You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Sentinta conducere fara permis

Bogdan Palade
Bogdan Palade

sentinta conducere fara permis

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREȘTI SECȚIA 1 PENALĂ

Sentința penală nr…..

Ședința publică din data de 07.02.2020 Instanța constituită din:

Pe rol se află soluționarea cauzei penale privind pe inculpatul ……. având ca obiect conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP).

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns inculpatul …., în stare de libertate și asistat de apărător ales Palade Bogdan, cu împuternicire avocațială la fila 12 a dosarului.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Se prezintă dna. avocat …., cu delegație pentru asistență judiciară obligatorie la fila IO a dosarului, solicitând să se constate că aceasta încetează prin prezența apărătorului ales al inculpatului, precum și stabilirea unui onorariu parțial.

Instanța în temeiul art.91 alin. 4 C.pr.pen., constată că împuternicirea apărătorului din oficiu încetează prin prezența apărătorului ales al inculpatului și stabilește onorariu partial în cuantum de 627 lei pentru faza de cameră preliminară și 434 lei pentru faza de judecată, în total 1061 lei.

Instanța procedează la legitimarea inculpatului identificat prin ….

Părțile menționează că nu au chestiuni prealabile de pus în discuție.

Instanța, dă citire actului de sesizare, explicând inculpatului în ce constă învinuirea, potrivit disp. art. 374 alin. I Cpp.

Instanța aduce la cunoștintă inculpatului disp. art. 374 alin. 2 Cpp, potrivit cărora, pe parcursul procesului penal, are dreptul de a nu face nicio declarație, iar în cazul în care optează să dea o declarație, ceea ce declară poate fi folosit inclusiv împotriva sa. De asemenea, are dreptul de a pune întrebări părților sau martorilor și are dreptul de a da explicații ori de câte ori consideră necesar pe parcursul judecății.

Instanța aduce la cunoștintă inculpatului disp. art. 374 alin. 4 Cpp, potrivit cărora poate solicita ca judecata să aibă loc potrivit unei proceduri simplificate, în cazul în care recunoaște în totalitate fapta ce i se impută, astfel cum a fost reținută prin rechizitoriu, și solicită ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, ipoteză în care, în cazul în care va fi găsit vinovat, limitele de pedeapsă cu închisoarea, în cazul în care va fi găsit vinovat de săvârșirea faptei, să se reducă cu o treime.

Inculpatul arată că recunoaște fapta astfel cum a fost reținută prin rechizitoriu.

Instanța procedează la audierea inculpatului, declarația acestuia fiind consemnată, citită, semnată și atașată la dosar.

Instanța acordă cuvântul asupra cererii de judecare a cauzei potrivit procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii.

Reprezentantul Ministerului Public apărătorul ales al inculpatului, având cuvântul, pe rând, arată că sunt de acord cu cererea de judecare a cauzei potrivit procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii.

Instanța, în temeiul disp. art. 349 alin. 2 și art. 374 Cpp, admite cererea inculpatului de judecare a cauzei potrivit procedurii simplificate, constatând că acesta este acuzat de săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea nu prevede detențiunea pe viață, acesta a recunoscut înainte de începerea cercetării judecătorești în totalitate faptele reținute în sarcina sa, astfel cum au fost descrise prin  și a solicitat ca judecarea cauzei să aibă loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, probe pe care instanța le consideră suficiente pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei.

Nefiind cereri prealabile de formulat sau excepții de invocat, instanța acordă cuvântul asupra probatoriului.

Reprezentantul Ministerului Public și apărătorul ales al inculpatului, având cuvântul, pe rând, arată că nu solicită alte probe în afara celor de la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanța în baza art.387-388 C.pr.pen, constată terminată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public solicită în baza art. 396 alin.l și 4 Cpp rap. la art. 83 Cp și art. 335 alin.l Cp cu aplicarea art. 396 alin. IO Cpp stabilirea unei pedepse cu închisoarea în sarcina inculpatului, urmând a se dispune amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii. De asemenea, în baza disp. art. 85 alin.l Cp solicită instituirea în sarcina inculpatului a măsurilor de supraveghere prevăzute de lit. a-e, iar în baza disp. art. 404 alin. 3 Cpp atragerea atenției inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere sau a săvârșirii de noi infracțiuni. Totodată, solicită obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare către stat, în conformitate cu disp. art. 274 alin. I Cpp.

Apărătorul ales al inculpatului solicită aplicarea unei pedepse orientată către minimul special, iar ca modalitatea de executare, amânarea aplicării pedepsei în baza art. 83 Cp, având în vedere atitudine procesuală a acestuia încă din faza de urmărire penală, fiind la primul conflict cu legea penală.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arată că regretă fapta comisă.

Instanța declară încheiate dezbaterile și reține cauza pentru pronunțare asupra fondului cauzei.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. …./P/2016 din data de 31.10.2019 întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București a fost trimis în judecată inculpatul …., cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 335 alin. I Cod penal.

În fapt, s-a reținut că la data de 30.07.2016, inculpatul a condus autovehiculul cu număr de înmatriculare …., sector 5 București. La un moment dat, inculpatul a fost oprit pentru control de către agenții din cadrul Brigăzii de Poliție Rutieră. Cu acest prilej sa constatat că inculpatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Situația de fapt mai sus prezentată se susține, conform rechizitoriului, cu următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de depistare încheiat de către lucrătorii din cadrul D.G.P.M.B. — Brigada Rutieră și declarațiile numitului …., date în calitate de suspect /inculpat.

Prin încheierea din data de 05.12.2019, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 București, în baza art. 346 alin. 1 din Codul de procedură penală, a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. …./P/2016 din data de 31.10.2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății privind pe inculpatul ….

Din oficiu, instanța a dispus atașarea: fișei de cazier judiciar și a fișei de evidență auto a inculpatului.

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii actului de sesizare, instanța a adus la cunoștința inculpatului învinuirea ce i se aduce, drepturile prev. de art. 83, art. 108 alin. (l) și (2) Cod procedură penală, precum și posibilitatea prev. de art. 374 alin. (4) Cod procedură penală de a solicita ca judecata să se desfășoare doar pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor pe care ar dori să le prezinte, dacă recunoaște în totalitate faptele reținute în sarcina sa. De asemenea, instanța a pus în vedere acestuia dispozițiile art. 396 alin. (IO) Cod procedură penală, potrivit cărora dacă solicită judecarea în procedura simplificată va beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime în cazul pedepsei închisorii.

Inculpatul a arătat că solicită ca judecata să se desfășoare conform procedurii simplificate prevăzute de art. 374 alin. (4) Cod procedură penală, solicitare care, după o prealabilă punere în discuția părților, a fost admisă de către instanță.

Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză, instanța retine următoarea situatie de fapt:

La data de 30.07.2016, în jurul orelor …, inculpatul …. a condus autovehiculul marca BMW cu număr de înmatriculare …..sector 5 București fără a deține permis de conducere pentru vreo categorie de autovehicule.

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut comiterea faptelor, atât în urmărirea penală, cât și în faza judecății.

Situația de fapt rezultă din mijloacele de probă administrate în cauză, respectiv: procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, proces-verbal de verificare a existenței permisului de conducere (f. 10 d.u.p), declarațiile date în calitate de suspect (f. 14 d.u.p) și inculpat (f. 16

d.u.p) în timpul urmăririi penale și declarația inculpatului din cursul judecății.

Astfel, inculpatul a declarat că la data de 30.07.2016, în jurul orelor 02.35, în timp ce conducea autoturismul marca BMW cu număr de înmatriculare ….. a fost oprit de către un echipaj de poliție care i-a solicitat documentele pentru control. Cu această ocazie s-a constatat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Inculpatul a recunoscut că a condus fără a deține permis de conducere, justificându-și fapta printr-o situație de urgență, respectiv faptul că animalul său de companie (un câine) nu se simțea bine și trebuia să ajungă la medic.

Conținutul declarației de suspect expuse mai sus s-a menținut și în declarația de inculpat din timpul urmăririi penale și din cursul judecății, inculpatul recunoscându-și fapta în totalitate.

Declarațiile inculpatului se coroborează cu procesul-verbal de constatare a infracțiunii, cu procesul-verbal de verificare a existenței permisului de conducere, dar și cu adresa nr. ….20.11.2019 emisă de Brigada Rutieră (f. 17 d.i), aceste din urmă mijloace de probă demonstrând existența controlului efectuat de către organele de poliție asupra documentelor inculpatului după ce, în prealabil, fusese oprit în trafic pe …., sector 5 București, precum și lipsa deținerii unui permis de conducere de către acesta.

Pe cale de consecinłă, instanța apreciază că din analiza materialului probator aflat la dosarul cauzei coroborat cu declaratiile de recunoaștere a faptei, rezultă mai presus de orice îndoială rezonabilă că fapta există, constituie infractiune, fiind săvârșită cu vinovăție de inculpatul …..

In drept, fapta inculpatului …., care la data de 30.07.2016, în jurul orelor 02.35, a condus autovehiculul marca BMW cu număr de înmatriculare …..sector 5 București fără a deține permis de conducere pentru vreo categorie de autovehicule, întrunește elementele constitutive ale infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. I Cod penal.

În ceea ce privește elementul material din cadrul laturii obiective a infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, instanța retine că acesta a fost realizat prin acțiunea inculpatului de a conduce autovehicule pe drumurile publice (în sectorul 5), la data de 30.07.2016, fără a avea permis de conducere, lipsa deținerii permisului de conducere fiind o cerință esențială atașată elementului material. Chiar dacă inculpatul a susținut că a recurs la această faptă întrucât animalul său de companie (un câine) nu se simțea bine și trebuia să ajungă la medic, elementul material al infracțiunii a fost realizat, precum și cerința esențială atașată acestuia, conducerea având loc pe drumurile publice, fără a avea permis de conducere.

Referitor la urmarea imediată a infracțiunilor de conducere fără permis, instanța reține că această infracțiune este una de pericol abstract, ceea ce semnifică faptul că însăși prezența unui participant în trafic în condițiile descrise de normă este suficientă a atrage aplicarea textului, indiferent dacă acesta a condus doar pentru o perioadă scurtă de timp sau pe o distanță pe care o consideră neglijabilă. Astfel, inculpatul, conducând pe drumurile publice fără permis de conducere în data de 30.07.2016, a produs o starede pericol pentru siguranța circulației rutiere, respectiv pentru siguranța participanților la trafic, urmare imediată ce rezultă din chiar executarea elementului material.

Legătura de cauzalitate între fapta săvârșită de inculpat și urmarea socialmente periculoasă rezultă din materialitatea faptei, infracțiunea fiind de pericol abstract.

Sub aspectul laturii subiective, instanța reține că inculpatul a condus autovehiculul pe drumurile publice știind că nu posedă permis de conducere, așa cum rezultă din mijloacele de probă ce au fost coroborate anterior. Astfel, inculpatul a prevăzut și, deși nu este probat faptul că a urmărit producerea urmării periculoase a faptelor sale, a acceptat totuși această urmare, săvârșind faptele cu intenție indirectă, forma prevăzută de art. 16 alin. 3, lit. b) Cod penal.

Față de aceste considerente, observând că fapta inculpatului întrunește elementele constitutive ale infractiunii prevăzute de art. 335 alin. I Cod penal, instanta va dispune stabilirea unei pedepse.

Cu privire la individualizarea judiciară a pedepsei, pedeapsa principală aplicabilă pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, este închisoarea de la I la 5 ani.

Având în vedere că în cauză a fost aplicată procedura în cazul recunoașterii învinuirii și că în aplicarea prevederilor art. 375 alin. I din Cod procedură penală, inculpatul a recunoscut faptele săvârșite în modalitatea arătată mai sus, instanța reține că acesta beneficiază de dispozițiile art. 396, alin. IO Cod procedură penală care prevăd că în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.

Limitele pedepselor închisorii aplicabile în cauză, pentru ambele infracțiuni, reduse ca urmare a aplicării cauzei speciale de reducerea pedepsei prevăzute de art. 396, alin. 10 Cod procedură penală, sunt de la 8 luni la 3 ani și 4 luni.

La individualizarea pedepsei pentru infracțiunea săvârșită, instanța va avea în vedere prevederile art. 74 Cod penal, care stabilesc criteriile generale de individualizare a pedepsei: împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Adaptarea pedepsei implică luarea în considerare, sub multiplele ei aspecte, a personalității infractorului, pentru a avea ca rezulțat transformarea efectivă a proceselor psihice și a conduitei acestuia. Se impune luarea In considerare a coordonatelor psihice, a relațiilor sociale, a influențelor mediului social, precum și a aspectelor referitoare la comportamenť itnpulsivitate, indiferență afectivă, egocentrism, agresivitate, temperament, educație, micromediul persoanei, ambianța familială, legături profesionale, anturaj, comportament ante și post delictum, atitudinea față de exigențele legii penale, colaborare cu organele de cercetare și instanță.

Inculpatul …. are vârsta de 30 de ani, studii 8 clase, este căsătorit, este director la societatea ….SRL și are în întreținere un copil minor. Inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor, având o atitudine de cooperare cu organele de poliție și de regret pentru cele întâmplate.

Ținând cont de pericolul faptei săvârșite de inculpat, care a condus pe drumurile publice un autovehicul fără permis de conducere, instanța apreciază că pentru infracțiunea săvârșită se impune stabilirea pedepsei închisorii, la individualizarea căreia va avea în vedere prevederile art. 74 alin. I C.pen. și art. 396 alin. IO C.proc.pen.

Instanța apreciază că fapta săvârșită de inculpat nu este de o gravitate redusă întrucât ar fi putut produce rezultate foarte grave, rămânând din întâmplare doar la stadiul de pericol abstract. Instanța va avea totuși în vedere atitudinea inculpatului de recunoaștere a faptei și împrejurarea că acesta a manifestat o atitudine de regret față de cele săvârșite, precum și faptul că la momentul săvârșirii faptei, inculpatul era O persoană integrată în societate, avea loc de muncă și își întreținea familia. Aceste circumktanțe personale, care denotă o integrare în societate a inculpatului și atenuează gradul de pericol al faptei, determină instanța să se orienteze cu pedeapsa către minimul prevăzut de lege, fiind suficient pentru reeducarea inculpatului si pentru atingerea scopului pedepsei. In acest sens, instanța ia în considerare inclusiv faptul că inculpatul a fost la primul contact cu legea penală; neavând alte infracțiuni săvârșite în trecut.

Nu se impune stabilirea unor pedepse complementare și accesorii față de inculpat având în vedere, pe de-o parte, natura faptei comise care, deși este una periculoasă, nu a produs în concret rezultate mai grave, iar pe de altă parte, comportamentul inculpatului anterior și posterior comiterii faptei, care arată că stabilirea unei pedepse cu închisoarea este suficientă și proporțională cu gravitatea faptei.

Astfel, în baza art. art. 335 alin. 1 Cod penal și cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, instanța va stabili pentru inculpatul …. pedeapsa de 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Față de împrejurările comiterii faptei arătate mai sus, precum și față de faptul că inculpatul nu are antecedente penale, instanța apreciază că nu se impune aplicarea imediată a pedepsei de 8 luni închisoare. Astfel, instanța constată că în cauză sunt îndeplinite condițiile art. 83 C. pen., respectiv pedeapsa stabilită este închisoarea mai mică de 2 ani, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, acesta și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Apreciind că aplicarea imediată a pedepsei nu este necesară, având în vedere circumstantele reale și personale ale inculpatului, posibilitatea efectivă de reintegrare socială a acestuia, conduita avută anterior comiterii faptei, și constatând că sunt îndeplinite condițiile eutnulative ale art. 83 alin. I lit. a-d Cod penal, instanța va dispune amânarea aplicării pedepsei pe un tennen de supraveghere stabilit în condițiile art. 84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În acest sens, scopul pedepsei ca mijloc constrângere, dar și ca mijloc de reeducare este atins, urmând ca inculpatul să conștientizeze că respectarea legii penale este o necesitate și că numai respectând legea penală el poate evita aplicarea și executarea în viitor a altor pedepse, inclusiv cea aplicată prin prezenta hotărâre.

În baza art. 85 alin. (l) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să’ anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 86 alin. (l) și (2) Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (l) lit. c) – e) se vor comunica Serviciului de Probațiune București.

În temeiul art. 85 alin. (2) lit. b) Cod penal, va impune inculpatului Băcuță Ion Iulian să presteze o muncă neremunerată în folosul comunitătii în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 6 sau în cadrul SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA Sector 5, București, pe o perioadă de 30 de zile, cu excepția cazului în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Instanța consideră că munca este necesară în acest caz pentru a-l face pe inculpat să conștientizeze consecințele pe care le poate avea săvârșirea unei infracțiuni atât asupra vieții altor persoane, dar și asupra vieții sale și a familiei sale. De asemenea, munca neremunerată este necesară pentru reintegrarea în societate, având în vedere în special natura faptei, dar și consecințele grave ce s-ar fi putut produce.

Instanța atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse, precum și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, constând în posibilitatea revocării amânării aplicării pedepsei și consecutiv, aplicarea și executarea pedepsei inițial amânate.

În temeiul art. 274 alin. (l) Cod procedură penală, va obliga inculpatul la plata sumei de 2.000 de lei (200 lei cheltuieli aferente urmăriții penale și 1.800 lei aferente camerei preliminare și judecății), cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare constând în onorariul parțial al avocatului numit din oficiu care a asigurat asistența judiciară obligatorie rămân în sarcina statului. Se va dispune plata onorariului cuvenit apărătorului din oficiu în condițiile Protocolului încheiat între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din

România.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

În baza art. 335 alin. (l) Cod penal, cu aplic. art. 396 alin, (IO) Cod penal, stabilește în sarcina inculpatului …..

….pedeapsa de 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere (faptă din 30.07.2016).

În baza art. 83 alin. I Cod penal, amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit potrivit art. 84 alin. I Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. I Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

  1. să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, la datele fixate de acesta;
  2. să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
  3. să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;
  4. să comunice schimbarea locului de muncă;
  5. să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 86 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probațiune București.

În temeiul art. 85 alin. (2) lit. b) Cod penal, impune inculpatului să presteze o muncă neremunerată în folosul comunitătii în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 6 sau SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA Sector 5, București, pe o perioadă de 30 de zile, cu excep!ia cazului în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

In baza art. 404 alin. (3) Cod procedură penală rap. la art. 83 alin. 4 teza a II-a Cod penal, cu referire la art. 88 C.pen, atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse, precum și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, constând în posibilitatea revocării amânării aplicării pedepsei și consecutiv, aplicarea și executarea pedepsei inițial amânate.

În temeiul art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 2.000 de lei (200 lei cheltuieli aferente urmăririi penale și 1.800 lei aferente camerei preliminare și judecății), cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare constând în onorariul parțial al avocatului numit din oficiu care a asigurat asistența judiciară obligatorie, rămân în sarcina statului. Dispune plata onorariului cuvenit apărătorului din oficiu în condițiile Protocolului încheiat între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România.

Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunțată în ședință publică, astăzi, la data de 07.02.2020.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate