera de consiliu, azi, 13.10.2020

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate