You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Se poate ataca Ordonanta de clasare a procurorului?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Se poate ataca Ordonanta de clasare a procurorului?

In situatia in care ati depus o plangere la Politie/Parchet si ati primit prin posta, dupa 1 an sau 2 , o Ordonanta de clasare a cauzei, in baza art. 336 Cod de procedura penala se poate formula o plangere in termen de 20 de zile la prim-procurorul Parchetului.

Acesta din urma are obligatia solutionarii plangerii cu care a fost investit, iar, in situatia in care nu o solutioneaza si nu primiti niciun raspuns, puteti depune in alte 20 de zile o plangere impotriva Ordonantei de clasare a procurorului de caz – in baza art. 340 al. 2 Cod de procedura penala- la instanta compententa sa judece dosarul.

Care este procedura solutionarii plangerii de catre judecatorul de camera preliminara?

Dupa inregistrarea plangerii la instanta competenta, aceasta se trimite in aceeasi zi judecatorului de camera preliminara. Plangerea gresit indreptata se trimite pe cale administrativa organului judiciar competent.

(2) Judecatorul de camera preliminara stabileste termenul de solutionare si dispune citarea petentului si a intimatilor si incunostintarea procurorului, cu mentiunea ca pot depune note scrise cu privire la admisibilitatea ori temeinicia plangerii. Daca in cauza a fost pusa in miscare actiunea penala, petentul si intimatii pot formula cereri si ridica exceptii si cu privire la legalitatea administrarii probelor ori a efectuarii urmaririi penale.

(3) Procurorul, in termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicarii prevazute la alin. (2), transmite judecatorului de camera preliminara dosarul cauzei.

(4) In situatia in care plangerea a fost depusa la procuror, acesta o va inainta, impreuna cu dosarul cauzei, instantei competente.

(5) Plangerea se solutioneaza in camera de consiliu, cu participarea procurorului, prin incheiere motivata, pronuntata in camera de consiliu. Neprezentarea persoanelor citate conform alin. (2) nu impiedica solutionarea plangerii.

(51^) Judecatorul de camera preliminara, solutionand plangerea, verifica solutia atacata pe baza lucrarilor si a materialului din dosarul de urmarire penala si a oricaror inscrisuri noi prezentate.

(6) In cauzele in care nu s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale, judecatorul de camera preliminara poate dispune una dintre urmatoarele solutii:
a) respinge plangerea, ca tardiva sau inadmisibila ori, dupa caz, ca nefondata;
b) admite plangerea, desfiinteaza solutia atacata si trimite motivat cauza la procuror pentru a incepe sau pentru a completa urmarirea penala ori, dupa caz, pentru a pune in miscare actiunea penala si a completa urmarirea penala;
c) admite plangerea si schimba temeiul de drept al solutiei de clasare atacate, daca prin aceasta nu se creeaza o situatie mai grea pentru persoana care a facut plangerea. || Dispoziţiile art.341 alin.(6) lit.c)sunt neconstituționale

(7) In cauzele in care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale, judecatorul de camera preliminara:
1. respinge plangerea ca tardiva sau inadmisibila;
2. verifica legalitatea administrarii probelor si a efectuarii urmaririi penale, exclude probele nelegal administrate ori, dupa caz, sanctioneaza potrivit art. 280-282 actele de urmarire penala efectuate cu incalcarea legii si:
a) respinge plangerea ca nefondata;
b) admite plangerea, desfiinteaza solutia atacata si trimite motivat cauza la procuror pentru a completa urmarirea penala;
c) admite plangerea, desfiinteaza solutia atacata si dispune inceperea judecatii cu privire la faptele si persoanele pentru care, in cursul cercetarii penale, a fost pusa in miscare actiunea penala, cand probele legal administrate sunt suficiente, trimitand dosarul spre repartizare aleatorie;
d) admite plangerea si schimba temeiul de drept al solutiei de clasare atacate, daca prin aceasta nu se creeaza o situatie mai grea pentru persoana care a facut plangerea. || Dispoziţiile art.341 alin.(7) pct.2 lit.d) sunt neconstituționale

(7^1) In cazul in care, ulterior sesizarii judecatorului de camera preliminara, procurorul ierarhic superior admite plangerea si dispune infirmarea solutiei atacate, plangerea va fi respinsa ca ramasa fara obiect. Cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.

(8) Incheierea prin care s-a pronuntat una dintre solutiile prevazute la alin. (6), alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) si d) si alin. (71) este definitiva.

(9) In cazul prevazut la alin. (7) pct. 2 lit. c), in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii procurorul, petentul si intimatii pot face, motivat, contestatie cu privire la modul de solutionare a exceptiilor privind legalitatea administrarii probelor si a efectuarii urmaririi penale. Contestatia nemotivata este inadmisibila.

(10) Contestatia se depune la judecatorul care a solutionat plangerea si se inainteaza spre solutionare judecatorului de camera preliminara de la instanta ierarhic superioara ori, cand instanta sesizata cu plangere este Inalta Curte de Casatie si Justitie, completului competent potrivit legii, care o solutioneaza in camera de consiliu, cu citarea petentului si a intimatilor si cu participarea procurorului, prin incheiere motivata, pronuntata in camera de consiliu, putand dispune una dintre urmatoarele solutii:

  1. a) respinge contestatia ca tardiva, inadmisibila ori, dupa caz, ca nefondata, si mentine dispozitia de incepere a judecatii;
  2. b) admite contestatia, desfiinteaza incheierea si rejudeca plangerea potrivit alin. (7) pct. 2, daca exceptiile cu privire la legalitatea administrarii probelor ori a efectuarii urmaririi penale au fost gresit solutionate.

(11) Probele care au fost excluse nu pot fi avute in vedere la judecarea in fond a cauzei.

Avocat bun specializat in drept penal Bucuresti, Sector 1, 2, 3, 4, 5 si 6, Buftea, Cornetu, Giurgiu, Calarasi, Buzau, Pitesti, Bolintin Vale, Bolintin Deal, Alexandria, Urziceni, Oltenita, Racari, Targoviste, Pitesti, Avocat penalist Bucuresti

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate