You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Reabilitare de drept. Practica judecatoreasca!

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Reabilitare de drept. Practica judecatoreasca!

Practica judiciara reabilitare:

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei la data de ……., petentul V.F.  a solicitat instantei ca prin hotarîrea ce se va pronunta sa se constate intervenirea reabilitarii sale de drept cu privire la  pedeapsa de 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. ……….. pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti,  ramasa definitiva prin decizia penala nr. ……….. pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a II-a Penala.
În motivarea  cererii, petentul  a aratat ca prin hotararea mai sus mentionata a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni inchisoare, cu aplicarea dispoz. art. 71 – 64 Cod penal  pentru savîrsirea infractiunii prev. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a,e,g Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal rap. la art. 76 lit. c Cod penal si art. 74 lit. a, c Cod penal.
A mai aratat petentul ca de la data executarii si pîna în prezent nu a mai suferit o noua condamnare si în plus, în aceasta perioada de timp a avut asigurata existenta prin munca, a avut o buna conduita în societate si a achitat în întregime cheltuieile judiciare la plata carora a fost obligat.
În drept s-au invocat dispozitiile art. 137 Cod penal  si art. 494, 498 Cod de procedura penala.
În dovedirea cererii, petentul a solicitat si instanta a încuviintat proba cu înscrisuri, fiind atasate la dosarul cauzei,  urmatoarele : sentinta penala nr. ……….. pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti în dosarul nr. ………….(copie legalizata) si fisa cazierului judiciar seria C nr…………. (în original).
Analizînd înscrisurile dosarului, instanta a retinut ca prin sentinta penala nr. …… pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr. 8354/1997 petentul a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare  cu aplic. art. 71 – 64 Cod penal, pentru savârsirea infractiunii prev. de art.  208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a,e,g Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, rap. la art. 76 lit. c Cod penal, si art. 74 lit. a,c Cod penal. S-a constatat prejudiciul recuperat integral prin restituire si a fost obligat inculpatul la 250.000 lei cheltuieli judiciare catre stat. Din referatul întocmit de Biroul Executari Penale din cadrul Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti rezulta ca prin decizia penala nr……. pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia I-a Penala  în dosarul nr. ………… s-a respins apelul declarat de inculpati împotriva sentintei penale nr………….. a Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti, ca nefondat , iar prin decizia penala nr. …..  pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti Sectia a II –a Penala a fost respins recursul declarat de inculpati. Din mentiunile aceluiasi referat, mai rezulta ca s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr…………., Penitenciarul Bucuresti a comunicat încarcerarea de la ………….., iar prin sentinta penala nr. ………. pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti s-a dispus liberarea conditionata a petentului. Totodata, din acelasi referat rezulta ca petentul a achitat cheltuielile judiciare la care a fost obligat catre stat, conform recipisei CEC nr. …………
În ceea ce priveste calificarea cererii formulata de petent, instanta a retinut ca, desi în motivarea în drept a cererii sale petentul face referire la prevederile art. 137 Cod penal, care reglementeaza conditiile reabilitarii judecatoresti, în cauza este vorba despre intervenirea reabilitarii de drept a petentului având în vedere cuantumul pedepsei închisorii la care acesta a fost condamnat si cu privire la care solicita reabilitarea sa.
Astfel, potrivit prevederilor art. 134 Cod penal, reabilitarea are loc de drept in cazul condamnarii la amenda sau la pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an, daca in decurs de 3 ani condamnatul nu a savarsit nici o alta infractiune.
În cauza dedusa judecatii, termenul de trei ani în care petentul nu trebuia sa mai savârseasca nici o alta infractiune începe sa curga de la data când a luat sfârsit executarea pedepsei, respectiv 22.05.2000.
Conform certificatului de cazier judiciar…………. emis de Ministerul Administratiei si Internelor – IGPR instanta retine ca pe durata termenului de incercare petentul  V.F. nu a suferit alte condamnari.
Considerînd ca sunt întrunite conditiile cumulative impuse de  art. 134 Cod penal instanta a admis cererea si a constatat intervenita reabilitarea de drept a petentului cu privire la pedeapsa de 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr…….. pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr. ………,  ramasa definitiva la data de ………. prin decizia penala nr……… a Curtii de Apel Bucuresti Sectia a II –a Penala

avocat penalist Bucuresti, reabilitarea judecatoreasca, reabilitate de drept cerere, reabilitarea de drept 2018, cerere reabilitare judecatoreasca

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate