You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Program de vizita a nepotilor pentru bunici

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Au bunicii dreptul la program de vizită?

 

Printre cele mai mari probleme semnalate în rândul cetățenilor români se referă la dreptul de vizită al copilului minor în situația în care părinții acestuia decid să se separe (fie divorț, fie separare în fapt).

Astfel cum am semnalat și în cadrul articolelor anterioare, părinții care nu locuiesc în mod statornic cu copiii lor, potrivit dispozițiilor Codului civil român dar și dispozițiilor Legii nr. 272/2004, au dreptul de a menține legături personale cu minorii, deci au dreptul la un program de vizită.

Din acest punct de vedere aspectele sunt foarte clare, dar se poate pune întrebarea „Numai părintele care nu locuiește cu copilul său are dreptul la stabilirea unui program de vizită?”.

Răspunsul la întrebarea anterioară este NU, pe lângă părintele care nu locuiește cu copilul său și alte persoane au dreptul la stabilirea unui program de vizită.

  1. Care sunt persoanele care pot să solicite stabilirea unui program de vizită?

În cadrul legislației românești este prevăzut faptul că minorul are dreptul de a menține legături personale atât cu părinții săi, cât și cu alte persoane prevăzute de lege și față de care copilul dezvoltat legături de atașament.

Putem observa astfel că legea nu este foarte clară în sensul menționării în concret a persoanelor care pot avea dreptul la un program de vizită, în schimb legislația Uniunii Europene ne oferă un răspuns concret cu privire la această categorie.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost învestită să pronunțe o hotărâre prin care să precizeze dacă BUNICII au dreptul și pot obține program de vizită pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

În Cauza Valcheva împotriva Babanarakis, pronunțată în data de 31.05.2018 Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat că „Rezultă din această analiză că noțiunea de drept de vizită, […], trebuie înțeleasă în sensul că se referă nu numai la dreptul de vizită al părinților în privința copilului lor,  ci și cel al altor persoane cu care este important ca acel copil să întrețină relații personale, în special BUNICII săi, indiferent dacă aceștia sunt sau nu titulari ai răspunderii părintești”.

România fiind un stat membru al Uniunii Europene, Regulamente și Hotărârile pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene  sunt obligatorii și trebuie aplicate pe teritoriul țării.

În concluzie, bunicii români au dreptul de a solicita stabilirea unui program de vizită atât în fața instanțelor din România, cât și în fața instanțelor din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, fiind conferit acest drept atât la nivel național, cât și la nivel european.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate