You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Puncte ANRP incorect acordate

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Sunteti nemultumit de punctele acordate de ANRP?

Mai jos regasiti o hotarare castigata impotriva lor:

Curtea de apel Constanta

Decizia civila nr....

Analizând sentința apelată prin prisma motivelor de invocate de reclamantă, curtea constată că apelul este întemeiat și urmează a fi admis, cu consecința schimbării sentinței apelate în sensul admiterii cererii de chemare în judecată și anulării în parte a deciziilor nr.../30.03.2021, nr..../30.03.2021, nr. .../30.03.2021

Astfel, așa cum rezultă din sentința civila nr..../02.07.2019 a Tribunalului București (definitivă prin decizia civila nr..../ 05.02.20212 a Curții de Apel București), și inscrisurile de la dosarul primei instanțe prin dispoziția nr. .../08.08.2001, Primarul orașului .... a propus acordarea de despăgubiri bănești numitei ....., moștenitoarea Iui ...., pentru terenul în suprafață de 1008 m.p. și construcții în suprafață de 583 m.p., situate în ...

Imobilul de la adresa str. ...... era alcătuit dintr-un teren în suprafață de 1.008 mp. și două construcții în suprafață totală 583 mp., o casă din cărămidă, acoperită cu țiglă, având 5 camere, 2 antreuri, marchiză, bucătărie și magazie și o altă construcție din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din 3 saloane, 3 camere, 2 bucătării; conform Matricola nr. 2 „Impozitul pe clădiri", construcția avea destinația de locuința și clase de școala, respectiv spațiu comercial (cofetărie și fotograf) și era construită din cărămidă, era acoperita cu tabla, în bună stare, cu instalații de apă și lumină electrică — fila 85, dosar tribunal, vol. II

Pentru imobilele astfel descrise, în data de 30.03.2021, C.N.C.I. a emis deciziile de compensare nr...., nr..... și nr.... (filele 59-64, dosar tribunal, vol. I) la a căror elaborare s-au avut în vedere două coordonate: 1. valorile proprietăților imobiliare stabilite prin Grila notarială din anul 2020 (fila 87, dosar tribunal, vol. I) și 2. descrierea construcțiilor astfel cum a fost expusă în cele precedente: referat de verificare a dosarului de despăgubire nr. ..../CC/01.08.2013 (filele 78-83, dosar tribunal, vol. I) pentru imobilul de la adresa str.... nr.4, construcție în suprafață de 1.148 m.p. (se reamintește că terenul în suprafață de 4.452 m.p. a fost restituit în natură prin sentința civilă nr..../28.02.2002 a Tribunalului Constanța, astfel că nu se putea proceda la o dublă despăgubire); referat de verificare a dosarului de despăgubire nr..../CC/01.08.2013 (filele 72-77, dosar tribunal, vol. I) pentru imobilul de la adresa str. ... alcătuit din teren în suprafață de 451 mp. și construcție în suprafață de 336 mp.; referat de verificare a dosarului de despăgubire nr. .../CC/01.08.2013 (filele 66-71, dosar tribunal, vol. I) pentru imobilul de la adresa str. .... alcătuit dintr-un teren în suprafață de 1.008 mp. și construcție demolată în suprafață de 583 mp.

Valorile stabilite prin deciziile nr. .../30.03.2021 al căror cuantum a fost considerat corect de prima instanță sunt însă greșite.

Astfel, pornind de la aplicarea Grilei notariale din anul 2020 reținută de intimată și de la statuarea tribunalului că trebuie avute în vedere valorile indicate în grilele notariale din anul precedent emiterii deciziilor de către Comisia Națională, respectiv anul 2020 (aserțiune care nu a fost contestată de intimată), trebuie stabilite valorile potrivit acestui ghid.

Evaluările din Grilă au rezultat din aplicarea mai multor criterii: situarea în circumscripția teritorială a unei anumite localități (în plus, pentru terenuri se adaugă poziționarea în intravilan/extravilan), situarea imobilelor într-una sau alta dintre zonele de interes imobiliar astfel cum au fost împărțite aceste localități și cum au fost arondate străzile fiecărei zonă în parte; eșalonarea valorilor după tipul de proprietate și elementele caracteristice care influențează valoarea de tranzacționare, astfel: a) apartamente; b) case (cu subcriterii: soluție constructive, anul punerii în funcțiune, anexe) și c) spații comerciale (cu subcriterii: soluție constructive, anul punerii în funcțiune, anexe).

Pentru a determina valoarea unei proprietăți conform Grilei notariale din anul 2020 este necesar a se cunoaște adresa imobilului (strada, numărul imobilului), tipul imobilului (soluție constructive, număr etaje, suprafața, etc.) și anul construirii. Cu aceste date se determină valoarea proprietății astfel: pornind de la strada pe care este situat imobilul, se determină zona în care se încadrează, prin consultarea tabelelor de arondare a străzilor; cunoscând tipul construcției, numărul de etaje, suprafața și anul construirii se determină valoarea informativă, se aplică corecții (dacă este cazul), conform tabelelor de corecții și în cazul existenței unui garaj sau a unei boxe, se adaugă valoarea specifică acestora.

Astfel, trebuie arătat că cele trei imobile sunt situate în zona Parcului Central al orașului ..., încadrată în Grila 2020 în Zona A Centru cuprinsă între str. ....(fila 318 Grila 2020 - Studiu de piață privind valorile minime consemnate ale proprietăților imobiliare din Județele Constanța si Tulcea) și că toate construcțiile au fost edificate înainte de anul 1948.

Potrivit Grilei 2020 (fila 320, tabelul 3, rândul 2, coloana 3) terenurile intravilane construite situate în Zona A (Central) au valori minime orientative de 14 euro/mp. (valoare pe care și intimata a folosit-o).

Astfel, terenul în suprafață de 451 mp. din str..... ... va avea o valoare de 31.037 lei (451 mp. x 14 euro/mp. x 4,9156 leu/euro) iar terenul în suprafață de 1.008 mp. de Ia adresa str.... va avea o valoare de 69.369 lei (1.008 mp. x 14 euro/mp. x 4,9156 leu/euro).

Apoi, construcția în suprafață de 336 mp. din str.... va avea o valoare de 181.680 lei (336 mp. x 110 euro/mp. x 4,9156 leu/euro), având în vedere soluția constructivă tip parter, din „cărămidă și acoperită cu țigla, cu instalație electrica și dușumea pe jos” și încadrarea în Grila 2020 a acestei construcții (fila 319, tabelul Locuințe Individuale (Case/Vile), Zona A, rândul 1, coloana 1, „înainte de 1948", iar nu valoarea de 140 euro/mp. pretinsă de apelantă care corespunde unor clădiri edificate între 1948 - 1977 rândul 2, coloana 1).

Rezultă astfel o valoare totală de 212.717 puncte pentru imobilul situat în Orașul ...pentru a cărei acordare în favoarea apelantei va fi anulată parțial decizia nr. .../30.03.2021 cu privire la art. 1 referitor la valoarea despăgubirilor. Construcțiile în suprafață de 583 mp. din str. ... vor avea o valoare de 315.237 lei (583 mp. x 110 euro/mp. x 4,9156 leu/euro) conform încadrării în Grila 2020 a construcțiilor de la această adresă - 2 case din cărămidă, acoperită cu țiglă - fila 319, tabelul Locuințe Individuale (Case/Vile), Zona A, rândul 1, coloana 1).

Rezultă astfel o valoare totală de 384.606 puncte pentru imobilul în Orașul ..., pentru a cărei acordare în favoarea apelantei va fi anulată parțial decizia nr. .../30.03.2021 cu privire la art. 1 referitor la valoarea despăgubirilor.

În fine, pentru construcția în suprafață de 1.148 m.p. de la adresa str. ... încadrarea în Grila 2020 conduce la o valoare de 1.038.332 lei (1.148 mp. x 184 euro/mp. x 4,9156 leu/euro) - având în vedere tabelul Spații comerciale și birouri Zona A, rândul 2, coloana 2 (fila 321), iar nu valoarea de 204 euro/mp. pretinsă de apelantă care corespunde unor clădiri edificate între 1948 - 1977 rândul 2, coloana 3.

De aceea, pentru valoarea de 1.038.332 lei astfel stabilită va fi anulată parțial și decizia nr..../30.03.2021

Având în vedere dispozițiile art. 453 alin. 1 N.C.P.C., potrivit cărora, partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată, față de împrejurarea că apelul a fost admis și, drept consecință acestei soluții cererea de chemare in judecată a fost admisă având în vedere situația că reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată dar a dovedit numai efectuarea unor cheltuieli de transport pe ruta București-Constanța — filele 108-109 dosar tribunal vol. II pentru termenele din 01.10.2021 și 26.11.2021, va fi obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 463 lei cheltuieli de judecată [224 km x 2 (dus-întors) x 2 (două termene) x 6,89 (lei/litru motorină)).

Luând în considerare aceleași prevederi ale art. 453 alin. 1 N.C.P.C. față de împrejurarea că apelul a fost admis având în vedere situația că apelanta a suportat - pentru avocatul ales, cheltuieli de transport pe ruta București-Constanța — filele , — pentru termenele din 17.05.2022 și 06.09.2022, va fi obligă intimata la plata către apelantă a sumei de 600 lei cheltuieli de judecată [224 km x 2 (dus-întors) x 2 (două termene) x 8,94 (lei/litru motorină)).

Chiar dacă apelanta a achitat avocatului ales un onorariu de 6.000 lei (factura seria B nr.484/20.12.2021 -- fila 72 dosar apel - și extras de cont fila 74 dosar apel) având în vedere dispozițiile art. 451 alin. 2 N.C.P.C., va fi obligată intimata la plata către apelantă unor cheltuieli de judecată a sumă de doar 2.000 lei - onorariu diminuat de avocat.

Astfel, conform art. 451 alin. 2 N.C.P.C., instanța poate, chiar și din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaților.

Schimbă sentința apelată în sensul că admite cererea de chemare în judecată, anulează în parte deciziile nr. ....cu privire la art. 1 referitor la valoarea despăgubirilor și obligă pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor să acorde petentei ... despăgubiri de 212.717 puncte pentru imobilul situat în Orașul ......

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 463 lei cheltuieli de judecată.

Obligă intimata la plata către apelantă unor cheltuieli de judecată a sumă de 2.000 lei onorariu diminuat de avocat și 600 lei cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică conf. art. 396 alin. 2 N.C.P.C., prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate