You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Recunoasterea si executarea in Romania a hotararilor penale straine

Bogdan Palade
Bogdan Palade

In practica instantelor penale din Romania exista numeroase cazuri in care faptuitorul a fost incarcerat si intr-un penitenciar din strainatate ca urmare a unei masuri preventive sau chiar ca urmare a unei condamnari penale.

De cele mai multe ori persoanele vizate incearca sa ascunda instantelor romanesti aceste condamnari desi informarea instantei cu privire la acest lucru poate fi unul benefic intrucat perioada executata in strainatate se scade din pedeapsa ce o va primi in Romania daca faptele savarsite sunt concurente.

Aceasta procedura a recunoasterii hotararilor penale din strainatate este reglementata de Legea nr. 302/2004, care arata ca recunoasterea se poate face pe cale incidentala in cadrul unui proces penal in curs de catre instanta de judecata in fata careia se afla o cauza penala.

Prin urmare, daca ati fost arestat intr-un penitenciar din strainatate ca urmare a unei masuri privative de libertate sau ca urmare a unei condamnari la o pedeapsa penala iar ulterior ati fost condamnat si in Romania pentru fapte concurente, puteti solicita instantei contopirea acestor pedepse si recunoasterea hotararii/hotararilor de condamnare din strainatate.

Tratamentul penal aplicat persoanei vizate de o noua condamnare in Romania pentru o fapta concurenta cu cea pentru care a primit o condamnare in strainatate este unul discriminator motiv pentru care legea impune aplicarea dispozitiilor art. 40 din Codul penal privind contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente.

Astfel, art. 40 Cod penal raportat la art. 30 Cod penal, prevede faptul ca in caz concurs de infractiuni, instanta trebuie sa stabileasca pedepsa pentru fiecare infractiune in parte si sa aplice pedeapsa dupa cum urmeaza:

Ø  când s-au stabilit o pedeapsă cu detenţiune pe viaţă şi una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu amendă, se aplică pedeapsa detenţiunii pe viaţă;

Ø  când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;

Ø  când s-au stabilit numai pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;

Ø  când s-au stabilit o pedeapsă cu închisoare şi o pedeapsă cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii;

Ø  când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare şi mai multe pedepse cu amendă se aplică pedeapsa închisorii conform lit. b), la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii conform lit. c).

Cu toate acestea, daca inainte de a se realiza aceasta contopire ati executat in strainatate o parte sau chiar in intregime pedeapsa pentru una din infractiunile aflate in concurs, instanta din Romania trebuie sa scada aceasta perioada executata urmand ca restul ramas, in masura in care exista, sa fie executat in baza noului mandat ce va fi emis.

In caz contrar, faptuitor ar fi pus in situatia in care ar executa pentru aceeasi infractiune o pedeapsa mult mai mare decat cea care s-ar fi acordat in cazul in care ar fi fost judecat pentru toate faptele in acelasi timp.

Pin urmare, in cadrul cererii de contopire si recunoastere a hotararii/hotararilor straine, trebuie sa solicitati instantei de judecata si deducerea din pedeapsa rezultanta a duratei pedepsei executate in straintate intrucat aceasta reprezinta timp executat din pedeapsa.

Care sunt conditiile pentru recunoasterea hotararii penale pronuntata in strainatate?

Pentru recunoasterea hotararilor penale straine, Legea nr. 302/2004 prevede faptul ca trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

a)hotărârea este definitivă şi executorie;

b)fapta pentru care s-a aplicat pedeapsa ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârşită pe teritoriul României, o infracţiune. În cazul în care pedeapsa a fost aplicată pentru mai multe infracţiuni, verificarea condiţiei se face pentru fiecare infracţiune în parte;

c)persoana condamnată a consimţit la executarea pedepsei în România, în afară de cazul în care aceasta, după executarea pedepsei, ar fi expulzată în România. Dacă este necesar, în raport cu vârsta ori cu starea fizică sau mintală a persoanei condamnate, consimţământul poate fi dat de reprezentantul acesteia;

d)nu este incident vreunul din motivele de nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute la alin. (2). În cazul în care este incident vreunul din motivele prevăzute la alin. (2), instanţa poate dispune recunoaşterea numai dacă există convingerea că executarea pedepsei în România ar contribui semnificativ la reintegrarea socială a persoanei condamnate;

e)executarea în România a pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii ori a măsurii privative de libertate este de natură să faciliteze reintegrarea socială a persoanei condamnate.

Care este instanta competenta?

Recunoasterea hotararii penale straine se realizeaza de instanta corespunzatoare in a carei circumscriptie se afla locul de detinere, daca va aflati in stare de detentie, sau instanta de executare a ultimei hotarari.

O problema aparuta in practica instantelor de judecata a fost daca efectul recunoasterii hotararilor penale straine pe teritoriul Romaniei produc efecte atat asupra pedepsei principale cat si asupra pedepselor complementare/accesorii.

Aceasta problema a fost transata de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 26/2015 in sensul ca:

„Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 în materia recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine în vederea executării lor în România stabileşte că:

Sancţiunile/Interdicţiile aplicate în baza hotărârilor străine de condamnare, pronunţate de autorităţile judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene care au transpus Decizia 2008/909/JAI, al căror corespondent în legea penală română sunt pedepsele complementare/accesorii, nu pot fi puse în executare de autorităţile judiciare române.

Sancţiunile/Interdicţiile aplicate în baza hotărârilor străine de condamnare, pronunţate de autorităţile judiciare ale statelor care nu au transpus Decizia 2008/909/JAI ori care nu sunt membre ale Uniunii Europene, al căror corespondent în legea penală română sunt pedepsele complementare/ accesorii, nu pot fi puse în executare de autorităţile judiciare române, în afară de cazul în care statul emitent solicită aceasta în mod expres”.

Mai jos regasiti un extras dintr-o Sentinta penala prin care instanta a admis cererea de contopire si recunoasterea hotarariilor penale din strainatate

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite, în parte, cererea formulată de petentul A____ A________ A_____, fiul lui B____ şi B______, născut __.__.1980, CNP _____________, deţinut în prezent în C____________ C____ C__.

În baza art. 233 - art. 247 din Legea nr. 302/2004

Recunoaşte sentinţa penală nr. _____/2016 – Reg. Gen. Nr. _____/2016 din data de __.__.2016 a Tribunalului Ordinar Milano, confirmată la data de __.__.2018 prin Sentinţa penală nr. __/__ a Curţii de Apel – Secţia I penală din Milano, Italia, prin care petentul a fost condamnat la o pedeapsă de un an şi o lună închisoare (fapte din datele de __.__.2010 şi __.__.2010).

Constată că petentul a fost încarcerat în Italia de la data de __.__.2019 până la __.__.2020 ( filele __ şi __ din dosar).

În temeiul art. 585 alin (1) lit. (a) NCPP raportat la art. 40 alin (1) NCP constată că fapta pentru care petentul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. __/2019 din data de __.__.2019 a Judecătoriei C____ C__, definitivă prin Decizia nr. __/__.__.2019 a Curţii de Apel C______ - MEP nr. __/__.__.2021 - ( faptă din datele de __.__.2016, __.__.2016 şi __.__.2016 pentru care petentul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni şi 13 zile închisoare – mărturie mincinoasă, faptă prevăzută de art. 273 alin (1) şi (2) Cod penal, cu aplicare a art. 35Cod penal) şi sentinţa penală nr. _____/2013 – Reg. Gen. Nr. _____/2013 din data de __.__.2013 a Tribunalului Ordinar Milano, confirmată la data de __.__.2018 prin Sentinţa penală nr. __/2018 a Curţii de Apel – Secţia I penală din Milano, Italia, prin care petentul a fost condamnat la o pedeapsă de un an şi o lună închisoare (fapte din datele de __.__.2010 şi __.__.2010), sunt concurente.

În temeiul art. 40 alin (1) raportat la art. 39 alin (1) lit. (b) NCP aplică petentului pedeapsa cea mai mare de 1 an şi 6 luni şi 13 zile închisoare, la care se va adăuga 1/3 din cealaltă pedepsă un an şi o lună), urmând ca petentul să execute pedeapsa de 1 an şi 10 luni şi 23 de zile.

Anulează toate formele de executare a pedepsei (mandatul de executare a pedepsei nr. __/__.__.2021 emis de Judecătoria C____ C__) şi dispune emiterea unui nou mandat pentru pedeapsa rezultantă de de 1 an şi 10 luni şi 23 de zile.

Conform art. 40 alin (3) NCP deduce din pedeapsa stabilită petentului perioada executată în Italia de la data de _______ ( filele __ şi __ din dosar) şi perioada pe care a executat-o în România de la data de __.__.2021 la zi.

În temeiul art. 60NCP va dispune executarea pedepsei închisorii în regim de detenţie.

Menţine starea de arest a condamnatului şi celelalte dispoziţii ale sentinţelor penale amintite mai sus.

Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate