You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Ucidere din culpa pedeapsa si daune morale

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ucidere din culpa pedeapsa si daune morale:

Decizie penala pronunta de Curtea de apel Bucuresti in luna septembrie 2020

Curtea, analizând apelul declarat în cauză în raport de criticile formulate, dar și sub toate aspectele de fapt și de drept, conform art.417 alin. 2 C. pr. pen., constată că este fondat pentru următoarele considerente:

Instanța de fond în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, coroborat cu declarația inculpatului de recunoaștere în integralitate a faptei săvârșite, a reținut în mod just situația de fapt. Astfel, la data de 26.06.2016 între inculpatul …. și S.C ….SRL- reprezentată de inculpatul ….s-a încheiat un contract de execuție lucrări de construcție a unui imobil în Popești Leordeni, str. …. La data de 13.07.2016, în timp ce numitul …..în calitate de angajat în funcția de muncitor necalificat al S.C ….. SRL, desfășura activitatea pe o scara la circa 60-70 de cm de sol, s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se la cap. După circa 10-15 minute starea lui ….. s-a înrăutățit acesta pierzându-si cunoștința, numitul …., l-a anunțat pe inculpatul ….. despre acest fapt. Inculpatul l-a sunat pe numitul …., tatăl concubinei sale, solicitându-i să meargă cu autoturismul său la șantierul din Popești-Leordeni, str. ….pentru a-l transporta la spital pe un angajat….. s-a deplasat la adresa indicată împreună cu soția acestuia …., cu autoturismul marca taxi RENAULT CLIO cu nułnărul de înmatriculare …. …. a fost transportat Ia Spitalul St Ioan de către numiții ….., unde au declarat personalului medical că îl găsiseră căzut pe stradă și nu îl cunosc. La data de 19.07.2016, numitul …. a decedat la Spitalul Bagdasar Arseni.

Aceste aspecte rezultă din procesul verbal de constatare, proces verbal de cercetare la fața locului, declarațiile martorilor …. și declarațiile inculpatului.

Din raportul de expertiză medico-legală necropsică nr…./2016 de efectuare a necropsiei cadavrului numitului ….a reieșit că moartea acestuia a fost violentă, s-a datorat hemoragiei și dilacerarii meningo-cerebrale, consecința unui traumatism cranio-cerebral cu fracturi de boltă și baza de craniu, în cadrul unui politraumatism cu fracturi costale hemitorace drept și fractură claviculă dreapta. Leziunile traumatice s-au putut produce prin lovire de corp/plan dur, posibil în condițiile unei căderi de la alt nivel, în legătura de cauzalitate directa necondiționată cu decesul.

Din concluziile cercetării efectuate de Inspectoratul Teritorial de Munca Ilfov s-a stabilit ca în cadrul S.C. ….SRL, activitatea de prevenire și protecție era asigurata de către administratorul …., iar în conformitate cu prevederile art. 6, alin 1 din Legea 319/2006 coroborat cu art. 16, alin I din HG 1425/2006 „Angajatorul are obligația de a asigura securitatea si sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă”; numitul … a fost angajat de către S.C. ….SRL fără a avea efectuat examenul medical la angajare si examenul psihologic pentru lucrul la înălțime, încălcând astfel prevederile art. 13, lit. J, din Legea 319/2006 care prevede „sa angajeze numai persoane care în urma examenului medical și, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmează să o execute”

Inculpatul ….a recunoscut săvârșirea faptelor și a declarat că este administrator al S.C …. SRL și în această calitate în data de 21.06.2016 a încheiat cu numitul …. un contract de executare servicii – construcție la roșu a unui număr de două locuințe în str…… din Popești Leordeni. Lucrările au început în data de 21.06.2016 cu o echipă formată din muncitorii ….. În data de 12.07.2016 în cursul serii a fost sunat de către …… care i-a solicitat să îl primească la muncă la societatea sa, fapt cu care acesta a fost de acord, spunându-i să se prezinte la șantierul din Popești-Leordeni, …. pentru a se caza într-o rulotă aflata la șantier, iar de a doua zi să înceapă munca. După discuția cu ….a fost internat la Spitalul Sf Ioan datorită unor probleme cardiace fiind externat în data de 15.07.2016. In data de 13.07.2016 a plecat de la spital fără încuviințarea medicului curant și s-a deplasat pe șantier unde a încheiat contractul de munca cu …. și i-a făcut instructajul, apoi s-a întors la spital…… se afla la șantierul de pe str….. ca angajat al societății S.C…. SRL și desfășura activitatea în baza unui contract de muncă încheiat în data de 13.07.2018, în cursul dimineții, aceasta fiind și prima zi în care ….. se afla la respectivul șantier. În data de 13.07.2018, în jurul orei 17.30 a fost sunat de către inculpatul …. care i-a transmis ca ….a căzut de pe o scară și s-a lovit la cap, dar în acel moment acesta era conștient și se plimba prin curte. După aproximativ o ora a fost contactat din nou de inculpatul …. care i-a transmis că ….. a căzut din nou și astfel i-a cerut inculpatului …. să solicite intervenția unei ambulante. După 15 minute când 1-a sunat pe inculpatul …. să vadă dacă a sosit ambulanța acesta i-a transmis că nu a făcut

Inculpatul a mai arătat că în perioada 12-15.07.2016 cât a fost internat la Spitalul Sf Ioan, acesta nu a delegat atribuțiile și sarcinile sale în cadrul S.C …. SRL, a făcut instructajul privind protecția muncii cu angajații societății și le-a înmânat acestora echipamentul de protecție. Inculpatul …. a precizat că nu a anunțat evenimentul în care a fost implicat …. nici organelor de poliție și nici Inspectoratului Teritorial de Munca. De asemenea, a precizat că angajații societății ….au examenul medical din care să rezulte că sunt apți sarcinilor de muncă pe care le execută. Numitul ….a arătat că avea cunoștință de problemele cu băuturile alcoolice și problemele de sănătate ale lui …. întrucât în luna decembrie 2015, acesta a constatat în timp ce se afla pe un șantier din zona Apărătorii Patriei că numitului ….i s-a făcut rău, devenind inconștient si făcând spume la gură.

În drept, faptele inculpatului …. constând în aceea că în data de 13.07.2016, în calitate de administrator al S.C. …. SRL cu obiect de activitate construcția de imobile, în timpul edificării unui imobil pe str….. din Popești Leordeni, cu ocazia angajării numitului …. ca muncitor necalificat, nu a efectuat examenul medical si examenul psihologic pentru lucrul la înălțimea încălcând astfel art. 13, lit. J, din Legea 319/2006 și ca urmare a neluării acestor masuri în data de 13.07.2016 numitul ….a căzut de pe scara din interiorul imobilului unde lucra la cofrarea planșeului între parter și etajul unu, lovindu-se în zona capului și decedând ulterior la data de 19.07.2016 la spital. , întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de ucidere din culpă prev. de art. 192 alin. I și 2 Cod penal și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă prev. de art. 349 alin. I Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. I Cod penal.

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului, Curtea va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal respectiv împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal și nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Sub acest aspect, instanța reține pericolul social al infracțiunii, reflectat în limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor, modul concret de comitere a faptelor, iar în ceea ce privește circumstanțele personale ale inculpatului, instanța are în vedere că inculpatul este la primul contact cu legea penală, este integrat în societate, precum și faptul că a recunoscut și regretat faptele, colaborând cu organele judiciare în vederea soluționării cauzei.

Luând în considerare toate argumentele prezentate, instanța apreciază că faptele săvârșite reprezintă un derapaj izolat în comportamentul inculpatului, motiv pentru care nu este necesară o intervenție foarte energică a autorităților în sancționarea inculpatului. In același sens, instanța consideră că riscul de reiterare a comportamentului antisocial este redus.

Astfel, subliniind rolul instanței penale ca, prin soluțiile dispuse, să asigure îndreptarea și rectificarea comportamentelor antisociale, se va orienta către pedepse cu închisoarea, între limitele speciale prevăzute de normele de incriminare, reduse cu o treime ca urmare a judecării cauzei potrivit procedurii în cazul recunoașterii învinuirii, însă orientarea se va face către limitele minime ale pedepselor prevăzute de lege.

În consecință, Curtea îl va condamna pe inculpatul …. la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă prevăzută de art. 192 alin. I și 2 Cod penal și art.396 alin. l, 2 și IO C.pr.pen..

Față de natura și gravitatea faptei, în baza art. 67 alin. I Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, lit. b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o durată de 2 ani.

În baza art. 65 alin. I Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, lit. b Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art. 349 alin. I Cod penal și art.396 alin. l , 2 și IO C.pr.pen. va condamna pe inculpatul …. la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Față de natura și gravitatea faptei, în baza art. 67 alin. I Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, lit. b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o durată de 2 ani.

În baza art. 65 alin. I Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, lit. b Cod penal ca pedeapsă accesorie.

În baza afl. 38 alin. I Cod penal rap. la art. 39 alin.l lit. b Cod penal, va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care se adăugă sporul obligatoriu de 2 luni închisoare (o treime din cealaltă pedeapsă stabilită), pedeapsa rezultantă pe care o va executa inculpatul …. fiind de 2 ani și 2 luni închisoare.

Referitor la individualizarea executării pedepsei, potrivit art. 91 C. pen., se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracțiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Curtea consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerințele prevăzute de legiuitor, condamnarea prin prezenta sentință la pedeapsa închisorii fiind de 2 ani și 2 luni, iar inculpatul nu a suferit condamnări, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților astfel încât instanța are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate.

Astfel, în baza art.91 Cod penal va dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei rezultante și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art. 92 Cod penal.

În baza art.93 alin. I Cod penal va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Ilfov, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de

existență.

În baza art.93 alin.2 lit. b Cod penal va impune inculpatului obligația să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pentru o perioadă de 120 zile, în cadrul Primăriei Comunei Jilava sau al Școlii nr. I Jilava.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal și art. 404 alin. 2 Cod procedură penală va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C.pen. privind cauzele de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal rap. la art. 67 Cod penal va aplica inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit. a, lit. b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o durată de 2 ani, începând cu data rămânerii definitive a  hotărârii, potrivit art.68 alin. 1 lit. b cod penal.

In baza art. 45 alin. 5 Cod penal rap. la art. 65 Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, lit.b Cod penal ca pedeapsă accesorie, care se va executa dacă pedeapsa principală va deveni executabilă.

Va înlătura aplicarea art. 7 din Legea nr. 76/2008, având în vedere că nu se poate considera că inculpatul este o persoană care să prezinte un pericol ridicat pentru societate și care va comite infracțiuni grave pe viitor.

In ceea ce privește latura civilă, Curtea constată că în prezenta cauză s-au constituit părți civile împotriva inculpatului…. și a părții responsabile civilmente SC …. SR:

-Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni, cu suma de 11285,6930 lei, repezentând contravaloare servicii medicale acordate victimei …

-…., tatăl victimei, cu suma de 2333,42 lei, daune materiale și suma de 60000 de euro, daune morale;

– …. sora victimei, cu suma 60000 de lei, daune morale;

– …., sora victimei, cu suma 60000 de lei, daune morale.

Conform art. 19 alin. I C proc pen, acțiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acțiunii penale.

Conform art. 19 alin. I acțiunea civilă se exercită de persoana vătămată sau de succesorii acesteia, care se constituie parte civilă împotriva inculpatului și, după caz, a părții responsabile civilmente.

Curtea constata pentru început că în cauză sunt incidente regulile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie și răspunderea comitentului pentru fapta prepusului.

Sediul materiei se regăsește în art. 1357 si art. 1373 C.civ. Așadar trebuie analizate toate elementele răspunderii civile delictuale, respectiv: să se dovedească existența unei fapte ilicite, săvârșite cu vinovăție, care a cauzat un prejudiciu, existând o legătură de cauzalitate între fapta culpabilă și prejudiciul cauzat.

In ce privește existența faptei ilicite, a făptuitorilor și vinovăția, concluziile stabilite în cuprinsul deciziei cu privire la aceste aspecte se impun a fi avute în vedere la soluționarea laturii civile.

În primul rând, Curtea constată că acțiunea civilă a Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni a fost dovedită și a fost admisă în mod corect, fiind obligați în solidar, inculpatul și partea responsabilă civilmente la plata sumei de 11285,6930 lei, repezentând contravaloare servicii medicale acordate victimei …

Curtea mai constată că acțiunea civilă a Spitalului Clinic de Urgență București a fost dovedită și a fost admisă în mod correct, fiind obligate părțile responsabile civilmente SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA și SC Omniasig Vienna Insurance Group SA, la plata sumei de 11833,22 lei.

În ce privește prejudiciul material in cuantum de 2333,42 lei reclamat de partea civila …., Curtea constată ca partea civilă a depus documente pentru suma solicitată, reprezentând cheltuieli cu înmormântarea victimei și organizarea parastaselor.

Situația apare delicată în ceea ce privește daunele morale, pentru care nu există niciun criteriu legal de cuantificare. Curtea va avea în vedere că daunele morale reprezintă o încercare de consolare a părții pentru suferitele morale și nu o modalitate de îmbogățire fără just temei. Cu toate acestea, nu se poate trece cu vederea faptul că moartea victimei …. a cauzat suferințe majore parților civile …., în calitate de tată și ….în calitate de surori ale victimei.

Deși părțile civile aveau relații apropiate cu victima, totuși, suma de 60000 de lei, cerută de fiecare dintre părțile civile apare ca fiind disproporționată, și fără aptitudinea de a șterge suferințele părților civile, motiv pentru care Curtea va acorda cu acest titlu de daune morale suma de 40000 de lei pentru fiecare parte civilă, considerând ca o suma mai mare nu corespunde scopului reparator al acestui tip de despăgubire.

Curtea va reduce cuantumul cheltuielilor judiciare acordate părților civile Ghinescu Isabela Ionela și Ghinescu Gheorghe de la suma de 5.677 lei la suma de 3.000 lei, în cazul fiecărei părți civile, având în vedere că dosarul nu a fost de o complexitate ridicată, iar un onorariu de câte 5.677 lei pentru fiecare parte civilă reprezentată, apare ca fiind nejustificat.

Vor fi menținute restul dispozițiilor sentinței penale apelate.

În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

În baza art. 276 alin. 5 C.pr.pen., va respinge, ca nefondată, cererea părții civile Ghinescu Isabela Ionela de obligare a inculpatului la plata cheltuielilor judiciare în apel, având în vedere că apelul inculpatului a fost admis.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE:

În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.pr.pen., admite apelul declarat de inculpatul …. cu privire la sentința penală nr…../12.03.2020 pronunțată de Judecătoria Cornetu.

Desființează, în parte, sentința penală apelată și, rejudecând, în fond:

În temeiul art. 192 alin. I și 2 Cod penal și art.396 alin. 1, 2 și IO C.pr.pen. condamnă pe inculpatul ….la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

În baza art. 67 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, lit. b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o durată de 2 ani.

În baza art. 65 alin. I Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, lit. b Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art. 349 alin. I Cod penal și art.396 alin. l, 2 și IO C.pr.pen. condamnă pe inculpatul …. la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

În baza art. 67 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, lit. b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o durată de 2 ani.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, lit. b Cod penal ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal rap. la art. 39 alin. I lit. b Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care se adăugă sporul obligatoriu de 2 luni închisoare (o treime din cealaltă pedeapsă stabilită), pedeapsa rezultantă pe care o va executa inculpatul …. fiind de 2 ani și 2 luni închisoare.

În baza art.91 Cod penal dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei rezultante și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art. 92 Cod penal.

În baza art.93 alin.l Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Ilfov, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

In baza art.93 alin.2 lit. b Cod penal impune inculpatului obligația să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

In temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pentru o perioadă de 120 zile, în cadrul Primăriei Comunei Jilava sau al Școlii nr. I Jilava.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal și art. 404 alin. 2 Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C.pen. privind cauzele de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal rap. la art. 67 Cod penal aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit. a, lit. b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pe o durată de 2 ani, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii, potrivit art.68 alin. 1 lit. b cod penal.

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal rap. la art. 65 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, lit.b Cod penal ca pedeapsă accesorie, care se va executa dacă pedeapsa principală va deveni executabilă.

Înlătură aplicarea art. 7 din Legea nr. 76/2008.

Reduce cuantumul daunelor morale acordate părților civile ….de la suma de 60.000 lei la suma de 40.000 lei, în cazul fiecărei părți civile.

Reduce cuantumul cheltuielilor judiciare acordate părților civile …. de la suma de 5.677 lei la suma de 3.000 lei, în cazul fiecărei părți civile.

Menține restul dispozițiilor sentinței penale apelate.

În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 30.09.2020.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate