You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Pedeapsa consum iarba

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Dosar nr...

ORDONANȚĂ de renunțare la urmărire penală din......08.2021

Procuror ... din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria ....,

Examinând actele din dosarul cu numărul de mai sus privind pe inculpatul ...., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prev. de art. 336 alin. 2 C. pen.

CONSTAT :

1. Actele procesuale efectuate în cauză

Prin ordonanța organului de cercetare penală din data de .... s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. si ped. de art. 336 alin. (2) din. C.pen.

Prin ordonanța organului de cercetare penală din data de .....2021 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul ...pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. si ped. de art. 336 alin. (2) din. C.pen.

Prin ordonanța din data de .....2021 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul .... pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. si ped. de art. 336 alin. (2) din. C.pen.

2. Situatia de fapt

În fapt, la data de .....2019 în jurul orei 04:25, .... a condus autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare .... pe bd. ....aflându-se sub influența substanțelor psihoactive.

Conducătorul auto .... a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager, rezultând o valoare de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Existând suspiciunea că a consumat substanțe psihoactive, conducătorul auto a fost testat cu aparatul Drugtest 5000, iar potrivit testului nr. 26 a indicat valoare pozitivă la substanța THC-5. În continuare a fost condus la Spitalul Județean de Urgență .... unde i s-a efectuat o testare rapidă de drog din proba de urină recoltată la ora 05:18 și conform buletinului de analize medicale din data de ..., nr. registru ....a rezultat pozitiv THC-Cannabinoid.

Potrivit examenului clinic efectuat cu ocazia recoltării mostrelor biologice de sânge și urină s-au constatat elemente clinice sugestive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive.

Conform buletinului de analiză toxicologică nr. ... din ....2020, emis de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici", pentru mostrele de sânge și de urină recoltate la data de ....2019, sânge ora 10:45; urină ora 05:18, conducătorul auto ....a avut ca rezultate:

- proba biologică — ser: THC-COOH 0,033 8,1 gg/ml;

- proba biologică — urină: negativ (cu excepția canabinoizilor).

Din anexa nr. 6 la normele metodologice (fila 23), întocmită cu ocazia examinării clinice a inculpatului (atunci când acestuia i-au fost prelevate mostrele biologice), rezultă că .... se afla sub influența unor substanțe psiho-active, cu toate acestea se constată că a fost surprins având o ținută ordonată, o atitudine adecvată și cooperantă, un comportament liniștit, o comunicare verbală coerentă, fiind orientat spațio-temporal, neavând tulburări de echilibru, tremur și nici imprecizie în mișcări, având pupila normală, reflexul de acomodare convergentă prezent. În același sens, se are în vedere declarația inculpatului, conform căreia acesta a consumat în data de ....2019, în jurul orei ... 0 țigară cu marijuana (la peste 3 ore de la momentul la care a fost oprit în trafic).

Astfel, se constată că inculpatul a condus autoturismul la un interval destul de mare de timp față de momentul consumului, acesta considerând neîntemeiat că efectele substanțelor psiho-active au dispărut, de asemenea, se constată că inculpatul nu avea antecedente penale la momentul săvârșirii faptei, nu a mai săvârșit alte fapte de natură penală de la acel moment, a avut o atitudine cooperantă cu organele de cercetare penală și regretă fapta săvârșită.

3. Solutia ce se va dispune în cauză

Codul de procedură penală reglementează în art. 7 alin. (2) principiul oportunității în baza căruia procurorul poate renunța la exercitarea acțiunii penale dacă, în raport de elementele concrete ale cauzei, nu există un interes public în realizarea acesteia.

Condițiile în care se poate dispune renunțarea la urmărirea penală sunt expres prevăzute de art. 318 din Codul de procedură penală și constau în: prevederea în legea penală pentru infracțiunea sau infracțiunile săvârșite a pedepsei amenzii sau pedepsei închisorii de cel mult 7 ani și să nu existe un interes public în exercitarea acțiunii penale.

Interesul public se apreciază întotdeauna postfactum de către procuror, iar criteriile în funcție de care se analizează oportunitatea exercitării acțiunii penale sunt conținutul faptei și împrejurările concrete de săvârșire a faptei, modul și mijloacele de săvârșire a faptei, scopul urmărit, urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii, eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfășurarea procesului penal prin raportare la gravitatea faptei și la timpul scurs de la data săvârșirii acesteia, atitudinea procesuală a persoanei vătămate, existența unei disproporții vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea procesului penal și gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii, aspecte care au un caracter obiectiv și privesc fapta concret săvârșită, și, în cazul în care suspectul sau inculpatul este cunoscut, persoana acestuia, conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii și eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, circumstanțe personale care se analizează în funcție de flecare participant la săvârșirea infracțiunii.

Aplicând aceste principii la situația de fapt, din materialul de urmărire penală administrat în cauză rezultă că sunt aplicabile prevederile art. 318 din Codul de procedură penală și că nu există un interes public în urmărirea acestei infracțiuni.

Pentru dispunerea acestei soluții se are în vedere principiul oportunității urmăririi penale în sensul dispozițiilor art. 7 alin. 2 C. proc. pen., precum și îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 318 alin. I și 2 C. proc. pen., respectiv:

-a fost începută urmărirea penală în cauză

-urmărirea penală vizează infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani. Astfel, se constată că pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prev. de art. 336 alin. 2 C. pen, legea prevede pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani sau cu amenda.

-se constată că nu există un interes public în urmărirea acestora, având în vedere: conținutul faptei și împrejurările concrete de săvârșire a faptei (conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe), modul și mijloacele de săvârșire a faptei (condus autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare ....pe bd. ... din mun. ...aflându-se sub influenta substanțelor psihoactive), scopul urmărit (deplasarea la București), urmările produse prin săvârșirea infracțiunii (nu s-a produs niciun prejudiciu, infracțiunea fiind una de pericol), eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfășurarea procesului penal prin raportare la gravitatea faptei (având în vedere că de la data săvârșirii faptei și până în prezenta a trecut o perioadă de aproximativ 2 ani de zile, inexistența prejudiciului, conduita inculatului și că acesta nu a mai avut conflicte cu legea penală, considerăm că eforturile organelor de urmărire penale necesare pentru desfășurarea procesului penal nu ar fi proporționale cu finalitatea rezultatelor în cazul continuării cercetărilor penale în această cauză) și existența unei disproporții vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea procesului penal și gravitatea urmărilor produse.

Fată de cele expuse,

În temeiul art. 318 alin. I și 2 din C. proc. pen. rap. la art. 314 alin. I lit. b din C.proc. pen.,

DISPUN:

1. Renunțarea la urmărire penală față de inculpatul ...., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prev. de art. 336 alin. 2 C. pen.

2. În temeiul dispozițiilor art. 274 alin. (l) C.proc.pen., cheltuielile judiciare, în cuantum de 300 lei, vor fi suportate de către suspect.

3. În temeiul art. 318 alin. 12 C. proc. pen., ordonanța de renunțare la urmărire penală se comunică inculpatului ...

4. În temeiul art. 318 alin. 12 C. proc. pen., ordonanța de renunțare la urmărire penală se trimite spre confirmare judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei ..., în termen de 10 zile de la data emiterii.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate