You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Suplinire acord parinte plecare minor vacanta strainatate

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cum procedez atunci cand un parinte refuza sa-mi dea procura la notar sa pot iesi cu minorul in vacante in afara Romaniei?

Raspunsul il veti regasi in speta de mai jos:

Sentinta civila nr...

Deliberând asupra cauzei civile de față constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 22.04.2021, sub nr. de mai sus, reclamanta ...., în contradictoriu cu pârâtul ...., a solicitat instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța să dispună: exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești cu privire la minorul .... de către reclamantă; în subsidiar suplinirea consimțământului pârâtului în vederea deplasării minorului în Matemwe, Tanzania, în perioada 01.11.2021-30.11.2021, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, a arătat, în esență, că din căsătoria cu pârâtul a rezultat minorul ..., născut la data de ....2014.

A precizat că, desfacerea căsătoriei a avut loc în anul 2017, fiind încheiată și convenție cu privirea minor prin care a fost stabilită exercitarea autorității părintești în comun cu privire la minor, locuința minorului la mamă și obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreținere, programul de legături personale fiind exercitat în funcție de disponibilitatea pârâtului.

A precizat că față de vârsta minorului și dezinteresul manifestat de către pârât se impune exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către reclamantă.

În privința capătului de cerere privind suplinirea acordului în vederea deplasării minorului în Matemwe Tanzania, a precizat că, deși a cerut acordul pârâtului, acesta l-a condiționat de exonerarea de la plata pensiei de întreținere.

În drept a invocat art. 398 C.civ. și Legea 272/2004

În probațiune a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, martori și proba cu interogatoriu.

Pârâtul nu a depus întâmpinare.

În fapt, din căsătoria părților a rezultat minorul ..., născut la data de ....2014 (f. 10).

Prin convenția notarială încheiată în procedura divorțului nr. ...2017 s-a stabilit exercițiul în comun al autorității părintești cu privire la minor, domiciliul acestuia fiind stabilit la mamă (f. 14-15).

În drept, în ceea ce privește capătul de cerere privind autoritatea părintească, instanța reține că, potrivit art. 397 din C.civ., autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți, aceasta constituind regula, instanța urmând a hotărî diferit doar dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului.

Potrivit art. 36 alin (7) din legea 272/2004 se considera motive întemeiate pentru ca instanta sa decidă ca autoritatea părinteasca sa se exercite de către un singur părinte alcoolismul, boala psihica, dependenta de droguri a celuilalt părinte, violenta fata de copil sau fata de celălalt părinte, condamnările pentru infractiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infractiuni cu privire la viata sexuala, infracfiuni de violenta, precum si orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorităłii părintești.

Prin urmare, acordarea exercițiului exclusiv al autorității părintești unuia dintre părinți reprezintă excepția, aceasta putând fi aplicată numai daca sunt incidente cazurile expres prevăzute de lege.

Întrucât, în cauză, nu există niciunul dintre motivele prevăzute de art. 36 alin (7) din Legea 272/2004, ci dimpotrivă, din conversațiile părților depuse la dosarul cauzei rezultă faptul că pârâtul este interesat de minor și dorește să petreacă timp cu acesta (f.51-52), instanța constată că nu se impune exercițiul autorității părintești cu privire la minor în mod exclusiv de către mamă, motiv pentru care va respinge cererea cu privire la acest aspect ca neîntemeiată.

În ceea ce privește capătul de cerere privitor la suplinirea consimțământului pârâtului în vederea deplasării minorului în Matemwe, Tanzania, în perioada 01.03.2022-30.03.2022, instanța reține că potrivit. art. 30 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 248/2005, organele poliției de frontieră permit ieșirea din România a cetățenilor români minori numai dacă sunt însoțiți de o persoană fizică majoră, astfel că minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărți de identitate și călătorește în străinătate împreună cu unul dintre părinți i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu acesta numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii.

În cauză, instanța constată că reclamanta a făcut dovada refuzului pârâtului de a-și da acordul pentru a pleca cu minorul în Tanzania, atât prin declarația martorului cât și prin conversațiile purtate dintre părți și depuse la dosarul cauzei. Mai mult de cât atât, instanța constată că pârâtul condiționează acordul să de o declarație scrisă a reclamantei privind renunțarea la pensia alimentară (f.52).

Totodată, instanța constată că reclamanta a efectuat demersuri în vederea rezervării sejurului în Matemwe, Tanzania.

Față de aceste considerente, instanța va admite cerere sub acest aspect și va suplini consimțământul pârâtului pentru deplasarea minorului ..., născut la data de ...2014, în Matemwe, Tanzania, în perioada minorul urmând a fi însoțit de către mamă.

Având în vedere soluția de admitere în parte a cererii de chemare în judecată, în baza art. 453 C.proc.civ., va obliga pârâtul la plata, către reclamantă, a sumei de 2000 lei

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate