You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Rolul avocatului evaziune fiscala

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Rolul avocatului privind evaziunea fiscala

Combaterea fraudei si a evaziunii fiscale reprezinta responsabilitatea autoritatilor nationale insa Uniunea Europeana a inceput sa ofere sprijin semnificativ in ultima perioada, in acest sens. Acesta este motivul pentru care institutiile abilitate au intreprins actiuni in ultima perioada pentru combaterea evaziunii fiscale cum ar fi introducerea impozitului de 70%, e-factura, controlul activitatilor independente (videochat, social media etc.).

Aceste actiuni sunt intreprinse si in restul tarilor membre UE, prin semnarea unor acorduri intre tari in vederea cooperarii pentru combaterea evaziunii fiscale.

Legea care contine prevederi si sanctiuni legate de evaziunea fiscala este Legea  nr. 241/2005 actualizata 2024. In acest cadru normative se regasesc atat cauzele de nepedepsire cat si cauzele de agravare a raspunderii penale. In prezent, pragul de 100.000 de euro reprezinta limita pana la care se poate primi o solutie mai blanda.

In ceea ce priveste modificarile Legii nr. 241/200, mentionam introducerea art. 9 indice 1, care prevede: ,,(1)Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi orice actiune sau inactiune comisa în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier avand ca efect diminuarea cu cel puţin 10.000.000 euro, in echivalentul monedei nationale, a resurselor bugetului Uniunii Europene, prin: a)utilizarea sau prezentarea de declaratii sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA; b)nedivulgarea de informatii privind TVA, atunci când aceste informatii trebuie divulgate potrivit legii; c)prezentarea de declaratii corecte privind TVA pentru a masca in mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA. (2)Tentativa la infractiunea prevazuta la alin. (1) se pedepseste.’’

De asemenea, in luna decembrie 2023, Camera Deputatilor a adoptat proiectul initiat de liderii Psd si Pnl privind unele masuri pentru consolidarea capacitatii de combatere a evaziunii fiscale, act normativ care ar modifica Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combateea evaziunii fiscale.

Printre modificari, aflam ca va constitui infractiune de evaziune fiscala si se va pedepsi cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi sau cu amenda, ,,folosirea de catre contribuabil, cu rea-credinta, a sistemului national privind factura electronica Ro e-Factura, in vederea crearii aparentei de legalitate a unor operatiuni fictive sau disimularii circuitului tranzactional real al bunurilor/serviciilor; utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt conectate la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale, potrivit legii, sau alterarea aparatelor  de marcat electronice fiscale pentru netransmiterea unor date fiscale sau transmiterea unor date fiscale nereale’’.

In cazul de sus, pentru ca fapta sa nu se pedepeasca trebuie sa se intruneasca urmatoarele conditii: prejudiciul nu depaseste 1.000.000 euro, prejudiciul trebuie acoperit integral pana la expirarea unui termen de maximum 30 zile de la finalizarea controlului de catre organele abilitate, plus o majore de 15% din valoarea acestuia, la care se adauga dobanzile si penalitatile. Intr-un astfel de caz, organele competente nu vor mai sesiza organele penale. In cazul in care prejudiciul este achitat pana la primul termen in instanta, limitele de pedeapsa se reduc la jumate. Acest proiect de lege ar  aduce modificari semnificative in cazul legii 241/2005.

In prezent, conform art. 10 din Legea nr. 241/2005:  "in cazul savarsirii unei infractiuni prevazute la art. 61, 8 sau 9, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depaseste 100.000 euro, în echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica pedeapsa cu amenda."

Rolul avocatului este de a intermedia comunicarea dintre contribuabil si autoritatile fiscale astfel incat sa se poata stinge litigiul prin acoperirea prejudiciului, atat inainte de judecata, cat si dupa inceperea judecatii.

Daca sunteti intr-o astfel de situatie puteti trimite pe email la contact@avocatbogdanpalade.ro cazul dumneavoastra sau imi puteti scrie pe whats app la 0740 807 892 si va raspund in cel mult 24 ore.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate